Publications for Madelaine Johansson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

utifrån user såväl sårbarhet svenska studentens samhället risker objectives miljömålsarbetet management local klimatvariationer klimatförändringar kartläggning kapitel hållbar goals environmental anpassning

Journal Articles

Anna Jonsson, Lotta Andersson, Johanna Alkan Olsson and Madelaine Johansson
  Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements
  Journal of Environmental Planning and Management, 2011, 54(7), 909-935.
 Web of Science® Times Cited: 5

Victoria Wibeck, Madelaine Johansson, Anna Larsson and Gunilla Öberg
  Communicative aspects of environmental management by objectives: Examples from the Swedish context
  Environmental Management, 2006, 37(4), 461-469.
 Web of Science® Times Cited: 10

Anthologies

Madelaine Johansson and Teresia Svensson
  Att lära för det okända: Miljövetarprogrammets jubileumsskrift
  LiU, 2009.


Conference Articles

Johanna Eriksson, Wiktoria Glad and Madelaine Johansson
  Attitudes and experiences of user involvement in early stages of residential projects
  ENHR Conference 2012: Housing, Local Welfare and Local Market in a Global Context, 2012.


Madelaine Johansson, Per Sandén and Anders Johansson
  Individuella basgruppsunderlag - ett verktyg för synliggörande av individuell kunslapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet
  Utbildning - undervisning -utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


  Fulltext PDF

Teresia Svensson, Madelaine Johansson and Therese Asplund
  Interdisciplinary Environmental Science in problem-based learning:  introducing complexity to students
  Celebrating the Past and Embracing the Future:  Evolution and Innovation in Problem-based Learning: Past & Embracing the Future Conference - 30th - 31st March 2011, 2011.


Anna Bjuremark and Madelaine Johansson
  "The double role - a sustainable academic career "
  LiU Junior Faculty Career Day 2011, Planck, Campus Valla, November 24, 2011.


Ph.D. Theses

Madelaine Johansson
  Barriärer och broar: Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Madelaine Johansson
  Högskolepedagogik och examination: universitetsläraruppdragets Janusansikte?
  CUL-rapporter, 2014:19, 2014.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson and Sofie Storbjörk
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:4, 2009.


Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson and Sofie Storbjörk
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:4, 2009.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Victoria Wibeck and Gunilla Öberg
  Vem äger frågan?: Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbet
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 05:02, 2005.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Victoria Wibeck and Gunilla Öberg
  Vem äger frågan? - förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbete
  Rapport / Centrum för klimatpolitisk forskning, 2, 2005.