Göm menyn

Publications for Magnus Dahlstedt


Publications mentioned in social media 112 times*

Journal Articles

Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  Becoming the role model: Youth recreational leaders, occupational choice and a will to include
  Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 2018, 39(6), 901-912.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Det finns inget stöd för att språkplikt behövs
  Svenska Dagbladet, 2018, , .

Magnus Dahlstedt, Fredrik Sandberg, Andreas Fejes and Maria Olson
  Dissonant futures: Occupational trajectories, gender and class in contemporary municipal adult education in Sweden
  Journal of Education and Work, 2018, 31(1), 16-27.

David Ekholm and Magnus Dahlstedt
  Forming the association-like organisation: On civil society, welfare provision and sport as a means of social inclusion
  International Journal of the Sociology of Leisure, 2018, , .

Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, Magnus Dahlstedt and Fredrik Sandberg
  Individualisation in Swedish adult education and the shaping of neo-liberal subjectivities
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2018, 62(3), 461-473.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Magnus Dahlstedt and Viktor Vesterberg
  Portrait of authority: a critical interrogation of the ideology of job and career coaching
  Pedagogy, Culture & Society, 2018, 13(4), 1-15.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt and Barzoo Eliassi
  Slaget om hemmet: Värden, utanförskapanden och förorten som folkhemmets periferi
  Sociologisk forskning, 2018, 55(2-3), 203-223.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Systemet med fritt skolval måste bytas ut
  Svenska Dagbladet, 2018, , .

Maria Olson, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes and Fredrik Sandberg
  The formation of the willing citizen: Tracing reactive nihilism in late capitalist adult education
  Educational Philosophy and Theory, 2018, 50(1), 95-103.

Viktor Vesterberg and Magnus Dahlstedt
  Citizens in the Making: The Inclusion of Racialized Subjects in Labour Market Projects in Sweden
  Scandinavian Political Studies, 2017, 40(2), 228-246.
 Web of Science® Times Cited: 1

David Ekholm and Magnus Dahlstedt
  Football for Inclusion: Examining the Pedagogic Rationalities and the Technologies of Solidarity of a Sports-based Intervention in Sweden
  Social Inclusion, 2017, 5(2), 232-240.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Hög tid att lämna ett extremt marknadssystem
  Skola och Samhälle, 2017, , .

Viktor Vesterberg and Magnus Dahlstedt
  Jakten på jobb: Jobbsökarbranschen, arbetslivet och framtiden
  Organisation & Samhälle. Svensk företagsekonomisk tidskrift, 2017, (02), .

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm and Fredrik Sandberg
  Longing to belong: Stories of (non)belonging in mjlti-ethnic Sweden
  Nordic Journal of Migration Research, 2017, 7(4), 197-204.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm and Fredrik Sandberg
  Medborgarskapandets paradoxer [Paradoxes of citizen formation]: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. [Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration]
  Sociologisk forskning, 2017, 54(1-2), 31-50.

Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  Popular education, migration and a discourse of inclusion
  Studies in the Education of Adults, 2017, 49(2), 214-227.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Shaping entrepreneurial citizens: A genealogy of entrepreneurship education in Sweden
  Critical Studies in Education, 2017, , .
   Fulltext  PDF  

Martin Harling and Magnus Dahlstedt
  Sälja, välja och svälja: En analys av skolval, marknadisering och gymnasiemässans logiker
  Utbildning och Demokrati, 2017, 26(1), 159-176.

Magnus Dahlstedt and Viktor Vesterberg
  Tips från coachen: Om jobbcoaching och arbetssökandets ideologi
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2017, 23(3), 62-78.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt
  Young people in suburbs feel discriminated, but hopeful
  Sociologisk forskning, 2017, 54(4), 341-346.

Fredrik Sandberg, Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt and Maria Olson
  Adult education as a heterotopia of deviation: A dwelling for the abnormal citizen
  Adult Education Quarterly, 2016, 66(2), 103-119.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 8

Magnus Dahlstedt and Maria Olson
  Anas tragedy - and Europes a contemplation over Romani, belonging and the conditioned citizenship making in a Europe of migration
  European Journal of Futures Research, 2016, 4(1), .
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard
  Crisis of Solidarity?: Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden
  Critical Sociology, 2016, , 1-15.
   Fulltext  PDF  

Maria Olson, Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt and Katherine Nicoll
  Citizenship discourses: production and curriculum
  British Journal of Sociology of Education, 2015, 36(7), 1036-1053.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 14

Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Family makeover: Coaching, confession and parental responsibilisation
  Pedagogy, Culture & Society, 2014, 22(2), 169-188.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund, Nedžad Mešić, Lisa Kings and Magnus Dahlstedt
  Framing the Mobilization of Migrants in Sweden
  Migration Letters, 2013, 10(3), 277-287.

