Göm menyn

Publications for Klas Gäre


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Ph.D. Theses

Klas Gäre  Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem
  2003.


Reports

Vivian Vimarlund and Klas Gäre
  Samverkan mellan offentliga organisationer.
  2004.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30