Göm menyn

Publications for Lisbeth Eriksson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Juha Hämäläinen and Lisbeth Eriksson
  Social Pedagogy in Finland and Sweden: A comparative analysis
  Pedagogia Social. Revista Interuniversitaria, 2016, (27), 71-93.
   Fulltext  PDF  

Lisbeth Eriksson
  Adaptation for Mobilization or Mobilization for Adaptation
  European Journal of Social Education, 2015, (26/27), 37-54.

Lisbeth Eriksson
  The understandings of social pedagogy from norhern European perspectives
  Journal of Social Work, 2014, 14(2), 165-182.
 Web of Science® Times Cited: 3

Lisbeth Eriksson
  Dialectics instead of dichotomy: perspectives on the twin ambitions of the disability movement
  Education Policy Analysis Archives, 2013, 21(44), 1-14.

Lisbeth Eriksson
  Community development and social pedagogy: traditions for understanding mobilization for collective self-development
  Community Development Journal, 2011, 46(4), 403-420.
 Web of Science® Times Cited: 3

Lisbeth Eriksson and Anette Forsberg
  The part played by popular education in local development processes in suburban and rural areas of Sweden
  International Journal of Lifelong Education, 2010, 29(3), 323-341.

Per Andersson and Lisbeth Eriksson
  Tema: Vuxnas lärande och demokrati
  Utbildning och Demokrati, 2009, 18(3), 7-12.

Lisbeth Eriksson
  Folkhögskolan i en globaliserad värld
  Utbildning och Demokrati, 2002, Vol11, nr 2, 53-68.

Lisbeth Eriksson and Ann-Marie Markström
  Socialpedagogik: en integrerande och mobiliserande kraft?
  Socionomen : facktidskriften för kvalificerat socialt arbete, 2001, (1), 43-48.

Lisbeth Eriksson and Ann-Marie Markström
  Socialpedagogik: en integrerande och mobiliserande kraft?
  Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 2000, (2), 155-168.

Lisbeth Eriksson and Ann-Marie Markström
  Socialpedagogik i svensk tappning - en integrerande och mobiliserande kraft?
  Tidsskrift for Socialpædagogik, 1999, Nr 4, 1999, 29-36.

Books

Lisbeth Eriksson
  Folkbildning och lokal utveckling: En studie om folkbildningen villkor och vardag
    Folkbildningsrådet, 2008.


Lisbeth Eriksson
  "socialpedagoger utan gränser": en studie om socialpedagogiska innebörder
    SkapandeVetande, 2006.


Lisbeth Eriksson
  Folkbildning i integrationens tjänst
    Årsbok om folkbildning, , Föreningen för folkbildningsforskning, 2003.


Lisbeth Eriksson and Ann-Marie Markström
  Den svårfångade socialpedagogiken
    Studentlitteratur, 2000.


Lisbeth Eriksson
  Folkbildning i ett mångfaldigt samhälle
    Folkbildningsrådet, 1999.


Anthologies

Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson and Lars Svensson
  Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv
  Daidalos, 2013.


Lisbeth Eriksson and Thomas Winman
  Learning to fly: Social Pedagogy in a Contemporary Society
  Daidalos, 2010.


Elisabet Cedersund and Lisbeth Eriksson
  Socialpedagogiken i samhället.: Rapport från en nordisk konferens vid LInköpings universitet, Campus Norrköping, 11 - 12 november 2004
  Rapport inom forskningsprogrammet Socialpedagogiken i samhället, 2, Linköpings universitet, 2005.


Lisbeth Eriksson, Hans-Erik Hermansson and Ann-Charlotte Münger
  Socialpedagogik och samhällsförståelse
  Brutus Östlings förlag Symposion, 2004.


Lisbeth Eriksson, Hans-Erik Hermansson and Ann-Charlotte Münger
  Socialpedagogik och samhällsförståelse: teori och praktik i socialpedagogisk forskning
  Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2004.


Lisbeth Eriksson
  Deltagarna i Kvinnonavet
  Vuxenutbildarcentrum, 1999.