Katherine Nicoll, Andreas Fejes, Maria Olson, Magnus Dahlstedt and Gert Biesta
  Opening discourses of citizenship education: a theorization with Foucault
  Journal of education policy, 2013, 28(6), 828-846.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 16

Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Schooling Entrepreneurs: Entrepreneurship, Governmentality and Education Policy in Sweden at the Turn of the Millennium
  Journal of Pedagogy, 2012, 3(2), 242-162.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt and Mekonnen Tesfahuney
  Tillspetsad spekulation
  Tidskrift för Genusvetenskap, 2012, (1-2), 14-22.

Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Den entreprenörskapande skolan: Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2011, 16(3), 179-198.

Magnus Dahlstedt
  Förortens poesi?
  Invandrare & Minoriteter, 2011, (3), 36-39.

Magnus Dahlstedt
  Förortspoesi?
  Invandrare & Minoriteter, 2011, 38(3), 36-39.

Magnus Dahlstedt
  Kulturkrockar, finns dom?
  Framtider, 2011, (2), 7-9.

Magnus Dahlstedt and Henrik Nordvall
  Paradoxes of Solidarity: Democracy and Colonial Legacies in Swedish Popular Education
  Adult Education Quarterly, 2011, 61(3), 244-261.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes and Elin Schönning
  The will to (de)liberate: Shaping governable citizens through cognitive behavioural programmes in school
  Journal of education policy, 2011, 26(3), 399-414.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 19

Magnus Dahlstedt
  "Det är ditt eget val": Medborgarideal och föräldraskap(ande) i nanny-tv
  Nordicom Information, 2010, 32(4), 41-55.

Magnus Dahlstedt
  Hårda nypor för ett mjukt samhälle?: Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige
  Sociologisk forskning, 2010, 47(3), 35-56.

Magnus Dahlstedt and Mekonnen Tesfahuney
  Speculative Pedagogy: Education, Entrepreneurialism and the Politics of Inclusion in Contemporary Sweden
  The Journal for Critical Education Policy Studies, 2010, 8(2), 249-274.

Magnus Dahlstedt
  Toughness for a Soft Society? On Medialisation, Racialisation and the Politics of Spin in Sweden
  SOCIOLOGISK FORSKNING, 2010, 47(3), 35-56.
 Web of Science® Times Cited: 2

Magnus Dahlstedt, Aleksandra Ålund and Anna Ålund
  Villkorat partnerskap: Demokrati och social inkludering i relationer mellan bildningsförbund och föreningar bildade på etnisk grund
  Dansk Sociologi, 2010, 4(21), 71-90.

Magnus Dahlstedt
  Arbete, rätt eller plikt?
  Socialvetetenskaplig Tidskrift, 2009, 16(1), 84-91.

Magnus Dahlstedt
  Democratic Governmentality: National Imaginations, Popular Movements and Governing the Citizen
  The Journal for Critical Education Policy Studies, 2009, 7(2), 369-394.

Magnus Dahlstedt
  ”Det lärande samhället": Lärarutbildning, lärar- och lärandeideal kring millenniet
  Krut, 2009, 135(3), 62-79.

Magnus Dahlstedt
  Diversity management på svenska
  Socialistisk Debatt, 2009, (1), 191-199.

Magnus Dahlstedt and Henrik Nordvall
  Folkbildning i (av)koloniseringens skugga: Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer
  Utbildning och Demokrati, 2009, 18(3), 29-47.

Henrik Nordvall and Magnus Dahlstedt
  Folkbildning i (av)koloniseringens skugga: Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer
  Utbildning och Demokrati, 2009, 18(3), 29-47.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt
  Framåt – bakåt – varåt?
  Socialvetenskaplig Tidskrift, 2009, 16(2), 210-212.

Magnus Dahlstedt
  Governing by Partnerships: Dilemmas in Swedish Education Policy at the Turn of the Millennium
  Journal of education policy, 2009, 24(6), 787-801.
 Web of Science® Times Cited: 8

Magnus Dahlstedt and Mekonnen Tesfahuney
  Panglossia
  Tidskrift för politisk filosofi, 2009, (2), 6-23.

Magnus Dahlstedt
  Parental governmentality: involving immigrant parents in Swedish schools
  British Journal of Sociology of Education, 2009, 30(2), 193-205.
 Web of Science® Times Cited: 23

Magnus Dahlstedt
  Politik som makeover
  Socialistisk Debatt, 2009, (1), 71-93.

Magnus Dahlstedt
  The Partnering Society: Governmentality, Partnerships and Active Local Citizenship
  The Open Urban Studies Journal, 2009, (2), 18-27.

Magnus Dahlstedt
  Vem ska lära vem om demokrati?
  Invandrare & Minoriteter, 2009, 36(2), 15-17.

Magnus Dahlstedt
  Now You See It, Now You Don't: Reconsidering the Problem of Representation
  Policy Studies, 2008, 29(2), 233-248.

