Göm menyn

Publications for Madelaine Johansson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anna Jonsson, Lotta Andersson, Johanna Alkan Olsson and Madelaine Johansson
  Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements
  Journal of Environmental Planning and Management, 2011, 54(7), 909-935.
 Web of Science® Times Cited: 8

Victoria Wibeck, Madelaine Johansson, Anna Larsson and Gunilla Öberg
  Communicative aspects of environmental management by objectives: Examples from the Swedish context
  Environmental Management, 2006, 37(4), 461-469.
 Web of Science® Times Cited: 13

Anthologies

Madelaine Johansson and Teresia Svensson
  Att lära för det okända: Miljövetarprogrammets jubileumsskrift
  LiU, 2009.


Conference Articles

Johanna Eriksson, Wiktoria Glad and Madelaine Johansson
  Attitudes and experiences of user involvement in early stages of residential projects
  ENHR Conference 2012: Housing, Local Welfare and Local Market in a Global Context, 2012.


Madelaine Johansson, Per Sandén and Anders Johansson
  Individuella basgruppsunderlag - ett verktyg för synliggörande av individuell kunslapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet
  Utbildning - undervisning -utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


  Fulltext PDF

Teresia Svensson, Madelaine Johansson and Therese Asplund
  Interdisciplinary Environmental Science in problem-based learning:  introducing complexity to students
  Celebrating the Past and Embracing the Future:  Evolution and Innovation in Problem-based Learning: Past & Embracing the Future Conference - 30th - 31st March 2011, 2011.


Anna Bjuremark and Madelaine Johansson
  "The double role - a sustainable academic career "
  LiU Junior Faculty Career Day 2011, Planck, Campus Valla, November 24, 2011.


Ph.D. Theses

Madelaine Johansson
  Barriärer och broar: Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Madelaine Johansson
  Högskolepedagogik och examination: universitetsläraruppdragets Janusansikte?
  CUL-rapporter, 2014:19, 2014.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson and Sofie Storbjörk
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:4, 2009.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson and Sofie Storbjörk
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:4, 2009.


Madelaine Johansson, Victoria Wibeck and Gunilla Öberg
  Vem äger frågan? - förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbete
  Rapport / Centrum för klimatpolitisk forskning, 2, 2005.


Madelaine Johansson, Victoria Wibeck and Gunilla Öberg
  Vem äger frågan?: Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbet
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 05:02, 2005.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21