Göm menyn

Publications for Lars Sandman


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 56 times*

Journal Articles

Lars Sandman, Ulla Molander and Inger Benkel
  Developing organisational ethics in palliative care: A three-level approach
  Nursing Ethics, 2017, 24(2), 138-150.

Lars Sandman and Jan Liliemark
  From evidence-based to hope-based medicine? Ethical aspects on conditional market authorization of and early access to new cancer drugs
  Seminars in Cancer Biology, 2017, 45, 58-63.

Anna Mae Scott, Björn Hofmann, Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea, Kristin Bakke Lysdahl, Lars Sandman and Yvonne Bombard
  Q-SEA – a tool for quality assessment of ethics analyses conducted as part of health technology assessments
  GMS Health Technology Assessment, 2017, 13, .
   Fulltext  PDF  

Lars Sandman and Erik Gustavsson
  The (Ir)relevance of Group Size in Health Care Priority Setting: A Reply to Juth
  Health Care Analysis, 2017, 25(1), 21-33.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Lars Sandman and Erik Gustavsson
  Beyond the Black Box Approach to Ethics! Comment on "Expanded HTA: Enhancing Fairness and Legitimacy".
  International Journal of Health Policy and Management, 2016, 5(6), 393-394.
   Fulltext  PDF  

Christian Munthe, Linus Broström, Bengt Brülde, Daniela Cutas, Stefan Eriksson, Gert Helgeson, Niklas Juth, Ulrik Kihlbom, Erik Malmqvist, Lars Sandman, Kristin Zeiler and Mats Johansson
  Efter skandalen: ”Gråzoner sätt att blanda bort korten”
  Svenska Dagbladet, 2016, , .

Lars Sandman, Erik Gustavsson and Christian Munthe
  Individual responsibility as ground for priority setting in shared decision-making
  Journal of Medical Ethics, 2016, 42(10), 653-658.

Lars Sandman
  Invited commentary to the discussion paper Ethics dilemmas of early detection of obesity
  Scandinavian Journal of Public Health, 2016, 44(6), 546-548.

Anna Mae Scott, Kenneth Bond, Inaki Gutierrez-Ibarluzea, Björn Hofmann and Lars Sandman
  QUALITY ASSESSMENT OF ETHICS ANALYSES FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSSESSMENT
  International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2016, 32(5), 362-369.

Manne Sjostrand, Petter Karlsson, Lars Sandman, Gert Helgesson, Stefan Eriksson and Niklas Juth
  Conceptions of decision-making capacity in psychiatry: interviews with Swedish psychiatrists
  BMC Medical Ethics, 2015, 16(34), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 3

Per Carlsson and Lars Sandman
  "Dags att utveckla den etiska plattformen för prioriteringar"
  Dagens Medicin, 2015, , .

Manne Sjostrand, Lars Sandman, Petter Karlsson, Gert Helgesson, Stefan Eriksson and Niklas Juth
  Ethical deliberations about involuntary treatment: interviews with Swedish psychiatrists
  BMC Medical Ethics, 2015, 16(37), .
   Fulltext  PDF  

Erik Gustavsson, Niklas Juth, Christian Munthe and Lars Sandman
  Etiska och praktiska utmaningar med ökat patientinflytande
  Läkartidningen, 2015, 112, .

Emelie Heintz, Laura Lintamo, Monica Hultcrantz, Stella Jacobson, Ragnar Levi, Christian Munthe, Sofia Tranaeus, Pernilla Ostlund and Lars Sandman
  FRAMEWORK FOR SYSTEMATIC IDENTIFICATION OF ETHICAL ASPECTS OF HEALTHCARE TECHNOLOGIES: THE SBU APPROACH
  International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2015, 31(3), 124-130.
 Web of Science® Times Cited: 6

Erik Gustavsson and Lars Sandman
  Health-care needs and shared decision-making in priority-setting
  Medicine, Health care and Philosophy, 2015, 18(1), 13-22.
 Web of Science® Times Cited: 1

Lars Sandman, Per Carlsson, Hoffman Mikael, Lars-Åke Levin and Jan Liliemark
  Snäv tolkning av etisk plattform
  Läkartidningen, 2015, , .

Chapters in Books

Lars Sandman
  Den palliativa vårdens etik
  Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv, Liber, 2016, 141-166.


Lars Sandman
  Kronologisk ålder – några reflektioner utifrån den etiska plattformen för prioriteringar.
  Perspektiv på utvärdering, prioritering, implementering och hälsoekonomi. En hyllningsskrift till Per Carlsson., Linköpings universitet, 2016, 87-96.


Per Carlsson, Mikael Hoffman, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar
  Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd: hantering och prissättning. Slutbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen, Fritzes, 2014, 639-699.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Peter Garpenby, Ann-Charlotte Nedlund and Lars Sandman
  Öppna prioriteringar inom vård och omsorg - var står vi idag och hur ska vi komma vidare?
  Vägval för välfärden: En antologi om finansieringsgap, prioriteringar och försäkring som kompletterande lösning, Svensk Försäkring, 2014, 31-61.


  Fulltext PDF

Per Carlsson and Lars Sandman
  Att skapa ett kunskapsunderlag
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 89-99.


Gustav Tinghög and Lars Sandman
  Centrala begrepp vid prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 35-48.


Erik Gustavsson, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Rättviseteorier och prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 49-64.


Lars Sandman and Emelie Heintz
  ”Är du nyttig lille vän?”: om produktionspåverkan, konsumtionspåverkan och den svenska etiska plattformen för prioriteringar
  Prioriteringar i hälso- och sjukvården, Region Skånes etiska råd, 2013, 63-93.


  Fulltext PDF

Reports

Lars Sandman and Per Carlsson
  Är vårdsponsring förenligt med den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvård?: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Lars Sandman
  Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta prioriteringssituationer?: En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter : Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:3, 2015.


  Fulltext PDF

Lars Sandman, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Eva Arvidsson, Niklas Ekerstad and Per Carlsson
  Vård som inte kan anstå: Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2014:1, 2014.


  Fulltext PDF

Lars Sandman
  Att prioritera mellan olika värden: en modell för avvägningar mellan patientintegritet, patientsäkerhet och andra etiska värden inom hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:4, 2013.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Lars Sandman, Niklas Ekerstad and Kartrin Lindroth
  Triage som prioriteringsinstrument på akutmottagning: en etisk analys av RETTS
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2012:2, 2012.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 



Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21