Magnus Dahlstedt
  The Politics of Activation: Technologies of Mobilizing "Multiethnic Suburbs" in Sweden
  ALTERNATIVES, 2008, 33(4), 481-504.
 Web of Science® Times Cited: 8

Aleksandra Ålund, Magnus Dahlstedt and Anna Ålund
  Unequal Partnership?: "Immigrant Associations" and Adult Education in Sweden
  International Journal of Sociology, 2008, 38(2), 17-29.

Magnus Dahlstedt
  Viljan att "göra om sig": Terapeutiska tekniker, social och emotionell träning
  Locus, 2008, 20(3-4), 50-64.

Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Democracy the Swedish way?: The exclusion of 'immigrants' in Swedish politics
  Scandinavian Political Studies, 2007, 30(2), 175-203.
 Web of Science® Times Cited: 13

Magnus Dahlstedt
  Fostran till svenskhet? Om en mångtydig samverkan mellan skola och föräldrar
  Nordiske udkast, 2007, 34(2), 16-39.

Magnus Dahlstedt
  I val(o)frihetens spår: Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2007, 12(1), 20-38.

Magnus Dahlstedt
  Moralisk fostran i brist på reell demokrati
  Krut : kritisk utbildningstidskrift, 2007, 126(2), 34-49.

Magnus Dahlstedt
  Enfaldig demokrati
  Mana : antirasistisk tidskrift, 2006, (2-3), 40-42.

Magnus Dahlstedt
  Viljan att aktivera: Mobilisering av förorten som politisk teknologi
  Utbildning och Demokrati, 2006, 15(3), 83-106.

Magnus Dahlstedt
  'Betongen slår tillbaks': Hip-hop-profeter och röster från Förorten
  Häften för Kritiska Studier, 2005, (191/192), 72-89.

Magnus Dahlstedt
  Det händer ju inget! - Medialiserad politik och misstroende förortsbor
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2005, 12(1), .

Magnus Dahlstedt
  Kampen om (underj)orden: En flanerande politikforskares reflektioner
  Kommunal ekonomi och politik, 2005, 9(2), 37-67.

Magnus Dahlstedt
  Närvara(nde) i sin frånvaro: Reflektioner kring Hanna Pitkins representationsbegrepp
  Tidskrift för politisk filosofi, 2005, (1), 23-45.

Magnus Dahlstedt
  Ta tillbaks gatan: Höger- och vänsteraktivism på Norrköpings gator
  Socialistisk debatt / utgiven av Vdnsterpartiet kommunisterna, 2005, (2), 119-148.

Magnus Dahlstedt
  Den massmediala förortsdjungeln: Representationer av svenska förortsmiljöer
  NORDICOM-information, 2004, 26(4), 15-29.

Magnus Dahlstedt
  Kryssa för mångfald!: Representation i ett blågult politiskt system
  Kommunal ekonomi och politik, 2004, 8(2), .

Magnus Dahlstedt
  Sverige har fått getton - Medierepresentationer av den hotfulla invandrarförorten
  Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift, 2004, 38, .

Magnus Dahlstedt
  Förortspoesi - Röster från och om Förorten
  Socialistisk debatt / utgiven av Vdnsterpartiet kommunisterna, 2003, 37(3), 63-66.

Magnus Dahlstedt
  Den som sa't, den va't - Politisk korrekthet som rasismens nya grepp?
  Socialistisk debatt / utgiven av Vdnsterpartiet kommunisterna, 2002, 36(3/4), 45-51.

Nihad Bunar and Magnus Dahlstedt
  Skolans demokratiska dilemma: På jakt efter nya offentligheter
  Krut : kritisk utbildningstidskrift, 2002, (103/1004), 94-102.

Magnus Dahlstedt
  Democracy and national imagination: Assumptions of identity and belonging in studies on democracy.
  Sociologisk forskning, 2001, 38(3-4), 40-70.

Magnus Dahlstedt
  Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati
  Sociologisk forskning, 2001, 38(3/4), 40-70.
   Fulltext  PDF  

Magnus Dahlstedt
  Monokulturell demokrati: Om liberal demokrati och nation(alism)
  Motströms, 2001, (4), 55-84.

Magnus Dahlstedt
  Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik
  Statsvetenskaplig Tidskrift, 2000, 103(4), 289-309.

Magnus Dahlstedt
  För en revolutionär mångkulturalism
  Socialistisk debatt / utgiven av Vdnsterpartiet kommunisterna, 2000, 34(3/4), 39-44.

Magnus Dahlstedt
  Demokrati och lokal förankring: Mellan retorik och praktik
  Invandrare & minoriteter, 1999, 26(3), 20-21.

Magnus Dahlstedt
  Röstskolk och missnöje i mångetniska storstadsförorter
  Invandrare & minoriteter, 1999, 26(2), .

Books

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson and Fredrik Sandberg
  Adult Education and the Formation of Citizens: A Critical Interrogation
    Routledge Research in Lifelong Learning and Adult Education, , Routledge, 2018.


Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  The Confessing Society: Foucault, confession and practices of lifelong learning
    Routledge, 2014.


Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning
    Routledge, 2012.


Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Skola i samverkan: Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
    Gleerups, 2011.


Magnus Dahlstedt
  Aktiveringens politik: Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium
    Liber, 2009.


Magnus Dahlstedt, Aleksandra Ålund and Catarina Lundqvist
  Utbildning, arbete och medborgarskap: I:Resultatdialog 2008: Forskning inom utbildningsvetenskap
    Vetenskapsrådets rapportserie, 12:2008, Vetenskapsrådet, 2008.


Anthologies

Magnus Dahlstedt
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering
  Linköping Studies in Social Work and Welfare, 2018:3, Linköping University Electronic Press, 2018.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar
  Gleerups Utbildning AB, 2018.


Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Skolan, marknaden och framtiden
  Studentlitteratur AB, 2018.


Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban and Aleksandra Ålund
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden
  Borea, 2016.


Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard
  International migration and ethnic relations: critical perspectives
  Routledge Advances in Sociology, , Routledge, 2015.


Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard
  Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier
  Liber, 2013.


Kenneth Petersson, Magnus Dahlstedt and Birgitta Plymoth
  Fostran av framtidens medborgare: normer och praktiker bortom välfärdsstaten
  Sekel Bokförlag, 2012.


Mekonnen Tesfahuney and Magnus Dahlstedt
  Den bästa av världar?: Betraktelser över en postpolitisk samtid
  Tankekraft, 2008.


Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban and Aleksandra Ålund
  Utbildning, arbete, medborgarskap
  Borea, 2007.


Magnus Dahlstedt, Aleksandra Ålund, Fredrik Hertzberg and Susanne Urban
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden
  Boréa, 2007.


Magnus Dahlstedt and Ingemar Lindberg
  Bortom rasismer i Europa: Visioner för ett annat samhälle
  Agora, 2005.


Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Demokrati på svenska?: Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande : rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
  Statens offentliga utredningar, 2005:112, Fritzes, 2005.


Magnus Dahlstedt and Ingemar Lindberg
  Rasismer i Europa - Migration i den nya världsordningen
  Agora, 2004.


Magnus Dahlstedt and Ingemar Lindberg
  Det slutna folkhemmet: Om etniska klyftor och blågul självbild
  Agoras årsbok, 2002, Agora, 2002.


Chapters in Books

David Ekholm and Magnus Dahlstedt
  Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden
  The Routledge Companion to the Suburbs, Routledge, 2019, 163-172.


Sofia Sania Ali, Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Arbete och övergångar – viljan att bidra
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 165-179.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt and Mekonnen Tesfahu
  Bortom förorten
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 223-227.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt, Viktor Vesterberg and Simon Härnbro
  De fattigas rörlighet som socialpolitiskt problem
  Manifest: För ett socialt arbete i tiden, Studentlitteratur AB, 2018, 267-278.


Viktor Vesterberg, Magnus Dahlstedt and Simon Härnbro
  De resande och den hotfulla rörligheten
  Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar, Gleerups Utbildning AB, 2018, 63-86.


Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  Den entreprenörskapande skolan
  Skolan, marknaden och framtiden, Studentlitteratur AB, 2018, 131-149.


Magnus Dahlstedt and Aleksandra Ålund
  Den nya svenska förortsrörelsen – viljan att höra hemma
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 181-199.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt and David Ekholm
  Den sociala exkluderingens mekanismer
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 47-68.


  Fulltext PDF

David Ekholm and Magnus Dahlstedt
  Fotboll och sammanhållningens pedagogik
  Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar, Gleerups Utbildning AB, 2018, 109-128.


Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan att förebilda
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 127-138.


  Fulltext PDF

Mona Livholts and Magnus Dahlstedt
  Gränsöverskrivande socialt arbete
  Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar, Gleerups Utbildning AB, 2018, 169-176.


Magnus Dahlstedt, Martin Harling and Viktor Vesterberg
  Gymnasiemässan och fostran till valfrihet
  Skolan, marknaden och framtiden, Studentlitteratur AB, 2018, 227-243.


Magnus Dahlstedt and David Ekholm
  Idrotten och frihetens krafter – viljan att aktivera
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 107-124.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Inledning – drömmar om ett annat Sverige
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 9-21.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt and Vanja Lozic
  Lokalsamhället och gemenskapen – viljan att samverka
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 71-87.


  Fulltext PDF

Zulmir Bečević, Magnus Dahlstedt and James Frempong
  (O)tryggheten och framtiden – viljan att göra skillnad
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 141-162.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt and Kenneth Petersson
  Sammanhållningens genealogi – viljan att ordna
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 201-221.


  Fulltext PDF

Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  Skolan och framtiden
  Skolan, marknaden och framtiden, Studentlitteratur AB, 2018, 293-296.


Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Skolan och marknaden
  Skolan, marknaden och framtiden, Studentlitteratur AB, 2018, 15-31.