Chapters in Books

Lisbeth Eriksson
  "Att vara lärare är inte lätt..."
  Folkbildning & Forskning Årsbok 2014-2015, Föreningen för folkbildningsforskning, 2015, 67-86.


Lisbeth Eriksson
  Social Pedagogy in Sweden
  Diverse Aspects and Issues of Social Pedagogy: Comparative Study between Western and Asian Countires, Nagoya university, 2015, 171-190.


Lisbeth Eriksson
  Inledning
  Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv, Daidalos, 2013, 11-20.


Lisbeth Eriksson
  Mobilisering för kollektiv självutveckling: en teoretisk ram
  Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv, Daidalos, 2013, 23-46.


Lisbeth Eriksson
  A Swedish way of teaching citizenship to immigrants - popular education as a social pedagogical activity
  Learning to fly: Social Pedagogy in a contemporary Society, Daidalos, 2010, .


Lisbeth Eriksson
  Folkbildande lokalt utvecklingsarbete i förorten
  Årsbok om folkbildning.: 2009 Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 2010, 181.


Lisbeth Eriksson, Staffan Larsson and Katarina Sipos-Zacrisson
  Hur formas egentligen vuxnas undervisning
  Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, .


Ann-Marie Markström and Lisbeth Eriksson
  Social Pedagogy in a Swedish Context
  The Diversity of Social pedagogy in Europe, Europäischer Hochschuleverlag GmbH & Co, 2009, 46-63.


Lisbeth Eriksson and Martin Lundberg
  Ibn Rushd - från utanförskap till delaktighet?
  Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 2008, -171.


Lisbeth Eriksson
  Hermeneutik som redskap i välfärdsforskning
  Välfärdspolitik i praktiken.Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd, NSU Press/Aarhus University Press, 2007, -217.


Lisbeth Eriksson
  Studieförbundsmedverkan för lokal mobilisering i storstadsområde
  Årsbok om folkbildning: 2006 Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 2007, .


Lisbeth Eriksson
  Studieförbundssamverkan för lokal mobilisering i storstadsområde
  Årsbok om folkbildning 2006. Forskning och utveckling., Föreningen för folkbildningsforskning, 2007, 132-148.


Lisbeth Eriksson
  Ett förändrat samhälle - en förändrad folkbildning?
  Folkbidlning - samtidig eller tidlös.: om innebörder över tid, Mimer och Skapande vetande, 2005, 83-100.


Lisbeth Eriksson
  Folkhögskolan i ett etniskt mångfaldigt Sverige
  Kansan opisto kirja: Miten kansanopistoliike rakentaa suomalaista yhteiskuntaa, Kansanvalistusseura, 2005, 197-226.


Lisbeth Eriksson
  Gemenskapen då och nu
  Socialpedagogik och samhällsförståelse: teori och praktik i socialpedagogisk forskning, Brutus Östlings förlag Symposion, 2004, 71-105.


Lisbeth Eriksson and Ann-Marie Markström
  Interpreting the concept of social pedagogy
  Perspectives and theory in social pedagogy, Daidalos, 2004, 9-23.


Lisbeth Eriksson and Ali Osman
  Utsatt folkbildning: delbetänkande / av Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004
  Folkbildning och integration: delbetänkande / av Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004, Fritzes, 2003, 9-129.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson
  Invandrarkvinnors folkbildning
  Folkbildning och genus - det glömda perspektivet, Mimer och Skapande vetande, 2001, 171-189.


Lisbeth Eriksson
  The Folk High School as a Multicultural Meetingplace
  Corporate an nonformal learning, Tapir forlag, 1998, 199-224.


Conference Articles

Robert Aman, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg and Tomas Winman
  Associations of Ethnical, Cultural and Religious minorities from a Perspective of Social Pedagogic
  38th NERA Congress, Malmö, Sweden, 11-13 March., 2010.


Lisbeth Eriksson
  Popular education as a social pedagogical activity  in immigrant groups - adaptation for mobilization or mobilization for adaptation?
  , 2010.


