Göm menyn

Publications for Konstantin Economou


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Konstantin Economou and Johanna Sander
  Tala är guld: Kris och guldgrävande i tv-serien Gold Rush1
  Ord&Bild, 2016, (1), 39-46.

Konstantin Economou and Anne-Li Lindgren
  Childhood re-edits: challenging norms and forming lay professional competence on YouTube
  Journal of Aesthetics and Culture, 2015, 7, .
   Fulltext  PDF  

Konstantin Economou and Ingemar Grandin
  Kultur och mediegestaltning: Tvärvetenskaplighet och tvärmedialitet inom ett nytt akademiskt "kulturämne"
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2013, 22(1), 15-17.

Konstantin Economou and Per-Anders Forstorp
  Bourdieus moraliska panik
  Sociologisk forskning, 1998, 35(3-4), 195-210.

Konstantin Economou
  Representing politics - politicizing journalism: Exploring communicative dilemmas in the collegial relationship between Swedish journalists and politicians
  Javnost - The Public, 1997, 4(2), 91-103.

Viveka Adelswärd, Konstantin Economou, Per-Anders Forstorp and Per Linell
  Samtal i samhället: på vems villkor
  Rhetorica Scandinavica, 1997, (1), 38-43.

Konstantin Economou and Per-Anders Forstorp
  Sahliniseringen av det politiska språket: Om att vara sig själv som förtroendevald
  Tvärsnitt, 1996, 18(2), 58-67.

Books

Victoria Wibeck, Per-Anders Forstorp and Konstantin Economou
  En god affär i Motala: journalisternas avslöjanden och läsarnas etik
    Statens offentliga utredningar, 1998:63, Fritzes, 1998.


Chapters in Books

Konstantin Economou and Rakel Hergli
  Samtidigt i Vimmerby: platser och besökare i Astrid Lindgrens världar
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: en studie om kulturarv och samhällsutveckling, Nordic Academic Press, 2010, 45-63.


Christian Svensson Limsjö and Konstantin Economou
  Hidden Camera Speaks Louder than Words
  News from the Interview Society, Nordicom, 2006, 121-144.


Konstantin Economou and Per-Anders Forstorp
  Den medialiserade demokratin: Ett slag om representationen
  Demokratiutredningens forskarvolym, Fakta info direkt, 1999, 285-314.


Konstantin Economou
  En pratstund över en kopp kaffe: ett institutionellt dilemma
  Korsvägar: en antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1995, 209-233.


Konstantin Economou and Per-Anders Forstorp
  "Moa är verkligheten": om läsningen av Moa Martinsson i ABF:s studiecirklar
  Litteraturen och läsarna: festskrift till Gunnar Hansson, Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 1988, 53-63.


Conference Articles

Felicia Gabrielsson-Järhult, Per Nilsen, Preben Bendtsen and Konstantin Economou
  Co-operative Care Planning in Theory and Practice
  18th Nordic Congress of Gerontology 2006, 28-31 May, Jyväskylä, Finland, 2006.


Konstantin Economou
  Ideology as discursive frame: News agents and negotiators in Swedish investigative journalism
  Abstracts: 6th International Pragmatics Conference, 1998.


Ph.D. Theses

Konstantin Economou
  Making music work: Culturing youth in an institutional setting
  1994.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30