Magnus Dahlstedt and Christophe Foultier
  Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 89-104.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt and Barzoo Eliassi
  Utanförskapet, förorten och slaget om hemmet
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 23-45.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Föräldrasamverkan i utanförskapets Sverige
  Föräldrasamverkan: att bygga tillit, Studentlitteratur AB, 2017, 97-118.


Magnus Dahlstedt and Vanja Lozic
  Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest
  Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden, Peter Lang Publishing Group, 2017, 209-233.


Magnus Dahlstedt and Anders Trumberg
  Towards a new education regime: the neoliberal turn in swedish education policy
  Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden, Peter Lang Publishing Group, 2017, 190-208.


Carl-Ulrik Schierup and Magnus Dahlstedt
  Bortom den svenska modellen?
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångkulturella staden, Borea, 2016, 27-56.


Magnus Dahlstedt
  Drömmarnas och mardrömmarnas stad
  Den postpolitiska staden, Recito, 2016, 143-169.


Magnus Dahlstedt
  Föräldrar som villkorad resurs: skolans föräldraarbete i mångetniska förorter
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, Borea, 2016, 211-238.


Simone Scarpa, Carl-Ulrik Schierup and Magnus Dahlstedt
  The end of the swedish model?: reconfigurations of welfare and citizenship in the new millennium
  Social inequalities and migration: challenges to social work in the swedish welfare state, Studentlitteratur AB, 2016, .


Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist and Viktor Vesterberg
  Citizenship: rights, obligations and changing citizenship ideals
  International Migration and Ethnic Relations: critical Perspectives, Routledge, 2015, 86-114.


Khalid Khayati and Magnus Dahlstedt
  Diaspora: relations and communities across borders
  International migration and ethnic relations: critical perspectives, Routledge, 2015, 62-85.


Magnus Dahlstedt
  Discourses of employment and inclusion in Sweden: governing citizens, governing suburban peripheries
  Social transformations in Scandinavian cities: Nordic perspectives on urban marginalization and social sustainabiliity, Nordic Academic Press, 2015, 61-80.


Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  In the Name of Freedom: Governmentality, Cognitive Behavioural Therapy and the Will to Activate
  Rights of children in the Nordic welfare states: Conceptual and empirical enquiries, NSU Press, 2015, 51-71.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard
  Introduction: Critical perspectives on international migration and ethnic relations
  International migration and ethnic relations: Critical perspectives, Routledge, 2015, .


Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard
  Whither Swedish Exceptionalism? Concluding reflections
  International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives, Routledge, 2015, .


Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  Living the present otherwise
  Foucault and a politics of confession in education, Routledge, 2014, 204-215.


Magnus Dahlstedt and Andreas Fejes
  Viljan att samtala: utbildning, deliberation och terapeutisk intervention
  Styrningskonst på utbildningsarenan: upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, Studentlitteratur, 2014, 21-39.


Khalid Khayati and Magnus Dahlstedt
  Diaspora: relationer och gemenskap över gränser
  Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Liber, 2013, 82-109.


Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist and Viktor Vesterberg
  Medborgarskap: rättigheter, skyldigheter och medborgarideal i förändring
  Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Liber, 2013, 110-140.


Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Governmentality og entreprenörskap
  Inspirert av Foucault: Diskusjoner rundt nyere pedagogisk empiri, Fagbokforlaget, 2012, -258.


Magnus Dahlstedt
  "När hemmet förvandlas till en krigszon": Föräldraideal, nanny-tv och viljan att coacha
  Fostran av framtidens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten, Sekel, 2012, 59-84.


Magnus Dahlstedt
  Makt
  Perspektiv på turism & resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Magnus Dahlstedt
  Coachning som bekännelse?: Föräldracoachning och fostran av neoliberala medborgare
  Kultur ~ natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, 15-17 juni, Linköping University Electronic Press, 2009, 367-385.


Magnus Dahlstedt
  På tvären: IMER i brytningstider
  Vem älskar imerforskning?: En jubileumsskrift för CEIFO 2009, Stockholms universitet, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO), 2009, 81-85.


Magnus Dahlstedt
  "Skriv historia med oss": Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten
  Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, Linköping University Electronic Press, 2009, 87-117.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  The Will to Activate: Employability, Social Exclusion and Labour Market Policies in Sweden
  European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration, Shaker, 2009, 253-272.


Magnus Dahlstedt
  Att ställa krav är att bry sig: Spekulativ politik och kravmärkningens grammatik
  Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Tankekraft, 2008, 194-221.


Magnus Dahlstedt
  From Acemel-Boy to MP: The Politics of Agency and Exclusion in Swedish Political Parties
  Migration and Activism in Europe since 1945, Palgrave Macmillan, 2008, 152-171.


Mekonnen Tesfahuney and Magnus Dahlstedt
  Fångad i spelet? Spekulationer kring den bästa av världar
  Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Tankekraft, 2008, 302-313.


Mekonnen Tesfahuney and Magnus Dahlstedt
  Inledning: Tankar om en postpolitisk samtid
  Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Tankekraft, 2008, 10-29.


