Göm menyn

Publications for Karin Osvaldsson Cromdal


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ann Weatherall, Susan Danby, Karin Osvaldsson, Jakob Cromdal and Michael Emmison
  Pranking in children's helpline calls
  Australian Journal of Linguistics, 2016, 36(2), 224-238.

Karin Osvaldsson, Daniel Persson Thunqvist and Jakob Cromdal
  Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish
  International Journal of Bilingualism, 2013, 17(2), 205-220.
 Web of Science® Times Cited: 3

Jakob Cromdal, Håkan Landqvist, Daniel Persson Thunqvist and Karin Osvaldsson
  Finding out what’s happened: Two procedures for opening emergency calls
  Discourse Studies, 2012, 14(4), 371-397.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 10

Håkan Landqvist, Jakob Cromdal, Daniel Persson Thunqvist and Karin Osvaldsson
  Om man frågar får man svar: Två öppningsrutiner för SOS-ärenden och deras konsekvenser för samtalens inledning
  Språk & Stil, 2012, 22(2), 127-152.

Jakob Cromdal, Daniel Persson-Thunqvist and Karin Osvaldsson
  ‘‘SOS 112 what has occurred?’’: Managing openings in children’s emergency calls
  Discourse, Context & Media, 2012, 1(4), 183-202.
 Web of Science® Times Cited: 1

Karin Osvaldsson
  Bullying in Context: Stories of Bullying on an Internet Discussion Board
  Children & society, 2011, 25(4), 317-327.
 Web of Science® Times Cited: 5

Susan Danby and Karin Osvaldsson
  Bullying: The Moral and Social Orders at Play
  Children & society, 2011, 25(4), 255-257.
 Web of Science® Times Cited: 1

Karin Osvaldsson
  Young persons’ internet communication about psychological suffering.
  Newsletter from The Swedish Council for Working life and Social research, 2009, (2), 3-3.

Daniel Persson-Thunqvist, Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  Språkligt arbete i nödsamtal: En kunskapsöversikt med forskningsutblickar
  Språk & Stil, 2008, 18, 67-92.

Jakob Cromdal, Karin Osvaldsson and Daniel Persson-Thunqvist
  Context that matters: Producing “thick-enough descriptions” in initial emergency reports
  Journal of Pragmatics, 2008, 40, 927-959.
 Web of Science® Times Cited: 17

Karin Osvaldsson
  Allvarlig barnmisshandel dubbelt så vanlig i kärnfamiljen
  Våga se, 2007, (2), 24-24.

Jakob Cromdal, Karin Osvaldsson and Daniel Persson Thunqvist
  Barn ringer 112
  Signalen - Tidningen "För ett tryggare samhälle" från SOS Alarm, 2007, (2), 28-30.

Karin Osvaldsson
  Viktigt att få koppla samman erfarenheter och känslor
  Våga se, 2007, 9(3-4), 30-31.

Karin Osvaldsson
  Gruppterapi ger bättre psykisk hälsa för utsatta
  Våga se, 2007, 9(1), 22-22.

Karin Osvaldsson
  Mödrars stöd viktigt för barn som berättar
  Våga se, 2007, 9(1), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Barnövergrepp och effekter på vuxna nära relationer
  Våga se, 2006, (1), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Riskbeteende större hos utsatta vuxna
  Våga se, 2006, (2), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Vittnespsykolog undersöker barns trovärdighet som vittnen. Farligt med förenklingar kring hur barn minns övergrepp.
  Våga se, 2006, (4), 22-23.

Karin Osvaldsson
  Mammarollen kräver stöd i nära relationer
  Våga se, 2006, (2), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Starkt socialt stöd viktigt när övergrepp avslöjas
  Våga se, 2006, (3), 22-23.

Karin Osvaldsson
  Om barnintervjuer och utredningsarbete
  Våga se, 2006, (1), 22-23.

Karin Osvaldsson
  Viktigt förstå komplexa mönster i terapi
  Våga se, 2005, (4), 22-23.

Karin Osvaldsson
  Många sätt att berätta om övergrepp
  Våga se, 2005, (4), 23-23.

