Göm menyn

Publications for Kristina Hellberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Jonas Hallström, Helene Elvstrand and Kristina Hellberg
  Gender and technology in free play in Swedish early childhood education
  International journal of technology and design education, 2015, 25(2), 137-149.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Simonsson Maria, Helene Elvstrand and Hellberg Kristina
  Samverkan mellan hem och fritidshemska gynna skolresultaten
  Venue, 2015, (1), 1-5.

Per Andersson and Kristina Hellberg
  Trajectories in teacher education: Recognising prior learning in practice
  ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, 2009, 37(3), 271-282.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Chapters in Books

Kristina Hellberg
  Att som lärare möta elevers olikheter i en specialpedagogisk kontext
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 75-81.


Per Andersson and Kristina Hellberg
  Yrkeseleven
  Lära till yrkeslärare, Studentlitteratur AB, 2014, 131-154.


Kristina Hellberg
  Motstånd och förhandling på ett individuellt program för ungdomar med Aspergers syndrom
  Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 61-71.


Kristina Hellberg
  Olik-annorlunda-kategoriserad
  Normalitetens förhandling och förvandling: En antologi om barn, skola och föräldraskap, Brutus Österlings Bokförlag Symposion, 2006, -279.


Kristina Hellberg
  Ett individuellt gymnasieprogram för elever med diagnosen Aspergers syndrom
  Forskningsarbete pågår.: Nationella forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPa), Print och Media, Umeå universitet, 2005, 110-125.


Conference Articles

Kristina Hellberg and Helene Elvstrand
  Children's participation in pre-school
  ECER 2013, The European Conference on Educational Research 2013, Istanbul, Turkey, 10-13 september, 2013.


Kristina Hellberg and Robert Thornberg
  Bullying in school from the view of students with neuropsychiatric diagnoses
  40th Congress of Nordic Educational Research Association in Copenhagen, Denmark, March 8-10, 2012, 2012.


Robert Thornberg and Kristina Hellberg
  Asperger syndrome, stigmatizing processes, and bullying in school
  The 39th Congress of Nordic Educational Research Association in Jyväskylä, Finland, 10-12 March, 2011., 2011.


Per Andersson and Kristina Hellberg
  Science in the pre-school teacher education: Trajectories of child minders becoming pre-school teachers with a scientific profile
  6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts, 2010.


Kristina Hellberg and Öberg Tuleus Marianne
  Ethical considerations within the field of qualitative research - on qualitaty and validity
  NFPF,2009, 2009.


Kristina Hellberg
  Participation and learning in special group in secondary school
  NFPF,2009, 2009.


Per Andersson and Kristina Hellberg
  Recognition of prior learning in teacher education
  ECER,2008, 2008.


Reports

Magnus Jansson, Helene Elvstrand and Kristina Hellberg
  Att göra medborgarkunskap: möjligheter, hinder och dilemman
  2014.


  Fulltext PDF

Kristina Hellberg and Anette Kjellberg
  Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2012:4, 2012.


  Fulltext PDF

Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, Ingrid Hylander and Maria Monahov
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa"
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2, 2006.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 



Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21