Göm menyn

Publications for Linda Schultz


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Conference Articles

Anna Fogelberg Eriksson and Linda Schultz
  Same and different - talk and action on gender (in)equalities in organizations
  Gender, Work and Organization, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, 24th-26th June, 2014, Keele University, Staffordshire, UK, 2014.


Anna Fogelberg Eriksson, Linda Schultz and Elisabeth Sundin
  Gender uncertainty in academia
  Gender Paradoxes in Academic and Scientific Organisation(s) - Change, Excellence and Interventions, Örebro University, October 20-21, 2011., 2011.


Reports

Linda Schultz and Anna Fogelberg Eriksson
  Jämställdhet - en fråga på agendan?: En kartläggning över organisationers behov, utmaningar och möjligheter
  HELIX working papers, , 2013.


  Fulltext PDF

Linda Schultz and Anna Fogelberg Eriksson
  Genusaspekter i Helix forskningsprojekt
  HELIX working papers, 2010:6, 2010.


  Fulltext PDF

Linda Schultz
  Kompetensutveckling inom äldreomsorgen: En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen Kompetensstegen i Linköpings kommun
  FoU-rapport, 58, 2009.


Linda Schultz and Helena Klöfver
  Delrapport från Landeryds Ängar: en studie av ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och Östergötland läns landsting
  FoU-rapport, 41:2007, 2007.


  Fulltext PDF

Linda Schultz and Fredrik Sandberg
  Validus II. Rapport från fas 2 av ett samverkansprojekt gällande validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande
  FoV Rapport, 13, 2007.


Fredrik Sandberg and Linda Schultz
  Validus. Slutrapport för fas 1 i ett samverkansprojekt om validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande
  FoV Rapport, 12, 2007.


Linda Schultz
  Är skutan på väg åt rätt håll?: en utvärdering av ledning, styrning och administration vid Örebro Missionsskola
  Sociologi i Linköping, 3, 2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21