Göm menyn

Publications for Kjell Granström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Kjell Granström
  Cheering as an indicator of social identity and self-regulation in Swedish ice hockey supporter groups
  International Review for the Sociology of Sport, 2012, 47(2), 133-148.

Eva Hammar Chiriac and Kjell Granström
  Teachers’ leadership and students’ experience of group work.
  Teachers and Teaching: theory and practice, 2012, 18(3), 345-363.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Eva Hammar Chiriac and Kjell Granström
  Grupparbete – en arbetsform med dåligt rykte
  Pedagogiska magasinet, 2011, (4), 6-10.

I. Hylander and Kjell Granström
  Organizing for a peaceful crowd: An example of a football match
  Forum qualitative Sozialforschung, 2010, 11(2), .

Kjell Granström and Michael Rosander
  Friedensbewahrende Intergruppenprozesse zwischen Polizei und Demonstranten bei den"Reclaim the street"-Protesten
  Zeitschrift für Freie Assoziation, 2008, (3), 51-64.

Kjell Granström
  Soziale Identität und Massenereignisse
  Zeitschrift für Freie Assoziation, 2008, 11(3), 7-14.

Inger Engström, Nils Petter Gregersen, Kjell Granström and Anders Nyberg
  Young drivers: Reduced crash risk with passengers in the vehicle
  Accident Analysis and Prevention, 2008, 40(1), 341-348.
 Web of Science® Times Cited: 34

Joakim Samuelsson and Kjell Granström
  Important prerequisites for students' mathematical achievement
  Journal of theory and practice in education, 2007, 3, 150-170.

Michael Rosander, Kjell Granström and Dan Stiwne
  Group mind in Christian communities
  Nordic Psychology, 2006, 58, 74-88.
 Web of Science® Times Cited: 1

Kjell Granström
  Ett månghövdat vidunder. Om orsaker till mobbning
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2004, 3, 32-37.

Kjell Granström
  Om tillförlitligheten i observationer inom forskning och psykologisk praktik
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2004, 57, .

Kjell Granström
  Psychological observations and their credibility
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2004, 56(4), 289-303.
 Web of Science® Times Cited: 1

Kjell Granström
  Ensamt arbete i stora klasser
  Forskning och framsteg, 2003, 7, 30-33.

Charlotta Einarsson and Kjell Granström
  Gender-biased interaction in the classroom: the influence of gender and age in the relationship between teacher and pupil
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2002, 46(2), 117-127.

R. Lander and Kjell Granström
  Samverkan och planering. Två indikatorer på skolans styrningskultur
  Utbildning och Demokrati, 2000, 9, 75-86.

R. Lander and Kjell Granström
  Skolinspektion i England och Sverige: Hjälp till självhjälp eller självstyrning med betslet i munnen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2000, 5, 215-234.

Kjell Granström
  Att veta vad man gör
  Kritisk utbildningstidskrift, 1999, 91, .

Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  De oundvikliga motpolerna
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 1999, 2, .

Kjell Granström
  Lathund för rapportskrivning. Om konsten att berätta om sitt utvecklingsarbete
  Utbildningsdepartementets nyhetsbrev, 1999, , .

R. Bredvold, Kjell Granström, R. Lander and L. Monsen
  Norsk evaluerings- och styrningskultur
  Nordisk Pedagogik, 1999, 19, 192-204.

Kjell Granström and Dan Stiwne
  A bipolar model of groupthink - An expansion of Janis' concept
  Small group research : an international journal of theory, investigation, and application, 1998, 29, 32-56.

Kjell Granström
  Att veta vad man gör
  Kritisk utbildningstidskrift, 1998, , .

Michael Rosander, Dan Stiwne and Kjell Granström
  Bipolar groupthink: Assessing groupthink tendencies in authentic work groups
  Scandinavian Journal of Psychology, 1998, 10, 10-19.

Kjell Granström
  Laerarrollen gir dårlig beskyttelse mot elevenes provokasjoner
  Bedre skole, 1998, 1, 46-49.

R. Bredvold, Kjell Granström, R. Lander and L. Monsen
  Norsk evalueringskultur, delvis sedda med svenska ögon
  Nordisk Pedagogik, 1998, , .