Tesfahuney Mekonnen and Magnus Dahlstedt
  Maze of Camps: (Im)mobilities, Racism & Geographies of Exception
  Space, Haunting, Discourse, Cambridge Scholars Press, 2008, 170-199.


Mekonnen Tesfahuney and Magnus Dahlstedt
  Tärningen är kastad! Entreprenörialism, kasinosamhället och postpolitikens moral
  Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Tankekraft, 2008, 30-72.


Magnus Dahlstedt
  Föräldrar som villkorad resurs: Skolans föräldrasamarbete i mångetniska förortsmiljöer
  Utbildning, arbete, medborgarskap: Strategier för social inkludering i den mångetniska staden, Boréa, 2007, 213-240.


Magnus Dahlstedt
  Inflytande och politisk jämlikhet
  Etnicitet: Perspektiv på samhället, Gleerups utbildning, 2007, 148-166.


Tesfahuney Mekonnen and Magnus Dahlstedt
  Lägrets politik: Undantagstillstånd, övervakningsansamlingar och migration
  Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker, Studentlitteratur, 2007, 133-164.


Magnus Dahlstedt
  På demokratins bakgård: Om ínvandrare´, representation och politik
  Migration och etnicitet, Studentlitteratur, 2007, 241-273.


Carl-Ulrik Schierup and Magnus Dahlstedt
  Svensk välfärsstat i omvandling: Medborgarskap, arbete, utbildning
  Arbete, Utbildning och medborgarskap, strategier för social inkludering i den mångetniska staden, Borea, 2007, 27-56.


Magnus Dahlstedt
  Kampen om språket: Förortspoesi och etnofetischism
  Bortom etnicitet: Festskrift till Aleksandra Ålund, Boréa Bokförlag, 2006, 215-226.


Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Demokrati på svenska? Avslutande reflektioner
  Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande: rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Fritzes, 2005, 261-300.


Magnus Dahlstedt, Martin Hultman and Fredrik Eriksson
  Det liberala samtycket och dess Fiender: Massmediala berättelser om "rasister" och "antirasister"
  Bortom rasismer i Europa - Visioner för ett annat samhälle, Agora, 2005, 72-107.


Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Det är inte mitt samhälle: Misstro och levd erfarenhet i mångetniska förortsmiljöer
  Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande: rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Fritzes, 2005, 113-152.


Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  Strukturell diskriminering och politiskt deltagande: Inledande tankegångar
  Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande: rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Fritzes, 2005, -301.


Magnus Dahlstedt
  En av 1,8 miljoner!: Röster från ett monokulturellt partiliv
  Engagemang, mångfald och integration:: Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet, Fritzes, 2004, 49-86.


Magnus Dahlstedt and Mekonnen Tesfahuney
  Rörlighetens paradox: Om migrationshot, ett inhägnat EUropa och en paranoid samtid
  Rasismer i Europa - Migration i den nya världsordningen, Agora, 2004, 53-81.


Magnus Dahlstedt
  Den (o)jämlika dialogen: Reflektioner kring konceptet "samtalsdemokrati"
  Demokrati: En generationsfråga, Svenska Kommun och landstingsförbundet, 2003, 14-23.


Magnus Dahlstedt
  Den mångfaldiga representationen: Det monokulturella partilivet i kritisk belysning
  Det slutna folkhemmet : om etniska klyftor och blågul självbild, Atlas, 2002, 152-171.


Magnus Dahlstedt and Ingemar Lindberg
  Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blågul självbild
  Det slutna folkhemmet : om etniska klyftor och blågul självbild, Agora, 2002, 8-27.


Magnus Dahlstedt
  Utanförskapets tysta motstånd: "Politiskt passiva invandrare" som problematisk problembild
  Det nya motståndet:: om regnbågar mot förtryck, Agora, 2001, 40-63.


Nihad Bunar and Magnus Dahlstedt
  Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School
  Divided Cities:: best practices for the social inclusion of ethnic minorities in local communities. Papers, workshop 5. IV International Metropolis Conference, Washington, December 1999, Umeå universitet, 2000, 149-183.


Conference Proceedings

Magnus Dahlstedt
  Det svårfångade "kulturmötet": Mångfald och skillnadsskapande inom den entreprenöriella akademin
  CUL-rapporter, 14, Centrum för undervisning och lärande, 2009.


Conference Articles

Viktor Vesterberg and Magnus Dahlstedt
  Arbete, migration och en apell för ett politiskt spårbyte
  Människor i rörelse. Migration och Arbete.: Rapport från arbetslivskonferens på Arbetets Museum 10-11 nov 2016., 2016.


Martin Harling and Magnus Dahlstedt
  The Future in a Goodie-Bag: An actual school-market investigation
  AERA Online Paper Repository, 2016.


Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, Magnus Dahlstedt and Fredrik Sandberg
  Individualisering genom det kollektiva i svensk folkhögskola
  Mimers årliga forskarkonferens, 2015.


