Göm menyn

Publications for Leif Jonsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Leif Jonsson
  Ideas on Organizing Municipaities
  Public Management Review, 2008, 10(4), 539-558.

Leif Jonsson
  Att organisera samverkan mellan forskare och praktiker
  Arbetsmarknad & arbetsliv / utges av Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet, 2004, 10, 161-172.

Leif Jonsson
  Kommunchefers och kommunstyrelseordförandes ledningssituationer
  Kommunal ekonomi och politik, 2004, 8, 51-75.

Leif Jonsson
  Organisering av politiskt arbete i kommuner och institutionell tröghet
  Kommunal ekonomi och politik, 2003, 7, .

Books

Mats Brusman and Leif Jonsson
  Kommunledningsrum: om rummets betydelse för ledningsarbetet i kommuner
    Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2014.


Leif Jonsson
  Kommunchefer blir till
    Nya Doxa, 2009.


Leif Jonsson and Sven-Inge Arnell
  Att organisera kommuners ledning: att förena svårförenliga institutioner!
    Nya Doxa, 2006.


Leif Jonsson
  Kommunstyrelseordförande - kommunledare med politisk förankring
    Nya Doxa, 2003.


Leif Jonsson, Peter Gustavsson, Sven-Inge Arnell, Örjan Högberg and Robert Jonsson
  Kommunchefers chefskap : ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö
    Nya Doxa, 2002.


Leif Jonsson
  Organisering av politiskt arbete : en studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun
    Nya Doxa, 2002.


Anthologies

Leif Jonsson
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: En studie om kulturarv och samhällsutveckling
  Nordic Academic Press, 2010.


Leif Jonsson
  Kommunledning och samhällsutveckling
  Studentlitteratur, 2006.


Chapters in Books

Leif Jonsson
  Kommuners politiska ledningssystem: något (för)-åldrat?
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 147-152.


Leif Jonsson
  Kommunledning som kulturarvsaktör
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby.: En studie om kulturav och samhällsutveckling., Nordic Academic Press, 2010, 204-222.


Leif Jonsson
  Inga Arnell-Lindgren: samhällsentreprenörskap med sociala förtecken
  Den offentliga sektorns entreprenörer: en porträttbok, Kommentus, 2004, 15-29.


Conference Articles

Leif Jonsson
  Kultur- och samhällsforskning - vad står i förgrunden och vad finns i bakgrunden?
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


Leif Jonsson
  Interaktiv forskning och kunskapskultur
  Högskola och samhälle i samverkan,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Örjan Högberg
  Maktlösa makthavare: En studie om kommunalt chefskap
  2007.


  Fulltext PDF

Leif Jonsson  Kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik: en studie av interaktiv kunskapsbildning avseende kommunchefers chefskap
  2001.


Licentiate Theses

Robert Jonsson
  Organisationstillblivelse och identitet: en studie av ÖstSam
  2002.


Leif Jonsson
  Lokalt ledarskap: en studie av lokala chefers ställning, roll och agerande i förändringsarbete
  1998.


Reports

Mikael Hellströn, Leif Jonsson, Viveka Nilsson, Ulf Ramberg and Johan Wänström
  Hur organiseras samarbete mellan politiker och tjänstemän?
  Nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, 22, 2013.


  Fulltext PDF

Leif Jonsson, Viveka Nilsson, Johan Wänström, Mikael Hellström and Ulf Ramberg
  Dilemman i samarbeten mellan tjänstemän och politiker
  Erfa-rapport, 3, 2012.


  Fulltext PDF

Leif Jonsson and Robert Jonsson
  Roterande kommunchefskap: Idéer bakom en chefskonstruktion
  KFi-rapport, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Sven-Inge Arnell, Andreas Bolling and Leif Jonsson
  Att lämna chefsjobb: Vad kan hända?
  HELIX working papers, 2010:7, 2010.


  Fulltext PDF

Andreas Bolling and Leif Jonsson
  Chefers rörlighet i organisationer
  HELIX working papers, 2010:3, 2010.


  Fulltext PDF

Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck and Sten Andersson
  Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: En idéskrift till ett forskningsprogram
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2007:1, 2007.


Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg and Elisabeth Sundin
  Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2006:1, 2006.


Leif Jonsson and Monica Rosander
  Samverkan som överlevnadsstrategi?: En sammanställning av betydelsefulla förhållanden för kommunal samverkan
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:7, 2006.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21