Göm menyn

Publications for Lars-Erik Björklund


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Mats Lundström, Maria Åström, Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Assessing student theses:: Differences and similarities between examiners from different academic disciplines
  Practitioner Research in Higher Education, 2016, 10(1), 217-226.

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.
 Web of Science® Times Cited: 1

Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Students' long-term memories from an ecology field excursion: Retelling a narrative as an interplay between implicit and explicit memories
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2013, 57(3), 277-291.

Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Seeing the Wood for the Trees: Applying the dual-memory system model to investigate expert teachers’ observational skills in natural ecological learning environments
  International Journal of Science Education, 2012, 34(1), 101-125.
 Web of Science® Times Cited: 2

Chapters in Books

Lars-Erik Björklund
  Att medvetandegöra det omedvetna: de fyra f-n och andra kunskapsbegrepp i skola och forskning om lärande
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 7-19.


Lars Björklund
  Why Do They Not See What I See?: The Difference Between Knowing How and Knowing That
  Transfer, transitions and transformations of learning, Sense Publishers, 2013, 149-168.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Lars Björklund
  The Repertory Grid Technique:Making Tacit Knowledge Explicit: Assessing Creative Work and Problem Solving Skillls
  Researching Technology Education: Methods and Techniques, Sense Publishers, 2008, 46-69.


  Fulltext PDF

Lars Björklund
  Addressing Modern Technology in Science Education, a Systems approach
  Science and Technology Education for a Diverse World, Maria Curie-Skodowska University Press, 2006, 123-134.


Lars Björklund
  Adressing modern technology: a Systems Approach
  Technology Education in New Perspectives: research, assessment and curriculum development : festschrift for Witold Rogala, HLS Förlag, 2005, 161-178.


Conference Articles

Lars Björklund and Karin Stolpe
  The fundamental things apply... as time goes by: Students' long-term memories from an ecology field excursion
  ESERA, 2-7 September 2013, Nicosia, Cyprus, 2013.


  Fulltext PDF

Lars Björklund and Karin Stolpe
  The fundamental things apply... as time goes by: Students' long-term memories from an ecology field excursion
  10th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2013), 2-7 September 2013, Nicosia, Cyprus, 2013.


  Fulltext PDF

Lars Björklund and Karin Stolpe
  Att identifiera eller att känna igen: Långtidseffekter av lärande
  Nordiskt forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap: Naturvetenskap som kunskap och kultur, 2011.


Lars Björklund and Karin Stolpe
  Being able to see the wood for the trees: Expert teachers' observational skills in complex environments explained by a neurocognirive model of learning
  8th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, 2010.


Karin Stolpe and Lars-Erik Björklund
  Being able to see the wood for the trees: Expert teachers' observational skills in complex environments explained by a neurocognitive model of learning
  8th Conference of european researchers in didactics of biology, 13 – 17 july, Braga, Portugal, 2010.


Lars-Erik Björklund and Karin Stolpe
  The Dual Memory Systems Model and it's implications for Technology Education
  Technology Education Research conference 2010, 2010.


  Fulltext PDF

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Lars Björklund
  The forming and assessment of creative skills, from a neurocognitive point of view
  Strengthening the Position of Technology Education in the Curriculum, 2009.


  Fulltext PDF

Lars Björklund
  The intuitive practitioner: Cognitive aspects on the development of Expertise
  13 International Conference on Thinking, 2007.


Ph.D. Theses

Karin Stolpe
  Att uppmärksamma det väsentliga: Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv
  2011.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21