Maria Olson, Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt and Katherine Nicoll
  Citizenship production beyond the curriculum
  Biannual conference of the ESREA research network on Access, Learning Careers and Identities, 28-30 November 2013, Linköping University, Sweden, 2013.


Aleksandra Ålund, Nedzad Mesic, Lisa Kings and Magnus Dahlstedt
  Access to Public Voice?: Framing the Mobilization of Migrants in Sweden
  Immigrants and Civil Society: 16th Nordic Migration Research Conference, 13-15 augusti, Åbo, Finland, 2012.


Magnus Dahlstedt
  Learning for Active Citizenship
  Changing Notions of Citizenship: Past, Present and Future, 23-25 maj, The Swedish Research Institute, Istanbul, 2012.


Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt
  The Confessing Society
  40th annual congress of the Nordic Educational Research Association (NFPF/NERA), 8 – 10 March 2012, Copenhagen, Denmark, 2012.


Magnus Dahlstedt
  Var god reflektera!: Reflektioner kring lärandeideal och lärarutbildning i förändring
  Utbildning - Undervisning - Utmaning - Utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


  Fulltext PDF

Andreas Fejes, Katherine Nicoll, Maria Olson and Magnus Dahlstedt
  Citizen Formation: Becoming a citizen inside and outside of school
  Annual meeting of the American educational research association, New Orleans, April 8-12., 2011.


Magnus Dahlstedt
  Samverkan med förhinder?: Föreningar, Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
  IMER-konferensen 2011, Motstånd och särskiljandets praktik: Rasism och antirasism då och nu, 17-18 november, Norrköping, 2011.


Magnus Dahlstedt and Fredrik Hertzberg
  The Entrepreneurial Subject: Governmentality in Education for Entrepreneurship
  <em></em>, 2011.


Magnus Dahlstedt
  What Citizenship is there to be Active about?
  Changing Notions of Citizenship – Past, Present & Future, 16-17 juni, Medelhavsmuseet, 2011.


Katherine Nicoll, Andreas Fejes, Maria Olson, Gert Biesta and Magnus Dahlstedt
  Citizen Formation: Beyond Educational Practice and Policy
  38th Annual Conference of the Nordic Educational Research Association, 2010.


Andreas Fejes, Maria Olson, Katherine Nicoll and Magnus Dahlstedt
  European Citizenship: Activities beyond Educational Practice and Policy
  European Conference on Educational Research, 25-27 augusti, Helsingfors, 2010.


Magnus Dahlstedt and Nordvall Henrik
  (Post)Colonial Adult Education: Swedish popular education between international solidarity and national fantasies
  Paper presented at the ESREA triennial European research conference, Linköping University, Sweden, September 23-26., 2010.


Magnus Dahlstedt
  Politik – eller konsten att göra om sig: Betraktelser över en postpolitisk samtid
  From Welfare Systems to Welfare Societies: Changing Perspectives of Nordic Welfare Model(s) in Times of Globalization, Nordiskt sommaruniversitet, 22-24 januari, Centrum för kommunstrategiska studier, Norrköping, 2009.


Magnus Dahlstedt
  Popular Movements for Whom?: Governmentality, Civil Society and Democracy the Swedish Way
  Civil Society as Arena of Learning, 11-13 juni, Södertörns högskola, 2009.


Magnus Dahlstedt and Mekonnen Tesfahuney
  The Gambling State: Speculative Pedagogy and Governmentality
  Migration, State and Pedagogy: Exploring a New Research Area of Pedagogy, 26-27 augusti, Tisvilde, Danmark, 2009.


Magnus Dahlstedt
  The Partnering Society: Governmentality, Partnerships and Active Local Citizenship
  A Regional Citizenship? Nordic Outlooks, 31 mars-1 april, REMESO, Linköpings universitet, Norrköping, 2009.


Magnus Dahlstedt and Mekonnen Tesfahuney
  The Speculative State, Education and the Commons
  What is the Common?, 10-11 oktober, Göteborgs universitet, 2009.


Magnus Dahlstedt
  ”Tycker du att du förtjänar ett hjärta?": Medborgarideal, skolterapi och viljan att styra
  Utmanad: utmanande, 2-4 juni, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, 2009.


Magnus Dahlstedt
  Democratic (Govern)mentality: Movement Ideals and National Imaginations in Sweden
  Irregular Migration, Informal Economy and Pathways to Decent Work in a Globalising Economy, 4-5 december, Istanbul, 2008.


Magnus Dahlstedt
  ”Inga afrikaner ska lära oss om demokrati": Aktivt medborgarskap, invandrarskap(ande) och villkorat deltagande
  Bortom rösträtten, 12 juni, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 2008.


Magnus Dahlstedt, Aleksandra Ålund and Catarina Lundqvist
  Utbildning, arbete, medborgarskap
  Resultatdialog 2008, 16 oktober, Karlstads universitet, 2008.


