Göm menyn

Publications for Kerstin Sandell


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Kicki Klaeson, Kerstin Sandell and Carina Berterö
  Losing the Elixir of Life: Sexuality in the Context of Prostate Cancer Narratives
  Qualitative Health Research, 2012, 22(9), 1184-1194.
 Web of Science® Times Cited: 10

Kerstin Sandell
  Ingunn Brita Moser. Road traffic accidents
  Acta Sociologica, 2005, 48(3), 263-265.

Kerstin Sandell
  Omedelbar normalitet. Före- och efterfoton i plastikkirurgisk praktik
  Häften för Kritiska Studier, 2005, (193/194), 21-39.

Kerstin Sandell
  Road traffic accidents: The ordering of subjects, bodies and disability
  Acta Sociologica, 2005, 48(3), 263-265.

Diana Mulinari and Kerstin Sandell
  Exploring the Notion of Experience in Feminist Thought
  Acta Sociologica, 1999, 42(4), 287-297.

Anthologies

Kerstin Sandell and Diana Mulinari
  Feministiska interventioner: berättelser om och från en annan värld
  Atlas akademi, 2006.


Chapters in Books

Kerstin Sandell and Diana Mulinari
  Feministiska reflektioner över kön som kategori
  Feministiska interventioner: berättelser om och från en annan värld, Atlas akademi, 2006, 128-149.


Kerstin Sandell and Diana Mulinari
  Teorier om senmodernitet och det besvärliga könet
  Feministiska interventioner: berättelser om och från en annan värld, Atlas akademi, 2006, 359-393.


Kerstin Sandell
  Enkla tekniker och besvärliga frågor: att arbeta med Donna Haraway
  Att utmana vetandets gränser, Liber, 2005, 75-90.


Kerstin Sandell
  Heteronormativitet i medicinsk kunskap och praktik
  Kropp och Genus i medicinen, Studentlitteratur, 2004, 343-351.


Kerstin Sandell
  Att operera kroppen för att bli "riktig" kvinna?!
  Mer än bara kvinnor och män: feministiska perspektiv på genus, Stdentlitteratur, 2003, 189-216.


Kerstin Sandell
  Normalitet, sexualitet och makt
  Sociologisk kvinnoforskning, Studentlitteratur, 1997, 146-160.


Conference Articles

Kerstin Sandell
  Omedelbar normalitet: Före- och efterfoton i plastikkirurgisk praktik
  22:a Nordiska Sociologikongressen 2004 med temat. Omvandlingar, gränser och dialoger.,2004, 2004.


Kerstin Sandell
  The emergence of "fear of childbirth" as an obstetric problem, an answer to women's demand for caesarean section?
  4S and EASST conference. Theme: public proofs: science technology and democracy,2004, 2004.


Kerstin Sandell
  The normal and the pathological in medicine: with a focus on plastic surgery and reproduction of injustice
  Medicinsk genusforskning: teori och begreppsutveckling,2003, 2004.


Kerstin Sandell
  Normalizing bodies, situated practices
  European Feminist Research Conference,2003, 2003.


Kerstin Sandell
  Breast Reconstruction: (Re)making "the normal"
  EASST 2002: responsibility under uncertainty,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Kicki Klaeson
  Sexuality in the aftermath of breast and prostate cancer: Gendered experiences
  2011.


  Fulltext PDF

Eva Elmerstig
  Painful Ideals: Young Swedish women´s ideal sexual situations and experiences of pain during vaginal intercourse
  2009.


  Fulltext PDF

Att (åter)skapa "det normala": Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik
  2001.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21