Göm menyn

Publications for Linn Sandberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 17 times*

Journal Articles

Nina Åkerlund and Linn J. Sandberg
  Children and violence interactions: Exploring intimate partner violence and children's experiences of responses.
  Child Abuse Review, 2017, 26(1), 51-62.
 Web of Science® Times Cited: 2

Linn Sandberg
  Being there for my grandchild: grandparents’ responses to their grandchildren’s exposure to domestic violence
  Child & Family Social Work, 2016, 21(2), 136-145.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Linn Sandberg
  Affirmative Old Age: the Ageing body and Feminist theories on Difference
  International Journal of Ageing and Later Life, 2013, 8(1), 11-40.
   Fulltext  PDF  

Linn Sandberg
  Backward, Dumb and Violent Hillbillies?: Rural Geographies and Intersectional Studies on Intimate Partner Violence
  Affilia, 2013, 28(4), 350-365.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Linn Sandberg
  Just feeling a naked body close to you: Men, Sexuality and Intimacy in Later Life
  Sexualities, 2013, 16(3/4), 261-282.
 Web of Science® Times Cited: 15

Linn Sandberg
  Bortom ståndet, närmare beröringen: möten mellan Irigaray och den åldrande manskroppen
  Tidskrift för Genusvetenskap, 2012, (3), 61-85.

Jeff Hearn, Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkmar, Lucas Gottzén, Roger Klinth, Keith Pringle and Linn Sandberg
  Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden
  Men and Masculinities, 2012, 15(1), 31-55.
 Web of Science® Times Cited: 48

Linn Sandberg
  Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, Kajsa Ekis Ekman, Leopard förlag, 2010
  Tidskrift för Genusvetenskap, 2011, (1), 126-129.

Linn Sandberg
  Livet, döden, ståndet
  Gaudeamus, 2010, 86(7), 14-15.

Linn Sandberg
  Prestationsinriktad manlighet formar äldre mäns syn på sexualitet
  I vården, 2010, 1(14), 12-14.

Linn Sandberg
  Äldre män vill ha närhet - inte bara sex
  Ottar rapport, 2010, (15/6), .

Linn Sandberg
  Dom kallar oss genustalibaner
  Locus, 2009, (1), 83-91.

Jeff Hearn and Linn Sandberg
  Older men, ageing and power: masculinities theory and alternative spatialised theoretical perspectives
  Sextant: revue du Groupe interdisciplinaire d’etudes sur les femmes et le genre, 2009, 27, 147-163.

Linn Sandberg
  The Old, the Ugly and the Queer: thinking old age in relation to queer theory
  Graduate journal of Social Science, 2008, 5(2), 117-139.

Linn Sandberg
  Ancient monuments, mature men and those popping amphetamine: researching the lives of older men
  NORMA : Nordic journal of masculinity studies, 2007, 2(2), 86-108.

Chapters in Books

Linn Sandberg
  "Man har ju lärt sig ett och annat”: Äldre män och berättelser om sexualitet, mognad och förändring
  Andra män<em> </em>: Maskuliniteter, normskapande och jämställdhet, Gleerups Utbildning AB, 2012, 45-63.


Linn Sandberg
  Lita till lusten?: Heterosexuella äldre män och innebörder av lust
  Livslinjer: berättelser om ålder, genus och sexualitet, Makadam, 2010, 48-71.


Conference Articles

Linn Sandberg
  Getting intimate: Old age, masculinity and new (?) heterosexual morphologies
  GEXcel Work in Progress Report, Volume V: Proceedings from GEXcel Theme 2: Deconstructing the Hegemony of Men and Masculinities,  Autumn 2008, 2009.


Ph.D. Theses

Nina Åkerlund
  Barns relationer i våldets närhet: Respons, positioner och möjligheten till barns röst
  2017.


  Fulltext PDF

Linn Sandberg
  Getting Intimate: A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality
  2011.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21