Göm menyn

Publications for Katarina Sipos Zackrisson


Journal Articles

Liselott Assarsson, Staffan Larsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Temanummer i vuxenutbildning och vuxnas lärande som policy
  Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2007, (2), .

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Kunskapslyftet ur deltagarperspektiv
  Dialog i nordisk folkbildning och vuxenundervisning, 2000, Dialog Nr 1, .

Chapters in Books

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Att delta i vuxenstudier
  Vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, -212.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Möten i vuxenstudier - om undervisning och deltagaridentiteter
  Vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, -221.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vuxenstudiers värde i vardagen
  Vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, -221.


Conference Articles

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Staging identities in adult education
  NFPF konferens,2006, 2006.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vuxenstudier som identitets(de)konstruktioner - hur vuxna deltagare använder sina studier och vilka identitetsrörelser som formas
  NFPF konferens,2003, 2003.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vad möter deltagare i vuxenstudier?
  NFPF konferens,2001, 2001.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Reflexivitet i forskningen - mötet med den andre, en fråga om närhet och distans
  NFPF konferens,2000, 2000.


Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Vad räknas som kunskap?
  NFPF konferens,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Liselott Assarsson
  Iscensättande av identiteter i vuxenstudier
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Liselott Assarsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Stöd och referensmaterial om vuxnas lärande: Del 2. Idé och inspiration i arbetet med vuxnas lärande
  2005.


  Fulltext PDF

Katarina Sipos Zackrisson
  Problembaserat lärande (PBL) i tre professionsutbildningar vid Linköpings universitet. En studie om möten med nya arbetssätt
  LiU-PEK-R, 212, 1999.


Carl Holmberg, Katarina Sipos Zackrisson and Martin Lundberg
  Det första året : utvärdering av det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Konsortiet för nationell distansutbildning
  1996.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30