Publications for Polly Björk-Willén
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

social samspel resources preschool play peer o   multilingual interactional förskolans förskolan förskola flerspråkig childrens children boken bilingual barns barnens barnen

Journal Articles

Polly Björk-Willén and Karin Aronsson
  Preschoolers "Animation" of Computer Games
  Mind, culture and activity, 2014, 21(4), 318-336.

Asta Cekaite and Polly Björk-Willén
  Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use
  International Journal of Bilingualism, 2013, 17(2SI), 174-188.
   Fulltext  PDF  

Polly Björk-Willén
  Händelser vid datorn. Förskolebarns positioneringsarbete och datorspelets agens
  Barn, 2012, (3-4), 75-92.

Polly Björk-Willén
  Barns spel och samspel vid datorn: Tema: IT i lärandet
  Specialpedagogisk tidskrift – att undervisa, 2010, (1), 8-10.

Polly Björk-Willén and Jakob Cromdal
  When education seeps into 'free play': How preschool children accomplish multilingual education
  Journal of Pragmatics, 2009, 41(8), 1493-1518.
 Web of Science® Times Cited: 8

Polly Bjork-Willen
  Routine Trouble: How Preschool Children Participate in Multilingual Instruction
  APPLIED LINGUISTICS, 2008, 29(4), 555-577.
 Web of Science® Times Cited: 2

Polly Björk-Willén
  Lära och leka med flera språk. Socialt samspel i flerspråkig förskola
  Invandrare och Minoriteter, 2007, (3), 13-16.

Polly Björk-Willén
  Participation in multilingual preschool play: Shadowing and crossing as interactional resources
  Journal of Pragmatics, 2007, 39(12), 2133-2158.
 Web of Science® Times Cited: 11

Books

Polly Björk-Willén, Tünde Puskás and Anna Bylund
  Flera språk i förskolan: teori och praktik
    Stödmaterial / Skolverket, , Skolverket, 2013.


Anthologies

Polly Björk-Willén, Sabine Gruber and Tünde Puskás
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, , Liber, 2013.


Chapters in Books

Polly Björk-Willén
  Döma eller bedöma?: bedömningspraktiker avseende barns språkliga kompetenser
  Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan, Liber, 2015, 142-155.


Polly Björk-Willén
  Språklig socialisation och berättande med flera språk
  Berättande i förskolan, Natur och kultur, 2014, 51-70.


Polly Björk-Willén
  Är flerspråkiga förskolebarn i behov av särskilt stöd?
  Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd, Studentlitteratur AB, 2014, 85-102.


Polly Björk-Willén
  Föräldrasamverkan i förskolan ur ett språkligt mångfaldsperspektiv
  Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser, Liber, 2014, 123-142.


Polly Björk-Willén
  Samtal i förskolans tambur - på skilda villkor
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Liber, 2013, 91-115.


Polly Björk-Willén, Sabine Gruber and Tünde Puskás
  Förskolan som nationell välfärdsinstitution. Perspektiv och begrepp
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Liber, 2013, 11-23.


Polly Björk-Willén
  Being doggy: Disputes embedded in preschoolers' family role-play
  Disputes in Everyday life: Social and Moral Orders of Children and Young People, Emerald Group Publishing Limited, 2012, 119-140.


Polly Björk-Willén
  Är flerspråkiga förskolebarn i behov av särskilt stöd?
  Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd, Studentlitteratur AB, 2009, 75-91.


Polly Björk-Willén
  Jag vill sitta med dig.
  Den väsentliga vardagen.: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild., Carlssons, 2009, 335.


Asta Cekaite, Lena Björk-Willén and Jakob Cromdal
  Känslouttryck och samspel i flerspråkiga miljöer: Om affekt som social praktik
  Ett vardagsliv med flera språk, Liber, 2004, 130-152.


Conference Articles

Polly Björk-Willén
  Preschool children as learners in a multicultural environment
  Second International Symposium on Bilingualism: Bilingualism and educationfrom the family to the school,2002, 2004.


Polly Björk-Willén, Asta Cekaite and Jakob Cromdal
  Skolpraktiker och kamratsamtal i förskola och skola: Om lärande som social praktik
  Språk och lärande ASLA,2002, 2003.


Ph.D. Theses

Polly (Lena) Björk Willén
  Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola
  2006.


Licentiate Theses

Sara Dalgren
  Förskolans pedagogiska praktik som interaktion: Frågor och svar i vardagliga förskoleaktiviteter
  2014.


  Fulltext PDF