Göm menyn

Publications for Klas Måre


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

E Arlander, T Cederlund and Klas Måre
  No volume effect on retrograde colonic spread of rectally-administered ropivacaine gel
  Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2003, 18(6), 655-660.
 Web of Science® Times Cited: 4

Holger Holst, Klas Måre, Andreas Järund, Karl Åström, Eva Evanader, Kristina Tägil, Mattias Ohlsson and Lars Edenbrandt
  An independent evaluation of a new method for automated interpretaion of lung scintigrams using artificial neural networks.
  European Journal of Nuclear Medicine, 2001, 28, 33-38.
 Web of Science® Times Cited: 9

Stefan Lindgren, Henry Egidius, Klas Måre, Göran Petersson and Mats Hammar
  Fortbildning skall utgå från den kliniska verkligheten. Det krävs mod att se både de starka och de svaga sidorna i yrkessituationen.
  Läkartidningen, 2001, 25, 3002-3006.

Tage Nilsson, Klas Måre and A Carlsson
  Value of structured clinical and scintigraphic protocols in acute pulmonary embolism
  Journal of Internal Medicine, 2001, 250(3), 213-218.
 Web of Science® Times Cited: 18

Chapters in Books

D Bergqvist, P Blomqvist, M Eliasson, H Eriksson, M Hellgren-Wångdahl, Lars Holmberg, J Janson, T Lindahl, C Lindholm, KG Ljungström, Klas Måre, U Nyman, Stefan Rosfors and S Schulman
  Blodpropp - förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism. En systematisk kunskapssammanställning.
  Fetma - problem och åtgärder :: en systematisk litteraturöversikt, Linköpings universitet, 2002, -503.


Conference Articles

Bengt Petré, Bengt Petré, Bengt Petré, Bengt Petré, Klas Måre, Nina Lundberg and Nina Lundberg
  Kvalitetssäkring av röntgendiagnostik - Lätt som en plätt!
  Medicinska riksstämman i Stockholm/Älvsjö 2001,2001, 2001.


Klas Måre, Bengt Petré and Nina Lundberg
  Quality assurance system feedback
  Röntgenveckan i Umeå 20-24 augusti 2001,2001, 2001.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21