Göm menyn

Publications for Lasse Kvarnström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Lasse Kvarnström
  Dreams of sea air: Story of a female flier in the thirties
  Historisk Tidskrift (S), 2015, 135(2), 345-347.

Books

Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg, Susanna Hedenborg and Lars Kvarnström
  A concise history of Sweden from the viking age to the present
    Studentlitteratur, 2018.


Susanna Hedenborg and Lars Kvarnström
  Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas tid
    Studentlitteratur AB, 2015.


Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström and Lars Strömbäck
  Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (sjätte reviderade upplagan)
    Socialhistoria i Linköping, 17, Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Susanna Hedenborg and Lars Kvarnström
  Det svenska samhället 1720 - 2006: böndernas och arbetarnas tid
    Studentlitteratur, 2009.


Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström and Lars Strömbäck
  Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (femte reviderade upplagan)
    Socialhistoria i Linköping, 23, Linköping University Electronic Press, 2008.


  Fulltext PDF

Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström and Lars Strömbäck
  Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (fjärde reviderade upplagan)
    Socialhistoria i Linköping, 19, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Susanna Hedenborg and Lasse Kvarnström
  Det svenska samhället 1720-2000. Böndernas och arbetarnas tid
    Studentlitteratur, 2006.


Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström and Lars Strömbäck
  Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (Tredje reviderade upplagan)
    Socialhistoria i Linköping, 17, Linköping University Electronic Press, 2003.


  Fulltext PDF

Lasse Kvarnström
  Kvinnor på gränsen till medborgarskap : genus, politik och offentlighet 1800-1950
    Atlas, 2001.


Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström and Lars Strömbäck
  Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (andra reviderade upplagan)
    Socialhistoria i Linköping, 12, Linköping University Electronic Press, 2000.


  Fulltext PDF

Lasse Kvarnström and Svante Kolsgård
  Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (Första upplagan)
    Socialhistoria i Linköping, 5, Linköping University Electronic Press, 1999.


  Fulltext PDF

Lasse Kvarnström, Dag Lindström, Hans Nilsson, Lotta Holme, Mats Sjöberg, Jan Sundin, Roger Qvarsell and John Sviden
  Historia i Linköping
    Socialhistoria i Linköping, 6, Linköping University Electronic Press, 1999.


  Fulltext PDF

Anthologies

Josefina Syssner and Lars Kvarnström
  Det turistiska fältet och dess aktörer
  Studentlitteratur, 2013.


Eva Blomberg, Björn Horgby, Lars Kvarnström and Klas Åmark
  Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark
  Socialhistoria i Linköping, 2, Linköping University Electronic Press, 1998.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Lars Kvarnström
  Sociala grupper
  Perspektiv på historia: en introduktion till historiestudier, Studentlitteratur AB, 2015, 75-87.


Josefina Syssner and Lars Kvarnström
  Det turistiska fältet och dess aktörer: en introduktion
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 11-20.


Lars Kvarnström and Josefina Syssner
  Staten och det turistiska fältets förutsättningar
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 61-77.


Lasse Kvarnström
  Turistföreningar som berättare
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur AB, 2013, 99-112.


Staffan Förhammar and Lasse Kvarnström
  Allmän eller riktad socialpolitik: Begränsningen av kvinnligt arbete inom industrin 1900-1909
  Dolt i offentligheten: nya perspektiv på traditionellt källmaterial, Sekel Bokförlag, 2011, 101-118.


Lasse Kvarnström
  Broderskap - maskulinitet och identitet
  Mandom, mod och morske män, Linköpings universitet, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Foruims skriftserie, 2007, 85-92.


Lasse Kvarnström
  Den problematiska identiteten. Om identitetskonstruktionens yrkes- och genusspecifika karaktärer
  Att vara eller jobba som :: betydelsen av yrken i arbetslivet : rapport från en konferens på Arbetets museum 9-10 maj 2000, Arbetets museum, 2001, -60.


Lasse Kvarnström
  Gustav Svenssons dilemma: några tentativa funderingar kring identitetsbegreppets teori och praktik
  Det goda livet, Daidalos, 2001, 131-149.


Conference Articles

Staffan Förhammar and Lars Kvarnström
  Allmän eller riktad socialpolitik?
  Bidrag till workshop "Normer, attityder och värderingar i den politiska debatten" Linköping 2008, 2008.


Lasse Kvarnström
  IT som aktivt stöd till studenters lärande?
  5:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Mats Brusman
  Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

David Ludvigsson, Bodil Axelsson and Lasse Kvarnström
  Guiderna och kulturarvssektorn
  2016.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson, Lasse Kvarnström and Helena Kåks
  Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 1, 2005.


  Fulltext PDF

Lasse Kvarnström
  Tema Q och forskningslandskapet: inventering av pågående forskning och forskarutbildning i svensk akademisk miljö
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2001:2, 2001.


Lars Kvarnström
  Män i staten: Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-1937
  Stockholm studies in history, 55, 1998.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21