Göm menyn

Publications for Kjerstin Andersson Bruck


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Jeff Hearn, Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkmar, Lucas Gottzén, Roger Klinth, Keith Pringle and Linn Sandberg
  Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden
  Men and Masculinities, 2012, 15(1), 31-55.
 Web of Science® Times Cited: 51

Kjerstin Andersson, Suruchi Thapar-Björkert and Jeff Hearn
  Mediated communications of violence: The example of “happy slapping”
  Journal of Children and Media, 2011, 5(2), 230-234.

Kjerstin Andersson
  “Allt började med en sockerbit!”: Ett diskursivt perspektiv på unga mäns berättelser om eget våldsutövande
  Locus, 2010, (2-3), 77-90.

Kjerstin Andersson
  Above All Else, Do Not Snitch: Constructing Criminal Identities and Negotiating Masculinities in Agression Replacement Training
  , 2008, , .

Kjerstin Andersson
  Constructing the Other: Ethnic and Racist Categorizations in Talk on Violence
  , 2008, , .

Kjerstin Andersson
  Construction Young Masculinity: A Case of Heroic Discourse of Violence
  Discourse & Society, 2008, 19(2), 139-161.
 Web of Science® Times Cited: 12

Kjerstin Andersson
  Over gravlax sandwiches: A lunch conversation on masculinities with Professor James W. Messerschmidt
  NORMA, 2008, 3(1), 5-12.

Kjerstin Andersson
  Att be om ursäkt - interpersonell färdigthet och ART i praktiken
  Socionomens forskningssupplement, 2007, 6, 36-49.

Kjerstin Andersson
  To Slap A  ‘Kraxelhora’: Violence as Category-Bound Activity in Young Men's Talk
  Nordic Journal for Masculinity Studies, 2007, 2(2), 144-162.

Books

Kjerstin Andersson, Ann Nehlin, Mehek Muftee and Zulmir Becevic
  Barns perspektiv på jämställdhet i skolan: En kunskapsöversikt
    Statens offentliga utredningar, 2010:66, Fritze, 2010.


Chapters in Books

Kjerstin Andersson
  Constructing the Other: Ethnic and Racist Categorizations in Talk on Violence
  Social inequality & The Politics of Representation: A Global Landscape, SAGE, 2012, -339.


Kjerstin Andersson
  Manlig farlighet. Pedofilen som undandtag
  Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet, Gleerups, 2012, -183.


Kjerstin Andersson
  Mellan offer och förövare – att berätta om våld
  <em>Den väsentliga vardagen</em>, Carlssons, 2009, 335.


Conference Articles

Kjerstin Andersson
  Rather a Killer than a Rapist: Gendering the Convict Code
  Past, Present and Future. From Womens Studies to Post-Gender Research,,2007, 2007.


Kjerstin Andersson
  Att be om ursäkt. Interpersonell färdighet och ART i praktiken
  Utsatt barndom, sårbara familjer och samhällets insatser,2006, 2006.


Kjerstin Andersson
  Ambiguity as Resource in Doing Masculinities - a troubled boy's narrative
  Childhoods 2005 Oslo Children and Youth in Emerging and Transforming Societies,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Kjerstin Andersson
  Talking Violence, Constructing Identity: Young Men in Institutional Care
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Kjerstin Andersson and Karin Osvaldsson
  Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:7, 2012.


  Fulltext PDF

Kjerstin Andersson
  Unga män och våld - att studera våld i ett genusperspektiv
  Forums skriftserie, 4, 2007.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21