Publications for Leif Jonsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

världar vimmerby tjänstemän samverkan samarbete politiker perspektiv lokalt lokala kommuner kommunal kommun ideas handlar co-operation chefskap chefer blir astrid arbete

Journal Articles

Leif Jonsson
  Ideas on Organizing Municipaities
  Public Management Review, 2008, 10(4), 539-558.

Leif Jonsson
  Att organisera samverkan mellan forskare och praktiker
  Arbetsmarknad & arbetsliv / utges av Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet, 2004, 10, 161-172.

Leif Jonsson
  Kommunchefers och kommunstyrelseordförandes ledningssituationer
  Kommunal ekonomi och politik, 2004, 8, 51-75.

Leif Jonsson
  Organisering av politiskt arbete i kommuner och institutionell tröghet
  Kommunal ekonomi och politik, 2003, 7, .

Books

Leif Jonsson
  Kommunchefer blir till
  Nya Doxa, 2009.


Leif Jonsson and Sven-Inge Arnell
  Att organisera kommuners ledning: att förena svårförenliga institutioner!
  Nya Doxa, 2006.


Leif Jonsson
  Kommunstyrelseordförande - kommunledare med politisk förankring
  Nya Doxa, 2003.


Leif Jonsson
  Organisering av politiskt arbete : en studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun
  Nya Doxa, 2002.


Leif Jonsson, Sven-Inge Arnell, Robert Jonsson, Peter Gustavsson and Örjan Högberg
  Kommunchefers chefskap : ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö
  Nya Doxa, 2002.


Anthologies

Leif Jonsson
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: En studie om kulturarv och samhällsutveckling
  Nordic Academic Press, 2010.


Leif Jonsson
  Kommunledning och samhällsutveckling
  Studentlitteratur, 2006.


Chapters in Books

Leif Jonsson
  Kommunledning som kulturarvsaktör
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby.: En studie om kulturav och samhällsutveckling., Nordic Academic Press, 2010, 204-222.


Conference Articles

Leif Jonsson
  Kultur- och samhällsforskning - vad står i förgrunden och vad finns i bakgrunden?
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


Leif Jonsson
  Interaktiv forskning och kunskapskultur
  Högskola och samhälle i samverkan,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Örjan Högberg
  Maktlösa makthavare: En studie om kommunalt chefskap
  2007.


  Fulltext PDF

Leif Jonsson  Kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik: en studie av interaktiv kunskapsbildning avseende kommunchefers chefskap
  2001.


Licentiate Theses

Leif Jonsson
  Lokalt ledarskap: en studie av lokala chefers ställning, roll och agerande i förändringsarbete
  1998.


Reports

Leif Jonsson, Viveka Nilsson, Johan Wänström, Mikael Hellström and Ulf Ramberg
  Dilemman i samarbeten mellan tjänstemän och politiker
  Erfa-rapport, 3, 2012.


  Fulltext PDF

Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck and Sten Andersson
  Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: En idéskrift till ett forskningsprogram
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2007:1, 2007.


Leif Jonsson and Monica Rosander
  Samverkan som överlevnadsstrategi?: En sammanställning av betydelsefulla förhållanden för kommunal samverkan
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:7, 2006.


Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg and Elisabeth Sundin
  Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2006:1, 2006.