Magnus Dahlstedt
  Spekulationer kring en postpolitisk samtid
  Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, 17-19 oktober, Norrköping, 2007.


Magnus Dahlstedt
  The Exclusion of ’Immigrants’ in Swedish Politics: The Case of Political Parties
  <em></em>, 2006.


Magnus Dahlstedt
  ”Alla politiker är värsta lögnarna!": Misstro och levd erfarenhet
  Migration, arbete, hälsa, 2-3 februari, Mångkulturellt centrum, Stockholm, 2005.


Magnus Dahlstedt
  ”Det händer ju inget!": Politik(er)skepsis i en medialiserad demokrati
  The 22nd Nordic Sociology Congress, Transformations, Boundaries, Dialogues, 20-22 augusti, Malmö, 2004.


Magnus Dahlstedt
  Förorten nerifrån-och-upp?: Nyliberal styrning i ett etniskt polariserat storstadslandskap
  Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, 7-9 oktober, Stockholm, 2004.


Magnus Dahlstedt
  Identity Inc.: The Problem of Representation in Contemporary Multicultural Sweden
  9th ISSEI Conference, The Narrative of Modernity: Co-Existence of Differences, 2-7 augusti, Pamplona, 2004.


Magnus Dahlstedt
  Representation av Främlingen: Det monokulturella partilivet i kritisk belysning
  Staden och Staten: Etnicitet, migration och medborgarskap, 20-22 november, Norrköping, 2002.


Erik Olsson and Magnus Dahlstedt
  Civila och ocivil(iser)a(de) samhällen: Om synliga och osynliggjorda livsformer i en global värld
  Globalisering i lokalsamhället, 27-29 november, Malmö, 2000.


Nihad Bunar and Magnus Dahlstedt
  Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School
  Fourth International Metropolis Conference, 8-11 december, Washington DC, 1999.


Ph.D. Theses

Nedžad Mešić
  Negotiating Solidarity: Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden
  2017.


  Fulltext PDF

Martin Harling
  Välja vara: En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden
  2017.


  Fulltext PDF

Viktor Vesterberg
  Ethnicizing Employability: Governing the Unemployed in Labour Market Projects in Sweden
  2016.


  Fulltext PDF

David Ekholm
  Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change
  2016.


  Fulltext PDF

Christophe Foultier
  Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue
  2015.


  Fulltext PDF

Martin Qvist
  Styrning av lokala integrationsprogram: Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet
  2012.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt  Reserverad demokrati: Representation i ett mångetniskt Sverige
  2005.


Reports

Andreas Fejes, Robert Aman, Magnus Dahlstedt, Sabine Gruber, Ronny Högberg and Sofia Nyström
  Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola
  Studier av vuxenutbildning och folkbildning, 8, 2018.


  Fulltext PDF

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Nedžad Mešić and Sofia Nyström
  Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs verksamhet med asylsökande
  ABFs skriftserie Folkbildning och Forskning, , 2018.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist and Viktor Vesterberg
  Medborgarskap, etnicitet, migration
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 39, 2011.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  The Swedish Road to Democracy?: Governmentality, Technologies of Citizenship and Popular Movements
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 30, 2009.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Demokrati genom civilt samhälle?: Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 10, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 14, 2002.


  Fulltext PDF

Anna Bredström and Magnus Dahlstedt
  Folkhemsrap?: Motstånd och ‘anständighet’ i svensk hiphop
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 7, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  För en revolutionär mångkulturalism
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 12, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Monokulturell demokrati: Om liberal demokrati och nation(alism)
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 13, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Utanförskapets tysta motstånd: "Politiskt passiva invandrare" som problematisk problembild
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 11, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Demokratins en-fald: Makt och vanmakt i det mångetniska samhället
  Partnerskap för multietnisk integration (projekt), 2, 2001.


Magnus Dahlstedt
  Marginaliseringens politiska konsekvenser
  Utanför demokratin, 5, 2000.


Magnus Dahlstedt
  Mångkulturell demokrati genom civilt samhälle? En problematisering
  Partnerskap för multietnisk integration (projekt), 3, 2000.


Nihad Bunar and Magnus Dahlstedt
  Segregationen, "community action" och skolan som arena
  Partnerskap för multietnisk integration (projekt), 1, 2000.


Erik Olsson, Magnus Dahlstedt, Christer Jonsson and Ali Osman
  Strategi för demokrati
  Utanför demokratin, 6, 2000.


Magnus Dahlstedt
  Politiskt deltagande och icke-deltagande: Om det politiska livets etniska delning i dagens mångetniska Sverige
  Partnerskap för multietnisk integration, 3, 1999.


Magnus Dahlstedt
  Politiskt medborgarskap, integration och mångkulturell demokrati - Segregation, utanförskap och politiska reformsträvanden i Sverige från 70- till 90-tal: Översikt och forskningsfrågor
  Partnerskap för multietnisk integration (projekt), 3, 1998.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30