Göm menyn

Publications for Liselott Aarsand


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Liselott Assarsson, Staffan Larsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Temanummer i vuxenutbildning och vuxnas lärande som policy
  Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2007, (2), .

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Kunskapslyftet ur deltagarperspektiv
  Dialog i nordisk folkbildning och vuxenundervisning, 2000, Dialog Nr 1, .

Chapters in Books

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Att delta i vuxenstudier
  Vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, -212.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Möten i vuxenstudier - om undervisning och deltagaridentiteter
  Vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, -221.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vuxenstudiers värde i vardagen
  Vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, -221.


Conference Articles

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Staging identities in adult education
  NFPF konferens,2006, 2006.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vuxenstudier som identitets(de)konstruktioner - hur vuxna deltagare använder sina studier och vilka identitetsrörelser som formas
  NFPF konferens,2003, 2003.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vad möter deltagare i vuxenstudier?
  NFPF konferens,2001, 2001.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Reflexivitet i forskningen - mötet med den andre, en fråga om närhet och distans
  NFPF konferens,2000, 2000.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vad räknas som kunskap?
  NFPF konferens,1997, 1997.


Liselott Assarsson and Staffan Larsson
  Hur formas vuxenutbildning på det lokala planet?
  NFPFs kongress i Lillehammer, mars, 1996,1996, 1996.


Ph.D. Theses

Liselott Assarsson
  Iscensättande av identiteter i vuxenstudier
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Stöd och referensmaterial om vuxnas lärande: Del 2. Idé och inspiration i arbetet med vuxnas lärande
  2005.


  Fulltext PDF

Liselott Assarsson and C. Norling
  Hur formas egentligen personalutbildning? En studie i lokalt beslutsfattande
  LiU-PEK-R, 185, 1995.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21