Göm menyn

Publications for Kerstin Johansson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 7 times*

Journal Articles

Kerstin Johansson
  Evidence-based social service in Sweden: a long and winding road from policy to local practice
  Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 2017, , .

Kerstin Arnesson, Martin Börjeson, Verner Denvall, Kerstin Johansson, Mikael Skillmark and Magnus Wallinder
  Socialtjänstens kris kräver lösningar
  Svenska Dagbladet, 2016, , .

Kerstin Johansson
  After the NPM wave. Evidence-Based practice and the vanishing client
  Scandinavian Journal of Public administration, 2015, 19(2), 69-88.

Kerstin Johansson
  Crime Prevention Cooperation in Sweden: A Regional Case Study.
  Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention., 2014, 15(2), 143-158.

Werner Denvall and Kerstin Johansson
  Kejsarens nya kläder : implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2012, 19(1), 26-45.

Anthologies

Sophia Lövgren and Kerstin Johansson
  Makt och styrning i akademin. I Viljan att styra. Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker
  Studentlitteratur, 2007.


Chapters in Books

Kerstin Johansson
  Socialtjänsten utvecklas med stöd i forskningen
  Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling, Linköpings universitet, 2017, 157-165.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Martin Börjeson
  Motsträviga möten i praktikforskning: Erfarenheter från forskningsprojekt om ungdomar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  Uppror i elfenbenstornet<em> </em>: En bok om praktikforskning i socialt arbete, FSHK –publications Finland, 2016, 186-206.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson
  Praktikforskning: ett sätt att möta behovet av kunskapsutveckling i socialt arbete
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 55-65.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson
  Kunskap, makt och styrning
  Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter: människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv, Liber, 2013, 90-108.


Kerstin Johansson
  Mellan stöd och kontroll: Prevention riktad mot föräldrar, barn och unga
  Fostran av framtidens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten, Sekel, 2012, 127-150.


Kerstin Johansson
  Socialt samhällsarbete i Sverige
  Brottsprevention och samhällsarbete: samverkan genom uppdragsutbildning, Linköpings universitet, 2010, 12-22.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson
  Arbetsmarknadspolitik som välvilja, maktutövning och styrning
  Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens stryningspraktiker, Studentlitteratur, 2007, 61-84.


Kerstin Johansson
  Välfärdsstaten som styrning
  Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens stryningspraktiker, Studentlitteratur, 2007, 25-38.


Kerstin Johansson
  Två tjejer, två kök
  Visuella spår: Bilder i kultur- och samhällsanalys, Studentlitteratur, 2003, 216-223.


Conference Articles

Kerstin Johansson
  Att motverka kriminalitet genom samverkan: Studie av Social insatsgrupp i Linköping
  Brottspreventivt arbete i Linköping- uppföljning av social insatsgrupp, Spridningskonferens, 19 november, Linköping, 2015.


Kerstin Johansson
  Examples from the Social Welfare sector of cooperation
  EUniverCities Network, 2015.


Kerstin Johansson
  Har arbetsmarknadspolitiska åtgärder för gruppen unga utvecklats?
  Hållbart arbetsliv för yngre och äldre -2015, 2015.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson
  Practice Research and the a new knowledge-based practice in Swedish social work
  Practice Research in Social Work – Producing Robust Knowledge, Helsinki, Finland, May 30-31, 2012.


Kerstin Johansson
  Towards a new knowledge-based practice in Swedish social work
  Social Work Social Development 2012: Action and Impact 8-12 July 2012, Stockholm, Sweden, 2012.


Kerstin Johansson
  Mot en ny kunskapsbaserad praktik i socialt arbete
  The 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Time. Where are we now and where are we heading? August 11th–13th, Reykjavík, Iceland, 2011.


Kerstin Johansson
  Professionens vägval i en kunskapsbaserad socialtjänst
  Svenska nätverket för professionsforskning, 28-29 september, Växjö, 2011.


Kerstin Johansson
  Övergripande organisering av olika aktörers strategier för en kunskapsbaserad praktik i socialt arbete
  FORSA-symposium, Människor Möten Makt, 30-31 mars, Norrköping, 2011.


Kerstin Johansson
  Övergripande organisering av olika aktörers strategier för en kunskapsbaserad praktik i socialt arbete
  Forum för proffesionsforskning, 30 september och den 1 oktober, Göteborg, 2010.


Kerstin Johansson
  Evidensbaserad praktik och styrning i vardagligt socialt preventivt arbete
  Forsa symposium, 25-26 Mars 2009, Örebro, 2009.


Kerstin Johansson
  Sköldpaddan - processutvärdering och samverkan mellan kommunal praktik och universitet
  FORSA symposium 20–21 mars. Socialhögskolan, Lund, 2007.


Kerstin Johansson
  Lokalt förankrat forsknings- och utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorg i Östergötlands  kommuner
  Nationellt Forsa-symposium: Det sociala arbetets prisma – ett mångfasetterat kunskapsfält, Växjö 20-21 oktober 2004, 2004.


Kerstin Johansson
  On The road to Adulthood
  NYRIS (Nordic Youth Research Symposium) 8, 11th–14th, June, Roskilde University, Roskilde, Demark, 2003.


Kerstin Johansson
  Women Restart. Local labour market politics - a complex area
  4th European Conference of Sociology, WILL EUROPE WORK?, 18th-21st August 1999, Amsterdam, The Netherlands, 1999.


Ph.D. Theses

Kerstin Johansson
  Bli vuxen i arbetarstad: fem ungdomar berättar om skola, arbete och det egna livet
  2003.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Christina Söderberg
  Individriktad brottsprevention: om SSPF och viljan att samverka
  2016.


  Fulltext PDF

Reports

Kerstin Johansson
  De professionella och etableringsuppdraget
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2018:5, 2018.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner, Kerstin Johansson, Gissur Erlingsson, Brita Hermelin, Robert Jonsson, Sabrina Thelander and Johan Wänström
  Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Mattias Fogelgren
  En urvattnad glimt av något som kunde blivit bra: professionella i socialtjänsten och den evidensbaserade praktiken
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:8, 2016.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Nadja Kangasvieri
  Att motverka kriminalitet genom samverkan: Studie av Social insatsgrupp i Linköping
  2015.


  Fulltext PDF

Erik Jannesson, Robert Jonsson and Kerstin Johansson
  Organisering och styrning av sociala investeringar
  2015.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Lena Henricson
  Brottspreventioni Östergötland: en kartläggning av aktiviteter och kunskapsläge
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:6, 2013.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Christina Söderberg
  Brottsprevention och samhällsarbete: samverkan genom uppdragsutbildning
  Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson
  Familjecentralen som fenomen och praktik
  Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Eva Johnsson
  Att förena teori och praktik i socionomutbildng
  Rapportserie i socialt arbete, 2009:03, 2009.


Kerstin Johansson and Karin Osvaldsson
  Processutvärdering av verksamheten Sköldpaddan
  Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2007:1, 2007.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson
  Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete: Exemplet östergötland
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2005:2, 2005.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21