Göm menyn

Publications for Katarina Eriksson Barajas


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 3 times*

Journal Articles

Katarina Eriksson Barajas
  Eight Books to Promote Reading: Experiences from a Book Club in Grades 4-7
  New Review of Children's Literature and Librarianship, 2016, 22(1), 15-35.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson Barajas
  Methodological Reflections on Investigating the Reception of Fiction in Public Spaces
  CLCWeb, 2016, 18(2), .

Katarina Eriksson Barajas
  Discursive Reception Studies: A Path toward Knowledge about Fiction in EverydayLife
  Journal of Literary Theory, 2015, 9(1), 1-21.
   Fulltext  PDF  

Jessica Ringrose and Katarina Eriksson Barajas
  Gendered risks and opportunities?: Exploring teen girls’ digitized sexual identities in postfeminist media contexts
  International Journal of Media and Cultural Politics, 2011, 7(2), 121-138.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson Barajas
  The Pimp and the Happy Whore: “Doing Gender” in Film Talk in a School Setting
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2010, 54(6), 581-596.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 3

Katarina Eriksson Barajas and Karin Aronsson
  Avid versus struggling readers: co-construed pupil identities in school booktalk
  Language and Literature, 2009, 18(3), 281-299.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 12

Katarina Eriksson Barajas and Anne-Li Lindgren
  Den "rättfärdige" mobbaren: Elevers föreställningar om mobbning i skolbioaktivteter
  Utbildning och Demokrati, 2009, 18(3), 111-130.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson Barajas
  Beyond stereotypes? Talking about gender in school booktalk
  Ethnography and Education, 2008, 3(2), 129-144.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson (Barajas)
  Att byta perspektiv: En essä om att använda sina erfarenheter av att ha varit doktorand i sitt arbete som forskarhandledare
  Didaktisk Tidskrift, 2006, 16(3), 93-99.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson (Barajas)
  Film i klassrummet reser välfärdsfrågor
  Locus, 2005, 3-4, 14-25.

Katarina Eriksson (Barajas) and Karin Aronsson
  ‘We’re really lucky’: co-creating ‘us’ and ‘the Other’ in school booktalk
  Discourse & Society, 2005, 16(5), 719-738.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 8

Anna Sparrman and Katarina Eriksson (Barajas)
  Skolbio studerad genom kameralinsen: Erfarenheter från ett forskningsfält.
  Didaktisk Tidskrift, 2004, 14(2-3), 71-90.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson (Barajas) and Karin Aronsson
  Building Life-World Connections during School Booktalk
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2004, 48(5), 511-528.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson (Barajas)
  ”Tror du verkligen att Astrid Lindgren tänkte på det?”: Att undervisa lärarstudenter i barn- och ungdomslitteratur
  Barnboken: Svenska barnboksinstitutets tidskrift, 2004, (2), 45-48.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson (Barajas)
  Hur används film i skolan?: Nytt forskningsprojekt ska ge svar på frågan
  Svenskläraren, 2003, 47(2), 17-18.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson (Barajas)
  Booktalk Dilemmas: teachers’ organisation of pupils’ reading
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2002, 46(4), 391-408.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson (Barajas)
  Hoppfull trots rasism och sexism: Recension av ’Bortom mammas gata’ av Alexandra Pascalidou
  Östgöta-Correspondenten, 2001, , .

Katarina Eriksson (Barajas) and Anna Sparrman
  En flickkulturs uppgång och fall
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1997, 18, 76-78.

Katarina Eriksson (Barajas)
  Recension av ’Vi ses på Place de la Sorbonne’ av Justine Lévy
  BTJs sambindningshäfte, 1996, , .

Katarina Eriksson (Barajas)
  Recension av ’Les eaux douces d’Europe’ av Brigitte Peskine
  BTJs sambindningshäfte, 1996, , .

Katarina Eriksson (Barajas)
  Recension av ’Le foulard bleu’ Madeleine Chapsal
  BTJs sambindningshäfte, 1996, , .

Katarina Eriksson (Barajas)
  Recension av ’Merle’ av Anne-Marie Garat
  BTJs sambindningshäfte, 1996, , .

Books

Katarina Eriksson Barajas
  Boksamtalets dilemman och möjligheter
    Myndigheten för tillgängliga medier, 2017.


Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg and Yvonne Wengström
  Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning för examensarbeten och vetenskapliga artiklar
    Natur och kultur, 2013.


Katarina Eriksson Barajas
  Boksamtalets dilemma och möjligheter
    Boksamtalets dilemma och möjligheter, , Liber, 2012.


Chapters in Books

Rizwan-ul Huq, Katarina Eriksson Barajas and Jakob Cromdal
  Sparkling, wrinkling, softly tinkling: on poetry and word meaning in a bilingual primary classroom
  Children’s knowledge-in-interaction: studies in conversation analysis, Springer Science+Business Media B.V., 2017, 189-209.


