Göm menyn

Publications for Lars-Erik Björklund


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Mats Lundström, Maria Åström, Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Assessing student theses:: Differences and similarities between examiners from different academic disciplines
  Practitioner Research in Higher Education, 2016, 10(1), 217-226.

Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Students' long-term memories from an ecology field excursion: Retelling a narrative as an interplay between implicit and explicit memories
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2013, 57(3), 277-291.

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.

Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Seeing the Wood for the Trees: Applying the dual-memory system model to investigate expert teachers’ observational skills in natural ecological learning environments
  International Journal of Science Education, 2012, 34(1), 101-125.
 Web of Science® Times Cited: 1

Chapters in Books

Lars-Erik Björklund
  Att medvetandegöra det omedvetna: de fyra f-n och andra kunskapsbegrepp i skola och forskning om lärande
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 7-19.


Lars Björklund
  Why Do They Not See What I See?: The Difference Between Knowing How and Knowing That
  Transfer, transitions and transformations of learning, Sense Publishers, 2013, 149-168.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Lars Björklund
  The Repertory Grid Technique:Making Tacit Knowledge Explicit: Assessing Creative Work and Problem Solving Skillls
  Researching Technology Education: Methods and Techniques, Sense Publishers, 2008, 46-69.


  Fulltext PDF

Lars Björklund
  Addressing Modern Technology in Science Education, a Systems approach
  Science and Technology Education for a Diverse World, Maria Curie-Skodowska University Press, 2006, 123-134.


Lars Björklund
  Adressing modern technology: a Systems Approach
  Technology Education in New Perspectives: research, assessment and curriculum development : festschrift for Witold Rogala, HLS Förlag, 2005, 161-178.


Conference Articles

Lars Björklund and Karin Stolpe
  The fundamental things apply... as time goes by: Students' long-term memories from an ecology field excursion
  10th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2013), 2-7 September 2013, Nicosia, Cyprus, 2013.


  Fulltext PDF

Lars Björklund and Karin Stolpe
  The fundamental things apply... as time goes by: Students' long-term memories from an ecology field excursion
  ESERA, 2-7 September 2013, Nicosia, Cyprus, 2013.


Lars Björklund and Karin Stolpe
  Att identifiera eller att känna igen: Långtidseffekter av lärande
  Nordiskt forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap: Naturvetenskap som kunskap och kultur, 2011.


Lars Björklund and Karin Stolpe
  Being able to see the wood for the trees: Expert teachers' observational skills in complex environments explained by a neurocognirive model of learning
  8th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, 2010.


Lars-Erik Björklund and Karin Stolpe
  The Dual Memory Systems Model and it's implications for Technology Education
  Technology Education Research conference 2010, 2010.


Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Being able to see the wood for the trees: Expert teachers' observational skills in complex environments explained by a neurocognitive model of learning
  8th Conference of european researchers in didactics of biology, 13 – 17 july, Braga, Portugal, 2010.


Lars Björklund
  The forming and assessment of creative skills, from a neurocognitive point of view
  Strengthening the Position of Technology Education in the Curriculum, 2009.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Lars Björklund
  The intuitive practitioner: Cognitive aspects on the development of Expertise
  13 International Conference on Thinking, 2007.


Ph.D. Theses

Karin Stolpe
  Att uppmärksamma det väsentliga: Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv
  2011.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21