Kjell Granström and Michael Rosander
  Destruktivt grupptänkande
  Forskning och framsteg, 1997, 32(5), 18-23.

Kjell Granström and Eva Hammar Chiriac
  Lärarutbildning som modell för lärararbete
  Utbildning och Demokrati, 1997, 6, 85-98.

Kjell Granström
  Svenska klassrum under 35 år. Retorik och praktik
  Kritisk utbildningstidskrift, 1997, 83/84, 36-45.

Kjell Granström
  Hur maktens män och kvinnor kan drabbas av oförnuft. Ett bidrag till motståndsarbetets strategi
  Läkare mot kärnvapen, 1996, 64, .

Kjell Granström and Michael Rosander
  Irrationella beslut i politik och samhällsliv
  Tvärsnitt, 1996, 18, 27-39.

Kjell Granström
  Private communication between students in the classroom in relation to different classroom features
  Educational Psychology, 1996, 16, 349-364.

Kjell Granström and R. Lander
  Öppna och dolda budskap i Underveis - norska statens handbok om skolbaserad evaluering
  Norsk pedagogisk tidsskrift, 1996, 3-4, 16-25.

Kjell Granström
  Accounts and explanations in group decisions concerning students with learning and social disabilities
  Learning and instruction : the journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 1995, 5, 125-141.

Kjell Granström
  Professionalism i skolans utvärdering och uppföljning
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1995, 2, .

R. Lander and Kjell Granström
  Retorik i utvärdering och uppföljning i skolan
  SPOV, 1995, 26, 40-47.

Kjell Granström
  Utan katedern stannar skolan
  Kritisk utbildningstidskrift, 1994, 73, .

Kjell Granström
  Implicit organizational structures and explicit teacher behaviour in schools
  Journal of Curriculum Studies, 1993, 26, 417-429.

Kjell Granström
  Skolforskning för döva öron - eller skriven med stela fingrar?
  Nordisk Pedagogik, 1993, 13, 171-177.

Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Konsten att lära sig själv. Replik om lärares professionalism
  Läroplansdebatt, 1991, 51, .

Kjell Granström
  Lärarspråk och psykologspråk
  Skolepsykologi, 1991, 26, .

Kjell Granström
  Arbetsenheten - professionaliseringens möjlighet
  Läroplansdebatt, 1990, 3, .

Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Strukturella hinder för att utveckla lärarprofessionalism
  Nordisk Pedagogik, 1990, 10, 55-61.

Dan Stiwne and Kjell Granström
  Bion and Group Psychotherapy
  Psykisk hälsa, 1986, 1, .

Kjell Granström
  Interactional dynamics between teen-age leaders and followers in the classroom
  Journal of School Psychology, 1986, 24, 335-341.

Kjell Granström
  Behovsinriktad resursfördelning - idé eller verklighet
  Forskning om utbildning : tidskrift för analys och debatt, 1983, 3, .

R. Cohen and Kjell Granström
  Reproduction and Recognition in Short-term Visual Memory
  The Quarterly journal of experimental psychology. Section A, Human experimental psychology, 1970, 22, 450-457.

R. Cohen and Kjell Granström
  Interpolated Tast and Mode of Recall as Variables in STM for Visual Figures
  Journal of verbal learning and verbal behavior, 1968, 7, 653-658.

R. Cohen and Kjell Granström
  The Role of Verbalizing in the Memorizing of Conventional Figures
  Journal of verbal learning and verbal behavior, 1968, 7, 380-383.

Books

Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för lärarprofessionen: om lärares yrkesspråk och yrkesetik
    Liber, 2015.


Kjell Granström
  Kravaller och upplopp. Hur kravaller uppstår och hur ordning skapas.
    Krisberedskapsmyndigheten, 2007.


Kjell Granström
  Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
    Studentlitteratur, 2006.


Kjell Granström
  Dynamik i arbetsgrupper.: Om grupprocesser på arbetet
    Studentlitteratur, 2006.


Kjell Granström
  Göteborgskravallerna.: identitetsskapande och attitydförändringar genom deltagande i fredliga demonstrationer och våldsamma upplopp
    Rapport / Styrelsen för psykologiskt försvar, 187, Styrelsen för Psykologiskt Försvar, 2002.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för läraryrket : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
    HLS förlag, 2002.


