Göm menyn

Publications for Kerstin Sandell


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Kicki Klaeson, Kerstin Sandell and Carina Berterö
  Losing the Elixir of Life: Sexuality in the Context of Prostate Cancer Narratives
  Qualitative Health Research, 2012, 22(9), 1184-1194.
 Web of Science® Times Cited: 9

Kerstin Sandell
  Ingunn Brita Moser. Road traffic accidents
  Acta Sociologica, 2005, 48(3), 263-265.

Kerstin Sandell
  Omedelbar normalitet. Före- och efterfoton i plastikkirurgisk praktik
  Häften för Kritiska Studier, 2005, (193/194), 21-39.

Kerstin Sandell
  Road traffic accidents: The ordering of subjects, bodies and disability
  Acta Sociologica, 2005, 48(3), 263-265.

Diana Mulinari and Kerstin Sandell
  Exploring the Notion of Experience in Feminist Thought
  Acta Sociologica, 1999, 42(4), 287-297.

Anthologies

Kerstin Sandell and Diana Mulinari
  Feministiska interventioner: berättelser om och från en annan värld
  Atlas akademi, 2006.


Chapters in Books

Kerstin Sandell and Diana Mulinari
  Teorier om senmodernitet och det besvärliga könet
  Feministiska interventioner: berättelser om och från en annan värld, Atlas akademi, 2006, 359-393.


Kerstin Sandell and Diana Mulinari
  Feministiska reflektioner över kön som kategori
  Feministiska interventioner: berättelser om och från en annan värld, Atlas akademi, 2006, 128-149.


Kerstin Sandell
  Enkla tekniker och besvärliga frågor: att arbeta med Donna Haraway
  Att utmana vetandets gränser, Liber, 2005, 75-90.


Kerstin Sandell
  Heteronormativitet i medicinsk kunskap och praktik
  Kropp och Genus i medicinen, Studentlitteratur, 2004, 343-351.


Kerstin Sandell
  Att operera kroppen för att bli "riktig" kvinna?!
  Mer än bara kvinnor och män: feministiska perspektiv på genus, Stdentlitteratur, 2003, 189-216.


Kerstin Sandell
  Normalitet, sexualitet och makt
  Sociologisk kvinnoforskning, Studentlitteratur, 1997, 146-160.


Conference Articles

Kerstin Sandell
  The emergence of "fear of childbirth" as an obstetric problem, an answer to women's demand for caesarean section?
  4S and EASST conference. Theme: public proofs: science technology and democracy,2004, 2004.


Kerstin Sandell
  Omedelbar normalitet: Före- och efterfoton i plastikkirurgisk praktik
  22:a Nordiska Sociologikongressen 2004 med temat. Omvandlingar, gränser och dialoger.,2004, 2004.


Kerstin Sandell
  The normal and the pathological in medicine: with a focus on plastic surgery and reproduction of injustice
  Medicinsk genusforskning: teori och begreppsutveckling,2003, 2004.


Kerstin Sandell
  Normalizing bodies, situated practices
  European Feminist Research Conference,2003, 2003.


Kerstin Sandell
  Breast Reconstruction: (Re)making "the normal"
  EASST 2002: responsibility under uncertainty,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Kicki Klaeson
  Sexuality in the aftermath of breast and prostate cancer: Gendered experiences
  2011.


  Fulltext PDF

Eva Elmerstig
  Painful Ideals: Young Swedish women´s ideal sexual situations and experiences of pain during vaginal intercourse
  2009.


  Fulltext PDF

Att (åter)skapa "det normala": Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik
  2001.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21