Göm menyn

Publications for Kenneth Forslund


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Margareta Wilhelmsson, Staffan Pelling, Lars Uhlin, Lars-Ove Dahlgren, Tomas Faresjö and Kenneth Forslund
  How to think about interprofessional competence: A metacognitive model
  Journal of Interprofessional Care, 2012, 26(2), 85-91.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 19

Kenneth Forslund
  Handledning, tankemönster och trygghet
  Arbetsterapeuten, 2011, (8), .

Books

Kenneth Forslund and Marianne Jacobsen
  Professionell kompetens för arbete med barn
    Gleerups Utbildning AB, 2010.


Kenneth Forslund and Törnvall Marie Louise
  Lärares professionella utveckling
    LiU-PEK-R, 187, Linköping University, 1995.


Chapters in Books

Kenneth Forslund
  Inlärning för professionell kompetens
  Professionell kompetens. Fyra essäer om inlärning och utveckling för professionlitet, Linköping University, 1998, 19-27.


Kenneth Forslund
  The point of departure
  Professionell kompetens. Fyra essäer om inlärning och utveckling för professionalitet, Linköping University, 1998, 39-52.


Kenneth Forslund
  Vetenskap och praktik - om teorier och teorianvändning i praktiskt professionellt arbete
  Professionell kompetens. Fyra essäer om inlärning och utveckling för professionlitet, Linköping University, 1998, 29-37.


Kenneth Forslund and Törnvall Marie Louise
  En arbetsgång för forskningsinformation
  Forskningsinformation för socialtjänsten, Linköping University, 1993, 11-22.


Kenneth Forslund and Törnvall Marie Louise
  Forskningsinformation och professionell utveckling
  Forskningsinformation för socialtjänsten, Linköping University, 1993, 22-37.


Kenneth Forslund
  Utveckling av professionell kompetens
  Professionell kompetens. Fyra essäer om inlärning och utveckling för professionalitet, Linköping University, 1993, .


Conference Articles

Kenneth Forslund
  The General Practitioner - a paradox in specialization
  ICERI2009 Proceedings, 2009.


Reports

Kenneth Forslund and Jacobsen Marianne
  Professionell kompetens hos pedagoger inom förskolan: en studie av kompetens i en arbetsgrupp som arbetar med gruppintegration av funktionshindrade barn
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 218, 2000.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21