Göm menyn

Publications for Magdalena Hillström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Magdalena Hillström
  The sacral cultural heritage. Current research and educational development
  Fornvännen, 2015, 110(1), 68-69.

Magdalena Hillström
  The ‘Heritagization’ of the Lutheran Legacy in Sweden – Some Reflections
  Future for Religious Heritage (FRH), Newsletter, 2013, (4), .

Magdalena Hillström
  Contested Boundaries: Nation, People and Cultural History Museums in Sweden and Norway 1862–1909
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2010, 2, 583-607.
   Fulltext  PDF  

Magdalena Hillström
  Artur Hazelius, Nordiska museet och ansvaret för kulturarvet
  Nordisk Museologi, 2009, (1), 105-122.

Svante Beckman and Magdalena Hillström
  Museiväsendets väsen
  Tvärsnitt, 2001, 23(4), 32-43.

Books

Magdalena Hillström
  Hågkomster av en museigrundare: Artur Hazelius, Nordiska museet och Skansen i två biografiska berättelser i
    Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige, , Arkipelag, 2005.


Peter Aronsson and Magdalena Hillström
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar
    Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2005:2, Linköping University Electronic Press, 2005.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Magdalena Hillström
  Utställningspraktiker och museiideal
  Museumsutstillinger: å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger, Museumsforlaget, 2017, 99-120.


Magdalena Hillström
  Nordiska museet och det skandinaviska arvet
  Mellan nation och tradition: idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore: föredrag från ett symposium i Visby 27-28 september 2011, Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2013, -153.


Magdalena Hillström
  "Sweden versus Norden in Nordiska museet"
  Performing Nordic Heritage: everyday practices and institutional culture, Ashgate, 2013, -346.


Magdalena Hillström and Peter Aronsson
  Vem skapar ett museum – och vem vill besöka det?
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 79-97.


Mats Brusman, Anna Eskilsson and Magdalena Hillström
  En kväll på Klubb Sunkit: När lågt blir högre
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 31-40.


  Fulltext PDF

Magdalena Hillström
  Arvtagarna: Minnen och museipolitik vid Nordiska museet och Skansen 1902 i
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Linköpings universitet, 2005, 98-110.


Svante Beckman and Magdalena Hillström
  Museets självbilder
  Museer och framtidstro, Carlssons, 2003, 246-270.


Magdalena Hillström
  Elin Wägner och det omöjligas konst
  Kulturarvets natur, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1998, .


Magdalena Hillström
  Museums and Gendered Articulations of Modernity
  Gendered practices: feminist studies of technology and society, Department of Technology and Social Change, Linköping University, 1997, 69-90.


Conference Proceedings

Peter Aronsson and Magdalena Hillström
  NaMu, making national museums program, setting the frames, 26-28 February, Norrköping, Sweden
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 22, Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Magdalena Hillström
  Det kyrkliga kulturarvet mellan heligt och profant
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


Magdalena Hillström
  Nordiska Museet and Skansen: Displays of Floating Nationalities
  EuNaMus Report, 2012.


Ph.D. Theses

Magdalena Hillström
  Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919
  2006.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30