Karin Osvaldsson
  On laughter and disagreement in multiparty assessment talk
  Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, 2004, 24(4), 517-545.
 Web of Science® Times Cited: 28

Karin Osvaldsson
  I don't have no damn cultures. Doing normality in a deviant setting.
  Qualitative Research in Psychology, 2004, 1(3), 239-264.

Chapters in Books

Karin Osvaldsson
  Seeing the inside from the outside of children’s minds: displayed understanding and interactional competence
  Discursive psychology: classic and contemporary issues, Routledge, 2015, 147-161.


  Fulltext PDF

Susan Danby, Jakob Cromdal, Johanna Rendle-Short, Carly Butler, Karin Osvaldsson Cromdal and Michael Emmison
  Parentification: Counselling talk on a helpline for children and young people
  The Palgrave Handbook of Child Mental Health, Palgrave Macmillan, 2015, 578-596.


Karin Aronsson and Karin Osvaldsson
  Trust and the Contestation of Blame Narratives: Veiled Stances in an Institutional Assessment Context
  Dialogical approaches to trust in communication, Information Age Publishing, 2013, -267.


Jakob Cromdal and Karin Osvaldsson
  Working towards trouble: Some categorial resources for accomplishing disputes in a correctional youth facility
  Disputes in Everyday Life: Social and Moral Orders of Children and Young People, Emerald Group Publishing Limited, 2012, 141-163.


Daniel Persson Thunqvist, Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  "SOS 112 - Vad har inträffat": När barn ringer och ber om hjälp
  Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter, Gleerups Utbildning AB, 2012, 57-73.


Karin Osvaldsson
  Harvey Sacks, socialisation och ungdomsforskning.
  Den väsentliga vardagen. Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild., Carlssons, 2009, 75-93.


Karin Osvaldsson, Daniel Persson-Thunqvist and Jakob Cromdal
  Att säkra förståelse i larmsamtal: Förtydliganden och korrigeringar i SOS-samtal med personer som har svenska som främmandespråk
  Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling, Swedish Science Press, 2007, 241-264.


Jakob Cromdal and Karin Osvaldsson
  Managing and Exploiting Interruption in Multiparty Talk
  Advances in Communications and Media Research, Nova Publishers, 2006, 103-127.


Karin Osvaldsson
  Får jag bara säga en grej...: Att göra sig hörd: Deltagande och deltagarperspektiv på särskilda ungdomshem
  Blir det bättre med behandling?: en konferens i Göteborg 8-9 april 2003, FAS, 2003, 66-74.


Karin Osvaldsson
  Social accounts in conference talk: A case study on the voice of a girl in an assessment centre.
  <em>Samtal och språkanvändning i professionerna</em>, Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA), 1999, 181-188.


Conference Articles

Karin Osvaldsson, Jakob Cromdal and Daniel Persson Thunqvist
  Pranks or accidents?: Problematic calls to the emergency services
  Abstracts: 12th International Pragmatics Conference, 2011, 2011.


Ph.D. Theses

Zulmir Becevic
  Utsatthetens röster
  2015.


Sofia Kvist Lindholm
  The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School: Young people’s perspectives and public health discourses
  2015.


  Fulltext PDF

Lina Lago
  ”Mellanklass kan man kalla det”: Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett
  2014.


  Fulltext PDF

Layal Kasselias Wiltgren
  STOLT!: Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper
  2014.


Karin Osvaldsson
  Talking trouble: Institutionality and Identity in a Youth detention Home
  2002.


Reports

Disa Bergnéhr and Karin Osvaldsson
  Lärande samspel: Ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:4, 2012.


  Fulltext PDF

Kjerstin Andersson and Karin Osvaldsson
  Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:7, 2012.


  Fulltext PDF

Anna Möllerstrand, Marie Gustavsson and Karin Osvaldsson
  Vad tycker föräldrar om föräldrastöd?: Enkät i Valdemarsviks kommun
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:8, 2012.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Karin Osvaldsson
  Processutvärdering av verksamheten Sköldpaddan
  Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2007:1, 2007.


  Fulltext PDF

Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  Pedagogiska praktiker och institutionell vardag på ett särskilt ungdomshem
  2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21