Göm menyn

Publications for Lars Sandman


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 83 times*

Journal Articles

Erik Malmqvist, Elisabeth Furberg and Lars Sandman
  Ethical aspects of medical age assessment in the asylum process: a Swedish perspective.
  International journal of legal medicine (Print), 2018, 132(3), 815-823.
   Fulltext  PDF  

Mari Broqvist, Lars Sandman, Peter Garpenby and Barbro Krevers
  The meaning of severity - do citizenś views correspond to a severity framework based on ethical principles for priority setting?
  Health Policy, 2018, , .

Lars Sandman, Ulla Molander and Inger Benkel
  Developing organisational ethics in palliative care: A three-level approach
  Nursing Ethics, 2017, 24(2), 138-150.

Gerd Lärfars and Lars Sandman
  Därför måste vi ibland säga nej till dyra läkemedel
  Göteborgs Posten, 2017, , .

Lars Sandman
  Ethics in Quality Improvement with in Health Care: Focusing on the Improvement
  Open Medicine Journal, 2017, 04, 48-56.
   Fulltext  PDF  

Lars Sandman and Jan Liliemark
  From evidence-based to hope-based medicine? Ethical aspects on conditional market authorization of and early access to new cancer drugs
  Seminars in Cancer Biology, 2017, 45, 58-63.

Lars Sandman
  Prioritising, Ranking and Resource Implementation: A Normative Analysis
  International Journal of Health Policy and Management, 2017, 6, .

Anna Mae Scott, Björn Hofmann, Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea, Kristin Bakke Lysdahl, Lars Sandman and Yvonne Bombard
  Q-SEA – a tool for quality assessment of ethics analyses conducted as part of health technology assessments
  GMS Health Technology Assessment, 2017, 13, .
   Fulltext  PDF  

Lars Sandman and Erik Gustavsson
  The (Ir)relevance of Group Size in Health Care Priority Setting: A Reply to Juth
  Health Care Analysis, 2017, 25(1), 21-33.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Lars Sandman and Erik Gustavsson
  Beyond the Black Box Approach to Ethics! Comment on "Expanded HTA: Enhancing Fairness and Legitimacy".
  International Journal of Health Policy and Management, 2016, 5(6), 393-394.
   Fulltext  PDF  

Christian Munthe, Linus Broström, Bengt Brülde, Daniela Cutas, Stefan Eriksson, Gert Helgeson, Niklas Juth, Ulrik Kihlbom, Erik Malmqvist, Lars Sandman, Kristin Zeiler and Mats Johansson
  Efter skandalen: ”Gråzoner sätt att blanda bort korten”
  Svenska Dagbladet, 2016, , .

Lars Sandman, Erik Gustavsson and Christian Munthe
  Individual responsibility as ground for priority setting in shared decision-making
  Journal of Medical Ethics, 2016, 42(10), 653-658.

Lars Sandman
  Invited commentary to the discussion paper Ethics dilemmas of early detection of obesity
  Scandinavian Journal of Public Health, 2016, 44(6), 546-548.

Anna Mae Scott, Kenneth Bond, Inaki Gutierrez-Ibarluzea, Björn Hofmann and Lars Sandman
  QUALITY ASSESSMENT OF ETHICS ANALYSES FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSSESSMENT
  International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2016, 32(5), 362-369.

Manne Sjostrand, Petter Karlsson, Lars Sandman, Gert Helgesson, Stefan Eriksson and Niklas Juth
  Conceptions of decision-making capacity in psychiatry: interviews with Swedish psychiatrists
  BMC Medical Ethics, 2015, 16(34), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Per Carlsson and Lars Sandman
  "Dags att utveckla den etiska plattformen för prioriteringar"
  Dagens Medicin, 2015, , .

Manne Sjostrand, Lars Sandman, Petter Karlsson, Gert Helgesson, Stefan Eriksson and Niklas Juth
  Ethical deliberations about involuntary treatment: interviews with Swedish psychiatrists
  BMC Medical Ethics, 2015, 16(37), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Erik Gustavsson, Niklas Juth, Christian Munthe and Lars Sandman
  Etiska och praktiska utmaningar med ökat patientinflytande
  Läkartidningen, 2015, 112, .