Lisbeth Eriksson
  Dialektik istället för dikotomi - socialpedagogiska perspektiv på handikapprörelsens dubbla strävanden
  , 2009.


Lisbeth Eriksson
  Mobilization for collective self development
  , 2009.


Lisbeth Eriksson and Anette Forsberg
  The part played by popular education in local development processes in surburban and rural area of Sweden
  ESREA network conference 11 - 13 Juni Stockholm, 2009.


Lisbeth Eriksson
  The role of popular education in local development work in surburb areas
  NERA´s 37th Congress in Trondheim 5 - 7 March 2009, 2009.


Lisbeth Eriksson and Fredrika Säfström
  Learning for active citizenship: local development in urban and rural areas
  Adult learning and the challenges of social and cultural diversity: Diverse lives, cultures, learnings and literacies. Proceedings of the 5th ESREA European Research Conference, 2007.


Birgitta Söderfeldt, M Ingvar, Jerker Rönnberg, Lisbeth Eriksson, S Stone-Elander, M Hughes and M Serrander
  Jämförelse mellan tal- och teckenspråksperception (Comparison betwwen sign and speech comprehension)
  Läkarstämman Annual conference for medical doctors,1993, 1993.


Ph.D. Theses

Afrah Abdulla
  Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden
  2017.


  Fulltext PDF

Robert Aman
  Impossible Interculturality?: Education and the Colonial Difference in a Multicultural World
  2014.


  Fulltext PDF

Martin Lundberg
  Överläggningar om hållbar utveckling: En studie av studiecirkelsamtal
  2008.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson
  "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället-": om invandrare, integration, folkhögskola
  2002.


Reports

Lisbeth Eriksson and Hanna Nylander
  Ung i Sollentuna: drive-in-fotboll, ett lokalt utvecklingsprojekt
  Forskningsrapport 2014:3, 2014:3, 2014.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson, Staffan Larsson, Martin Lundberg and Henrik Nordvall
  Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 6, 2013.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson and Anders Arnsvik
  Fattiga familjer
  FoU-Nordväst forskningsrapport, 3, 2012.


Robert Aman, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg and Thomas Winman
  Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamheter
  Folkbildningsrådet informerar, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson
  Behandling utan hinder: utvärdering av projekt "HVB på service"
  FoU-rapport 46:2008 Linnköping, 46/2008, 2008.


Lisbeth Eriksson and Åsa Hult
  Folkbildning och kultur ur ett genus och generationsperspekitv
  2008.


Lisbeth Eriksson and Lundberg Martin
  Ibn Rushd - ett nytt studieförbund: En utvärdering av Ibn Rushds väg till statsbidragsberättigat studieförbund
  2008.


Lisbeth Eriksson, Anette Forsberg and Fredrika Säfström
  Learning for Active Citizenship - Local Development in Urban and Rural Areas
  2007.


Lisbeth Eriksson
  Lokal utveckling i storstad - vad händer i förorten?: En första delrapport från en treårig studie om lokal utveckling och folkbildningens villkor och vardag
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 2, 2007.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson
  Vi har gjort avtryck. Utvärdering av ett projekt rörande studieförbunds samarbete kring lokla mobilisering i utsatta bostadsområden
  2006.


Lisbeth Eriksson
  De nationella minoriteternas utbildningssituation
  Rapport / Skolverket, 272, 2005.


Lisbeth Eriksson
  Forskningsöversikt rörande målgruppens funktionshindrade och invandrare
  2000.


Lisbeth Eriksson and Ann-Marie Markström
  Socialpedagogik: en mobiliserande eller integrerande kraft
  1999.


Lisbeth Eriksson, Sanna Palomaa and Nils-Åke Sjösten
  Folkbildningsrådets samamnfattande utvärderingsrapport
  1998.


Lisbeth Eriksson
  Kunskapslyftet - ett hot mot folkhögskolans själ eller en renässans för folkhögskkoleidén
  1998.


Lisbeth Eriksson
  Folkhögskolan som mångkulturell mötesplats
  1997.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30