Publications and Madelaine Engström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Johan Bankel, Karl-Fredrik Berggren, Madelaine Engström, Ingela Wiklund, Edward F Crawdley, Diane Soderholm, Khalid El Gaidi and Sören Östlund
  Benchmarking engineering Curricula with the CDIO Syllabus*
  International journal of engineering education, 2005, 21(1), 121-133.
 Web of Science® Times Cited: 16

Reports

Madelaine Engström
  Studenter genusgranskar sin utbildning på I och Ii: Ett sätt att öka genusmedvetenheten?
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 8, 2004.


  Fulltext PDF

Madelaine Engström, Anders Haraldsson, Tove Mattsson and Minna Salminen-Karlsson
  Studenter genusgranskar sin utbildning: Projekt med elektro- och dataprogrammen och lärarutbildningen vid Linköpings universitet
  CUL-rapporter, 2003:5, 2003.


  Fulltext PDF