Göm menyn

Publications for Karin Wallin-Norman


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Karin Wallin-Norman
  Kontoförd egendom - objekt eller vad?
  Juridisk Tidskrift, 2012, årg 24(1), 107-126.

Books

Karin Wallin-Norman
  Lagarna om kontoföring av finansiella instrument och om avvecklingssystem: En kommentar
    Norstedst Gula Bibliotek, , Norstedts Juridik AB, 2013.


Karin Wallin-Norman
  Finansiella Instrument: Lärobok
    Jure, 2011.


Chapters in Books

Karin Wallin-Norman
  Från aktiekonto till kontorätt
  Aktie, aktiebolag, aktiemarknad: En vänbok till Johan Munck, Corporate Governance Forum, 2013, 291-303.


Karin Wallin-Norman
  Pengar
  Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, Jure, 2012, 228-248.


Karin Wallin-Norman
  Kontopengar och kontorätter: Några reflektioner med anledning av ett aktuellt rättsfall
  Ny Juridik, Karnov Group Sweden AB, 2011, 29-44.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21