Katarina Eriksson Barajas
  Var Pippis pappa kanadensare?: styrkan som ledmotiv i Astrid Lindgrens Långstrumptrilogi
  Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap, Liber, 2015, 90-102.


Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  From Instruction to Reflection: Film in Education in Sweden
  Research in media education, Nova Science Publishers, Inc., 2012, 151-174.


  Fulltext PDF

Katarina Eriksson Barajas
  Diskursiv receptionsforskning – en väg till kunskap om berättelsen i vardagen
  Den väsentliga vardagen. Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlsson Bokförlag, 2009, 131-147.


  Fulltext PDF

Katarina Eriksson (Barajas)
  Pombo, Rafael
  The Oxford Encyclopedia of Children's Literature, Oxford University Press, 2006, 277-277.


Katarina Eriksson (Barajas)
  Intet nytt under solen
  En annan anda: Bilder från TC, Teleborg Centrum, 2002, 31-34.


Conference Articles

Katarina Eriksson Barajas
  Pace as a measure of aesthetic value
  <em>Online Proceedings of the Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association (PALA)</em>, 2014.


Katarina Eriksson Barajas
  How to (or not to) research reception of fiction in public spaces: methodological reflections
  14th conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Turin, Italy, 21-25 July 2014, 2014.


Katarina Eriksson Barajas
  Pace as a measure of aesthetic value
  PALA 2014 - Poetics and Linguistics Association Annual Conference, 16th to 20th July 2014, University of Maribor, Slovenia., 2014.


Katarina Eriksson Barajas
  Eliciting discussions of fundamental values in school: the use of film:  
  Nationell konferens i pedagogiskt arbete, 16-17 maj, Falun, 2013.


Katarina Eriksson Barajas
  Pace as a Measure of Emotional Value
  International Conference on Narrative, 27-29 June 2013, Manchester, UK, 2013.


Katarina Eriksson Barajas
  A discursive reception study  of fiction
  Discourse Communication Conversation, March 22-23, Loughborough, UK, 2012.


Katarina Eriksson Barajas
  Begreppet 'barnperspektiv' i barn- och ungdomslitteraturforskningen
  Att skriva för barn– och ungdomar. Författar-, forskar– och barnperspektiv, 2011.


Katarina Eriksson Barajas
  Girls playing story-time
  Workshop with Prof Bronwyn Davies, 2011.


Katarina Eriksson Barajas and Karin Aronsson
  Avid versus struggling readers: co-construed pupil identities in school booktalk
  42nd Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics: <em>Language, Learning, and Context</em>, 2009.


Katarina Eriksson Barajas
  "Let's talk about love": pupils' constructions of heterosexual love relations in About a Boy
  GEA Conference – Paper &amp; Symposium Abstracts, 2009.


Katarina Eriksson Barajas
  "It was selfish and completely stupid to think so when you have a child": Pupils' views on adulthood in discussions of the film About a Boy
  Oxford Ethnography and Education Conference, 16-17 September 2008, Oxford, UK, 2008.


Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  Young people co-construct meanings of welfare and responsibility in film-talk
  Abstracts. Communication Policies and Culture in Europe: European Communication Research and Education Association (ECREA), 2nd European Communication Conference, 2008.


Katarina Eriksson (Barajas)
  Att byta perspektiv – från doktorand till forskarhandledare
  Pedagogiska utmaningar i tiden: 10:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 8-9 november 2006, 2007.


Katarina Eriksson Barajas
  The pimp and the happy whore: Film talk in school
  Oxford Ethnography and Education conference, September 10–11, Oxford, UK, 2007.


Katarina Eriksson (Barajas)
  Life and Fiction
  Analysing Interactions in Childhood: Methods and Applications, Sheffield University, 1-2 february, 2005.


Katarina Eriksson (Barajas)
  The Pimp and the Happy Whore. Film Talk in School
  Media, Youth and Identity,2005, 2005.


Anna Sparrman, Anne-Li Lindgren and Katarina Eriksson (Barajas)
  Popular Film Meets Education: Young people engaging in School-Movie Projects
  Childhoods 2005 Oslo: Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, 2005.


Katarina Eriksson (Barajas) and Karin Aronsson
  Talking About the Other. Teacher-pupil book club conversations
  International Conference of Critical Psychology,2003, 2003.


Katarina Eriksson (Barajas)
  Booktalk Dilemmas
  Oxford Ethnography and Education Conference, 2001.


Ph.D. Theses

Katarina Eriksson (Barajas)
  Life and Fiction: On intertextuality in pupils’ booktalk
  2002.


  Fulltext PDF

Reports

Katarina Eriksson (Barajas) and Anna Sparrman
  Hej och välkomna till barnens sagotimme: Barn leker barnkultur på fritids
  Working papers on childhood and the study of children, 2, 2002.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21