Kjell Granström
  Läraropinion om grundskolans styrningskultur och lokala utvärdering
    Inst för pedagogik och didaktik, 1999.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för laerere. Om laereres professionelle redskaber - fagligt sprog og faglig etik
    Pædagogik til tiden, 7, Forlaget Klim, 1999.


Kjell Granström
  Small group studies: proceedings from a conference on group and social psychology
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, , Linköpings universitet, 1999.


Kjell Granström and R. Lander
  Kvalitetsbedömning av skolors verksamhet. Praktiska exempel från ett europeiskt pilotprojekt
    Skolverket, 1998.


Glenn Hultman, Kjell Granström, K. Hörberg and Charlotta Einarsson
  Skolan som lärande kultur - kunskapsbehov och kunskapsutnyttjande
    HLS Förlag, 1997.


Kjell Granström and Charlotta Einarsson
  Forskning om liv och arbete i svenska klassrum
    Skolverkets monografiserie, , Liber, 1995.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för lärare
    HLS (Högsk. för lärarutbildning) förlag, 1993.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för lärare. Om lärares professionella verktyg - yrkesspråk och yrkesetik
    HLS (Högsk. för lärarutbildning) Förlag, 1993.


Kjell Granström
  Dominans och underkastelse hos tonårspojkar: En studie av icke-verbala kommunikationsmönster
    SIC (Linköping), 34, Linköpings Universitet, 1992.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Organisationens betydelse för den psykosociala miljön i skolan
    Arbetarskyddstyrelsens böcker, , , 1992.


Kjell Granström
  Dynamiska aspekter på ledarskap och följarskap i skolan
    Liber, 1989.


Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk - två viktiga aspekter
    Vad säger forskningen, F 89:5, Skolöverstyr., 1989.


Kjell Granström
  Utvecklingsarbete kan skapa motstånd och väcka ångest
    Utbildningsförlaget, 1987.


Anthologies

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Stephan Hau, Ingrid Hylander, Johan Näslund and Michael Rosander
  Demonstrationer och sporthändelser: En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest
  Linköping University Electronic Press, 2016.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Demonstrationer och sporthändelser: En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest
  Studentlitteratur, 2010.


Kjell Granström
  Forskning om lärares arbete i klassrummet
  Forskning i fokus, 33, Myndigheten för skolutveckling, 2007.


Kjell Granström
  Om Kommunikation
  SIC (Linköping), 6, Kommunikation, Tema, Linköpings universitet, 1983.


Chapters in Books

Kjell Granström and Eva Hammar Chiriac
  Grupparbete – en försummad möjlighet
  Lärare som ledare: – i och utanför klassrummet, Studentlitteratur, 2012, 153-162.


Ingrid Hylander and Kjell Granström
  Police use of active and passive mitigation strategies at crowd events
  Preventing crowd violence, Lynne Rienner Publishers, 2011, 220.


Kjell Granström and Mats Ekholm
  Skolutveckling med stöd av skolinspektion
  Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling, Lärarförbundet, 2011, 93-108.


Kjell Granström
  Vad är värt att utveckla - vem bestämmer
  Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling, Lärarförbundet, 2011, 23-36.


Kjell Granström and Ingrid Hylander
  Att organisera för fred och fest: ett exempel från fotbolls-VM
  Demonstrationer och sporthändelser: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest, Studentlitteratur, 2010, 157-170.


Kjell Granström and Michael Rosander
  Fredsbevarande gruppsprocesser vid “Reclaim the streets”-aktiviteter
  <em>Demonstrationer och sporthändelser - om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest</em>, Studentlitteratur, 2010, 87-100.


Kjell Granström
  Grupphandledning av projektarbete i gymnasieskola och högskola
  Grupphandledning: Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden, Studentlitteratur, 2010, 89-108.


Ingrid Hylander and Kjell Granström
  Kontextens betydelse för kravaller och upplopp
  Demonstrationer och sporthändelser: En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest, Studentlitteratur, 2010, 15-28.


Kjell Granström and Michael Rosander
  Lärdomar från masshändelser
  Demonstrationer<em> och sporthändelser</em>: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest, Studentlitteratur, 2010, 213-223.


Kjell Granström
  Katedern - dess innebörd och mening
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal. text och bild, Carlssons, 2009, 335.


