Göm menyn

Publications for Magnus Hultén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 23 times*

Journal Articles

Magnus Hultén, Henrik Artman and David House
  A model to analyse students’ cooperative idea generation in conceptual design
  International journal of technology and design education, 2018, 28(2), 451-470.
   Fulltext  PDF  

Magnus Hultén and Bo Larsson
  The Flipped Classroom: Primary and Secondary Teachers’ Views on an Educational Movement in Schools in Sweden Today
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2018, 62(3), 433-443.

Johan Svenningsson, Magnus Hultén and Jonas Hallström
  Understanding attitude measurement: Exploring meaning and use of the PATT short questionnaire
  International journal of technology and design education, 2018, 28(1), 67-83.
   Fulltext  PDF  

Jesper Haglund and Magnus Hultén
  Tension Between Visions of Science Education: The Case of Energy Quality in Swedish Secondary Science Curricula
  Science & Education, 2017, 26(3-4), 323-344.
   Fulltext  PDF  

Magnus Hultén and Eva Björkholm
  Epistemic habits: Primary school teachers’ development of pedagogical content knowledge (PCK) in a design-based research project
  International journal of technology and design education, 2016, 26(3), 335-351.
 Web of Science® Times Cited: 1

Magnus Hultén
  Scientists, teachers and the 'scientific' textbook: Interprofessional relations and the modernisation of elementary science textbooks in 19th century Sweden
  History of Education, 2016, 45(2), 143-168.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Magnus Hultén, Henrik Artman and David House
  Designed by Engineers: An analysis of interactionaries with engineering students compared to interaction design students
  Designs for Learning, 2014, 7(2), 28-56.

Magnus Hultén
  Folkskollärarna och naturvetenskapen i 1800-talets folkskola, en professionaliseringshistoria
  Vägval i skolans historia, 2014, (1), .

Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  The study of technology as a field of knowledge in general education: historical insights and methodological considerations from a Swedish case study, 1842–2010
  International journal of technology and design education, 2014, 24(2), 121-139.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Magnus Hultén
  Boundary objects and curriculum change: the case of integrated versus subject-based teaching
  Journal of Curriculum Studies, 2013, 45(6), 790-813.
 Web of Science® Times Cited: 5

Magnus Hultén
  Technology as the language of schooling: utopian visions of technology in Swedish general education in the 1960s
  International journal of technology and design education, 2013, 23(3), 581-595.
 Web of Science® Times Cited: 3

Magnus Hultén
  Technology for all: turning a keyword into a school subject in post-war Sweden
  History of Education, 2013, 42(5), 622-637.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Magnus Hultén
  Yrkesämnet som blev obligatoriskt
  Vägval i skolans historia, 2011, (1), .

Anthologies

Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 4, Gidlunds förlag, 2013.


Chapters in Books

Magnus Hultén and Lundahl Christian
  Betyg och bedömning i en marknadsutsatt skola
  Skolan, marknaden och framtiden, Studentlitteratur AB, 2018, 261-280.


Magnus Hultén
  Naturvetenskap
  Utbildningshistoria: en introduktion, Studentlitteratur AB, 2015, 271-284.


Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Avslutning
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 251-255.


Magnus Hultén
  I naturvetenskapernas skugga: teknikteman i 1800-talets läromedel i naturlära
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 21-54.


Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Inledning: Perspektiv på teknik i skolan, 1842-2010
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 9-18.


Magnus Hultén
  Teknik för alla: efterkrigstidens skolreformer och det nya skolämnet Teknik
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 169-214.


Magnus Hultén
  I takt med tiden?
  Skola och naturvetenskap: politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning, Studentlitteratur, 2012, 31-48.


Magnus Hultén
  Läroboken som medel för professionalisering: exemplet med naturvetenskapliga läromedel skrivna för den svenska folkskolan under 1800-talet
  <em>Norsk Lærebokhistorie III</em>: <em>en kultur- og danningshistorie</em>, Novus Forlag, 2011, 158-178.


Magnus Hultén
  Naturvetenskap
  Utbildningshistoria: en introduktion, Studentlitteratur, 2011, 235-247.


Magnus Hultén
  Samtidsidéer i läroböcker: exemplet folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007
  <em>Norsk Lærebokhistorie II</em>: <em>en kultur- og danningshistorie</em>, Novus Forlag, 2009, 61-82.


Conference Proceedings

Thomas Ginner, Jonas Hallström and Magnus Hultén
  The PATT 26 conference Stockholm, Sweden 26–30 June 2012: Technology Education in the 21st Century
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 73, Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Alma Memisevic, Helene Elvstrand and Magnus Hultén
  Science in leisure-time center - opportunities and difficulties
  46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), March 8-10 2018, Oslo, Norway, 2018.


Anna Otterborn, Konrad Schönborn and Magnus Hultén
  Exploring the use of digital tablets in preschool technology and science education
  PATT 34, Technology &amp; Engineering Education: Fostering the Creativity of Youth Around the Globe, Millersville, PA, 2017, 2017.


Johan Svenningsson, Magnus Hultén and Jonas Hallström
  Student attitudes toward technology: what is hidden behind the survey answers?
  PATT-32 Proceedings Technology Education for 21st Century Skills: Utrecht, The Netherlands, August 2016, 2016.


Johan Svenningsson, Magnus Hultén and Jonas Hallström
  Swedish Students’ view on Technology: Results from a pilot study using an adaptation of the PATT-SQ questionnaire
  <em>PATT 29 Plurality and Complementarity of Approaches in Design &amp; Technology Education, Marseille, France, April 2015</em>, 2015.


Henrik Artman, David House and Magnus Hultén
  Design Learning Opportunities in Engineering Education: A case study of students solving an interaction–design task
  Designs for Learning, 6-8 May 2104, Stockholm, Sweden, 2014.


Eva Björkholm and Magnus Hultén
  Primary School Teachers’ Development of Subject-Specific Knowledge in Technology during a Design Based Research Project
  PATT27 Technology Education for the Future: A Play on Sustainability, Christchurch, New Zealand, 2-6 December 2013: A Play on Sustainability, 2013.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Magnus Hultén
  Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007
  2008.


Reports

Karolina Fredriksson, Ida Envall, Eva Bergman, Sara Fundell, Eva Norén, Joakim Samuelsson, Magnus Hultén and Angelika Kullberg
  Klassrumsdialog i matematikundervisningen: matematiska samtal i helklass i grundskolan
  2017.


  Fulltext PDF

Christian Lundahl, Magnus Hultén and Sverre Tveit
  Betygssystem i internationell belysning
  2016.


  Fulltext PDF

Christian Lundahl, Magnus Hultén, Alli Klapp and Larissa Mickwitz
  Betygens geografi: forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt. Delrapport från skolforsk-projektet
  2015.


  Fulltext PDF

Magnus Hultén
  Teknikdidaktik och tekniklärarutbildning vid Stockholms universitet: problem och möjligheter i historisk och nationell belysning
  2010.


Jan-Erik Hagberg and Magnus Hultén
  Skolans undervisning och elevers lärande i teknik: svensk forskning i internationell kontext
  Vetenskapsrådets rapportserie, 6, 2005.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21