Publications for Klas Gäre

Publications for Klas GäreCo-author map based on ISI articles 2007-

Ph.D. Theses

Klas Gäre  Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem
  2003.


Reports

Vivian Vimarlund and Klas Gäre
  Samverkan mellan offentliga organisationer.
  2004.