Göm menyn

Publications for Kjerstin Larsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Kjerstin Larsson and Maria Wolmesjö
  Ledning inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning
  Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal, Liber, 2017, 82-108.


Conference Articles

Ann-Christine Larsson, Kjerstin Larsson and Sofia Wistus
  Den interaktiva forskarrollen i FoUprojekt
  HSS 05 Högskola Samhälle i Samverkan,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Kjerstin Larsson
  Mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Helena Andershed, Kjerstin Larsson and Lennart Svensson
  Arbetsplatslärande i vård och omsorg: arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring lokal metodutveckling
  2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30