Eva Hammar Chiriac and Kjell Granström
  Prerequisites for meaningful group work: Students’ experiences of co-operation
  Dybamics within and outside the lab. Proceedings from the 6th GRASP conference, Liu-Tryck, 2009, 94-110.


Kjell Granström
  Att bearbeta destruktiva krafter
  Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, Studentlitteratur, 2008, 121-136.


Kjell Granström
  Interaction on the edge: GRASP 2006 at Linköping University
  Interaction on the edge: proceedings from the 5th GRASP conference, Linköping university, May 2006, Linköpings universitet, 2007, 7-11.


Kjell Granström
  Larare som provoceras av elever
  Utstött. En bok om mobbning, Lärarförbundets förlag, 2007, 135-144.


Kjell Granström
  Ledarskap i klassrummet.
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 13-32.


Kjell Granström
  Olika förklaringar till mobbning
  Utstött. En bok om mobbning, Lärarförbundets förlag, 2007, 47-56.


Kjell Granström
  Grupprocesser och ledarskap i klassrummet
  Lärares arbete: pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv : en antologi från en konferens anordnad av Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för skolutveckling, 2006, 25-30.


Kjell Granström
  Group phenomena and classroom management
  Handbook for Classroom Management:: Research, Practice, and Contemporary Issues, Erlbaum, 2005, 1141-1160.


Kjell Granström
  Arbetsformer och dynamik i klassrummet.
  Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Myndigheten för skolutveckling, 2003, 223-243.


Kjell Granström
  Förändring av roller och arbetsrelationer
  Skolutvecklingens många ansikten, Myndigheten för skolutveckling, 2003, 179-208.


Kjell Granström
  Förändring av roller och arbetsrelationer
  Skolutvecklingens många ansikten, Myndigheten för skolutveckling, 2003, 179-208.


Kjell Granström
  Om kvalitetskriterier vid smågruppsforskning
  Om kvalitetskriterier vid smågruppsforskning, GRASP, 2003, .


Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Michael Rosander, K. Emilsson and M. Lind
  The Gothenburg Riots - Identity formation and attitude changes through participation in peaceful demonstrations and violent tumult
  The group as a paradox : proceedings from a conference on group and social psychology, Stockholm university, May 2002, GRASP 2002, Stockholm University, 2003, -147.


Kjell Granström
  Boredom at meetings
  Small Group Studies II, Socialhögskolan, 2001, .


Kjell Granström
  Classroom management in Sweden: Rhetoric and practice
  Classroom management: A crosscultural perspective, Garland Publishing, 1998, .


Kjell Granström
  Professional status cannot be granted, it has to be aquired
  Quality, Equality and Control in Education: International responses along the centralization-decentralization continium, Cassels, 1996, .


Kjell Granström
  Vårt behov av ledare
  Den svårfångade organisationen, Natur och Kultur, 1996, .


Kjell Granström
  Om svårigheten att tacka ja till professionell utveckling
  Lärarprofessionalism, Lärarförbundet, 1994, .


Kjell Granström
  Lojalitet, olydnad och lärarprofessionalism
  Laerarprofessionalisme, Unge Paedagoger, 1993, .


Conference Articles

Eva Hammar Chiriac and Kjell Granström
  Students' experiences of group work in school.
  The 6th Nordic Conference on Group and Social Psychology, 14- 15 May,,2008, 2008.


Kjell Granström, Eva Hammar Chiriac and Charlotta Einarsson
  Hur kan man studera och förstå det som händer när människor skall samarbeta i grupp
  Psykologidagarna 30-31 oktober 2006,2006, 2006.


Kjell Granström and Michael Rosander
  Police officers and teachers. Their views on violence, democracy and mass media
  The 5th Nordic Conference on Group and Social Psychology (GRASP), 2006.


Kjell Granström
  Dynamics of everyday life in classrooms
  NFPF conference,2005, 2005.


Kjell Granström
  The meaning of being outraged as a person. The perception of wrong and indignity at meetings.
  European Congress of Psychology,2005, 2005.


Kjell Granström
  Bipolar groupthink
  28th International Congress of Psychology, August 2004,2004, 2004.


Kjell Granström
  The perception of wrong and indignity at meetings. The meaning of being outranged as a person
  The IVth Nordic Conference on Group and Social Psychology,2004, 2004.