Emelie Heintz, Laura Lintamo, Monica Hultcrantz, Stella Jacobson, Ragnar Levi, Christian Munthe, Sofia Tranaeus, Pernilla Ostlund and Lars Sandman
  FRAMEWORK FOR SYSTEMATIC IDENTIFICATION OF ETHICAL ASPECTS OF HEALTHCARE TECHNOLOGIES: THE SBU APPROACH
  International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2015, 31(3), 124-130.
 Web of Science® Times Cited: 9

Erik Gustavsson and Lars Sandman
  Health-care needs and shared decision-making in priority-setting
  Medicine, Health care and Philosophy, 2015, 18(1), 13-22.
 Web of Science® Times Cited: 1

Lars Sandman, Per Carlsson, Hoffman Mikael, Lars-Åke Levin and Jan Liliemark
  Snäv tolkning av etisk plattform
  Läkartidningen, 2015, , .

Chapters in Books

Lars Sandman, Ken Bond and Björn Hofmann
  Exploring ethical rationales
  Patient invovlement in Health Technology Assessment, Springer Nature, 2017, 17-29.


Lars Sandman
  Den palliativa vårdens etik
  Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv, Liber, 2016, 141-166.


Lars Sandman
  Kronologisk ålder: några reflektioner utifrån den etiska plattformen för prioriteringar
  Perspektiv på utvärdering, prioritering, implementering och hälsoekonomi. En hyllningsskrift till Per Carlsson, Linköpings universitet, 2016, 87-96.


Per Carlsson, Mikael Hoffman, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar
  Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd: hantering och prissättning. Slutbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen, Fritzes, 2014, 639-699.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Peter Garpenby, Ann-Charlotte Nedlund and Lars Sandman
  Öppna prioriteringar inom vård och omsorg - var står vi idag och hur ska vi komma vidare?
  Vägval för välfärden: En antologi om finansieringsgap, prioriteringar och försäkring som kompletterande lösning, Svensk Försäkring, 2014, 31-61.


  Fulltext PDF

Per Carlsson and Lars Sandman
  Att skapa ett kunskapsunderlag
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 89-99.


Gustav Tinghög and Lars Sandman
  Centrala begrepp vid prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 35-48.


Erik Gustavsson, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Rättviseteorier och prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 49-64.


Lars Sandman and Emelie Heintz
  ”Är du nyttig lille vän?”: om produktionspåverkan, konsumtionspåverkan och den svenska etiska plattformen för prioriteringar
  Prioriteringar i hälso- och sjukvården, Region Skånes etiska råd, 2013, 63-93.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Lars Sandman
  Ethical analysis of medical age-assessment in the Swedish context
  AGFAD, Berlin, Germany (invited speaker), 2017.


Lars Sandman
  Ethical values and norms - just a matter of social preferences?
  HTAi, Rome, Italy (panel session), 2017.


Lars Sandman
  Patient involvement in HTA - ethical rationales and implications
  HSAi, Rome, Italy (panel session), 2017.


Lars Sandman
  The surge in value framworks and their use in decision-making: Ethical (and philisophical) perspectives
  HTAi Policy forum, Barcelona, Spain (invited speaker), 2017.


Lars Sandman
  Why we should not meet unmet needs!
  HTAi, Rome, Italy (oral session), 2017.


Ph.D. Theses

Mari Broqvist
  Asking the public: Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare
  2018.


  Fulltext PDF

Erik Gustavsson
  Characterising Needs in Health Care Priority Setting
  2017.


  Fulltext PDF

Reports

Lars Sandman and Per Carlsson
  Är vårdsponsring förenligt med den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvård?: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Lars Sandman
  Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta prioriteringssituationer?: En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter : Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:3, 2015.


  Fulltext PDF

Lars Sandman, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Eva Arvidsson, Niklas Ekerstad and Per Carlsson
  Vård som inte kan anstå: Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2014:1, 2014.


  Fulltext PDF

Lars Sandman
  Att prioritera mellan olika värden: en modell för avvägningar mellan patientintegritet, patientsäkerhet och andra etiska värden inom hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:4, 2013.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Lars Sandman, Niklas Ekerstad and Kartrin Lindroth
  Triage som prioriteringsinstrument på akutmottagning: en etisk analys av RETTS
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2012:2, 2012.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21