Göm menyn

Publications for Katarina Lundborg


Reports

Katarina Lundborg, Elisabet Cedersund and Els-Marie Anbäcken
  Garnisonen - ett steg på väg!: om starten av ett kortidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus : rapport om de första årens verksamhet på Garnisonens vårdboende i Linköping = Garnisonen - a step ahead! : on the launch of a short term living for older people heading for home after hospital stay : report from the first years of work at Garnisonen care living in Linköping
  FoU-rapport (FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete), 50:2009, 2009.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30