Kjell Granström
  Grupprocesser på arbetsplatser, i klassrummet och på gator och torg
  Psykologidagarna,2003, 2003.


Kjell Granström
  The symbolic meaning of a techer's desk
  The NFPF conference,2003, 2003.


Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Local boards with parents in majority
  European Educational Research Association Conference,2002, 2002.


Kjell Granström
  The Meaning of Quality in small Group Research
  The Third National Open Conference on Group and Social Psychology,2002, 2002.


Kjell Granström
  Three models for collaboration. Modes of describing collaboration between pre-school teachers and school teachers
  The 12th European Conference on Quality in Early Childhood Education,2002, 2002.


Elisabeth Ahlstrand and Kjell Granström
  Mixed teams - A ground for pedagogical practice?
  Nordic Educational Research Association 28th Congress,2000, 2000.


Kjell Granström
  The need for verbalising daily practice in school. Theoretical basis
  The European Conference on Educational Research,2000, 2000.


Ph.D. Theses

Fredrik Alm
  Uttryck på schemat och intryck i klassrummet: En studie av lektioner i skolor utan timplan
  2010.


  Fulltext PDF

Suzanne Blomqvist
  Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team
  2009.


  Fulltext PDF

Karin Forslund Frykedal
  Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete: Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer
  2008.


  Fulltext PDF

Marcus Samuelsson
  Störande elever korrigerande lärare: Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet
  2008.


  Fulltext PDF

Inger Engström
  Young Drivers and Their Passengers: Crash Risk and Group Processes
  2008.


  Fulltext PDF

Rahnhild Swahn
  Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor
  2006.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Insyn i grupphandledning: Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap
  2004.


  Fulltext PDF

Eva Hammar Chiriac
  Grupprocesser i utbildning: En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande
  2003.


  Fulltext PDF

Charlotta Einarsson
  Lärares och elevers interaktion i klassrummet: Betydelse av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen
  2003.


  Fulltext PDF

Rose-Marie Fahlén
  Barns möten med skriftspråket: analys med utgångspunkt i Bruners teorier
  2002.


Turning processes: the change of representations in consultee-centered case consultation
  2000.


Kjell Granström
  Dynamics in meetings: on leadership and followership in ordinary meetings in different organizations
  1986.


Reports

Kjell Granström, Johan Näslund and Michael Rosander
  Lekmannateorier om orsaker till oroligheter och kravaller i samband med stora demonstrationer
  FOG rapport, 63, 2009.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Riots and Disturbances: How riots start and how order is secured
  FOG rapport, 64, 2009.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Hejarramsor och dess symboliska innebörder
  FOG rapport, 58, 2007.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Reclaim the streets: En analys av strategiska händelser i samband med olovliga gatumanifestationer
  FOG rapport, 52, 2005.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Salemmanifestationerna 2004: Ett samspel med flera geografiska och ideologiska fokus
  FOG rapport, 56, 2005.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud, Kjell Granström and Ingegerd Zetterholm Ankarstrand
  Lokala styrelser med föräldramajoritet: inflytande på riktigt eller på låtsas?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2001:3, 2001.


Kjell Granström
  Arbetsgruppens beroende av organisationens struktur
  FOG rapport, 46, 1999.


Kjell Granström
  Grupprelationer med rötter i barndomen
  FOG rapport, 44, 1999.


Kjell Granström
  IT som hot mot en professionell lärarroll
  ITiS studiematerial, , 1999.


Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Om konsten att berätta om sitt utvecklingsarbete. Lathund för rapportskrivning
  1999.


Kjell Granström
  Om konsten att sabotera ett sammanträde
  FOG rapport, 47, 1999.


Kjell Granström
  Utvärdering och kvalitetsgranskning av skolans vardagsarbete. Verksamheten sedd ur ett lärarperspektiv
  FOG rapport, 45, 1999.


Kjell Granström, Stefan Jern, Johan Näslund and Dan Stiwne
  Grupper och gruppforskning: FOG samlingsvolym 1
  FOG samlingsvolym, 1, 1998.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Kjell Granström
  Professionell utveckling hos lärare genom handledning
  FOG rapport, 40, 1998.


