Göm menyn

Publications for Polly Björk-Willén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Tünde Puskás and Polly Björk-Willén
  Dilemmatic aspects of language policiesin a trilingual preschool group
  Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, 2017, 36(4), 425-449.

Mats Bevemyr and Polly Björk-Willén
  Events of potential learning: how preschoolers produce curriculum at the computer during free play periods
  Nordisk Barnehageforskning, 2016, 12(8), 1-16.
   Fulltext  PDF  

Sara Hvit Lindstrand and Polly Björk-Willén
  When you give them a pencil they often say theyre writing: Preschool teachers categorisation of written language work with toddlers
  Australasian Journal of Early Childhood, 2016, 41(1), 90-99.
 Web of Science® Times Cited: 1

Stefan Nilsson, Berit Bjorkman, Anna-Lena Almqvist, Lena Almqvist, Polly Björk-Willén, Dana Donohue, Karin Enskar, Mats Granlund, Karina Huus and Sara Hvit
  Childrens voices - Differentiating a child perspective from a childs perspective
  Developmental Neurorehabilitation, 2015, 18(3), 162-168.
 Web of Science® Times Cited: 11

Polly Björk-Willén and Karin Aronsson
  Preschoolers "Animation" of Computer Games
  Mind, culture and activity, 2014, 21(4), 318-336.
 Web of Science® Times Cited: 2

Asta Cekaite and Polly Björk-Willén
  Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use
  International Journal of Bilingualism, 2013, 17(2SI), 174-188.
 Web of Science® Times Cited: 13

Polly Björk-Willén
  Händelser vid datorn. Förskolebarns positioneringsarbete och datorspelets agens
  Barn, 2012, (3-4), 75-92.

Polly Björk-Willén
  Barns spel och samspel vid datorn: Tema: IT i lärandet
  Specialpedagogisk tidskrift – att undervisa, 2010, (1), 8-10.

Polly Björk-Willén and Jakob Cromdal
  When education seeps into 'free play': How preschool children accomplish multilingual education
  Journal of Pragmatics, 2009, 41(8), 1493-1518.
 Web of Science® Times Cited: 16

Polly Bjork-Willen
  Routine Trouble: How Preschool Children Participate in Multilingual Instruction
  APPLIED LINGUISTICS, 2008, 29(4), 555-577.
 Web of Science® Times Cited: 8

Polly Björk-Willén
  Lära och leka med flera språk. Socialt samspel i flerspråkig förskola
  Invandrare och Minoriteter, 2007, (3), 13-16.

Polly Björk-Willén
  Participation in multilingual preschool play: Shadowing and crossing as interactional resources
  Journal of Pragmatics, 2007, 39(12), 2133-2158.
 Web of Science® Times Cited: 20

Books

Polly Björk-Willén, Tünde Puskás and Anna Bylund
  Flera språk i förskolan: teori och praktik
    Stödmaterial / Skolverket, , Skolverket, 2013.


Anthologies

Polly Björk-Willén, Sabine Gruber and Tünde Puskás
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, , Liber, 2013.


Sabine Gruber, Polly Björk-Willén and Tünde Puskas
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Liber, 2013.


Chapters in Books

Polly Björk-Willén
  The preschool entrance hall: a bilingual transit zone for preschoolers
  Children's knowledge-in-interaction: studies in Conversation Analysis, Springer, 2017, 169-187.


Polly Björk-Willén
  Döma eller bedöma?: bedömningspraktiker avseende barns språkliga kompetenser
  Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan, Liber, 2015, 142-155.


Anna Bylund and Polly Björk-Willén
  Multilingual becoming in reading: a picture storybook-reading-assemblage in early years education
  Early Years Second Language Education: International perspectives on theory and practice, Routledge, 2015, 78-92.


Polly Björk-Willén
  Berättande med flera språk
  Berättande i förskolan, Natur och kultur, 2014, 51-70.


Polly Björk-Willén
  Föräldrasamverkan i förskolan ur ett språkligt mångfaldsperspektiv
  Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser, Liber, 2014, 123-142.


Polly Björk-Willén
  Är flerspråkiga förskolebarn i behov av särskilt stöd?
  Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd, Studentlitteratur AB, 2014, 85-102.


Polly Björk-Willén, Sabine Gruber and Tünde Puskás
  Förskolan som nationell välfärdsinstitution: perspektiv och begrepp
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Liber, 2013, 11-23.


Polly Björk-Willén
  Samtal i förskolans tambur: på skilda villkor
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Liber, 2013, 91-115.


Polly Björk-Willén
  Being doggy: Disputes embedded in preschoolers' family role-play
  Disputes in Everyday life: Social and Moral Orders of Children and Young People, Emerald Group Publishing Limited, 2012, 119-140.


Polly Björk-Willén
  Jag vill sitta med dig.
  Den väsentliga vardagen.: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild., Carlssons, 2009, 335.


Polly Björk-Willén
  Är flerspråkiga förskolebarn i behov av särskilt stöd?
  Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd, Studentlitteratur, 2009, 75-91.


Asta Cekaite, Lena Björk-Willén and Jakob Cromdal
  Känslouttryck och samspel i flerspråkiga miljöer: Om affekt som social praktik
  Ett vardagsliv med flera språk, Liber, 2004, 130-152.


Conference Articles

Polly Björk-Willén
  Preschool children as learners in a multicultural environment
  Second International Symposium on Bilingualism: Bilingualism and educationfrom the family to the school,2002, 2004.


Polly Björk-Willén, Asta Cekaite and Jakob Cromdal
  Skolpraktiker och kamratsamtal i förskola och skola: Om lärande som social praktik
  Språk och lärande ASLA,2002, 2003.


Ph.D. Theses

Sara Dalgren
  Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag
  2017.


  Fulltext PDF

Anna Martín-Bylund
  Towards a minor bilingualism: Exploring variations of language and literacy in early childhood education
  2017.


  Fulltext PDF

Polly (Lena) Björk Willén
  Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola
  2006.


Licentiate Theses

Sara Dalgren
  Förskolans pedagogiska praktik som interaktion: Frågor och svar i vardagliga förskoleaktiviteter
  2014.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21