Kjell Granström
  Stora och små undervisningsgrupper. Forskning om klasstorlekens betydelse för elever och lärares arbetssituation
  FOG rapport, 37, 1998.


Kjell Granström
  Strategier och organisation för utvärdering inom skolan. Hur man i tre kommuner försöker förstå skolans arbete och villkor
  FOG rapport, 39, 1998.


Eva Hammar Chiriac and Kjell Granström
  Grundskollärarutbildning som modell för skolverksamhet
  Lärarutbildningens lilla serie, 13, 1997.


Kjell Granström
  Pupils' perceived performances and satisfaction as a function of frame factors in the classroom
  FOG rapport, 35, 1997.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Kompetensutveckling och lärande. Om tre olika former för lärares fortbildning och utveckling
  Lärarutbildningens lilla serie, 8, 1996.


Kjell Granström
  Om konstruktion av kursutvärderingar
  Kvalitetsrådet, , 1995.


Johan Näslund and Kjell Granström
  Professionell utveckling hos lärare genom handledning
  Lärarutbildningens lilla serie, 6, 1995.


Kjell Granström
  Skolforskning och lärares vardag
  Lärarutbildningens lilla serie, 4, 1994.


Kjell Granström
  Katedern - möbel eller medel
  FOG rapport, 11, 1993.


Kjell Granström and Charlotta Einarsson
  Samspel i svenska klassrum. En forskningsöversikt
  FOG rapport, 14, 1993.


Kjell Granström
  Dynamik i klassrummet. Vad gör eleverna egentligen på lektionerna
  FOG rapport, 4, 1992.


Kjell Granström
  Socialpsykologisk smågruppsforskning. En kortfattad beskrivning av ett omfattande forskningsområde
  FOG rapport, 2, 1992.


Kjell Granström
  Lärares verktyg för pedagogiskt samarbete. Om lärares yrkesspråk vid pedagogisk planering
  Arbetsrapporter från Tema K, 5, 1991.


Kjell Granström
  Lärarprofessionalism manifesterad i kollektivt arbete. Om lärares yrkesspråk och planeringsarbete
  Arbetsrapporter från Tema K, 1, 1991.


Kjell Granström
  Arbete och kommunikation i arbetslag och arbetsenheter
  SIC (Linköping), 31, 1990.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Kollektiv problemlösning. Om lärares yrkesspråk vid beskrivning av elevproblem
  Arbetsrapporter från Tema K, 2, 1990.


Kjell Granström
  Läraren som verksamhetsutvecklare, professionell eller amatör. Om lärarspråk vid projektarbete
  Arbetsrapporter från Tema K, 1, 1990.


Kjell Granström, Elisabeth Ahlstrand and K. Olsson
  Kommunikation i arbetslag och arbetsenheter. Om samspel i kollektivt lärararbete i olika skolkulturer
  Arbetsrapporter från Tema K, 4, 1989.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk - två viktiga aspekter. Vad säger forskningen?
  1989.


Kjell Granström, Elisabeth Ahlstrand and K. Olsson
  Samarbete i arbetsenheter. Om ansvar och befogenheter för arbetslag i olika typer av skolkulturer
  Arbetsrapporter från Tema K, 1, 1989.


Kjell Granström, Elisabeth Ahlstrand and K. Olsson
  Ledarskap i arbetsenheter. Om ledarskap på mellannivå i olika typer av organisationer
  Arbetsrapporter från Tema K, 1, 1988.


Kjell Granström and K. Olsson
  Arbete i arbetslag och arbetsenheter inom grundskolan
  Arbetsrapporter från Tema K, 1, 1987.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Hur drabbar besparingar? Effekter av besparingar på skolområdet
  1987.


Kjell Granström
  Räddhågsna och kunskapsfega organisationer
  Arbetsrapporter från Tema K, 3, 1986.


Kjell Granström
  Arbetsorganisation, arbetsenheter och studieledare
  Arbetsrapporter från Tema K, 9, 1985.


Kjell Granström and Dan Stiwne
  Bions teorier tillämpade på grupper i arbete eller i terapi
  Arbetsrapporter från Tema K, 9, 1985.


Kjell Granström and P. Klintbjer
  Dominansmönster i manliga tonårsgrupper
  Arbetsrapporter från Tema K, 3, 1984.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21