Göm menyn

Publications for Karin Osvaldsson Cromdal


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Jakob Cromdal, Susan Danby, Michael Emmison, Karin Osvaldsson and Charlotte Cobb-More
  "Basically it's the Usual Whole Teen Girl Thing": Stage-of-Life Categories on a Children's and Young people's Helpline
  Symbolic interaction, 2018, 41(1), 25-44.

Karin Osvaldsson
  A case for dialogue between studies of interaction and psychoanalysis in child development
  Research on Children and Social interaction, 2017, , .

Ann Weatherall, Susan Danby, Karin Osvaldsson, Jakob Cromdal and Michael Emmison
  Pranking in children's helpline calls
  Australian Journal of Linguistics, 2016, 36(2), 224-238.
   Fulltext  PDF  

Henrich Keselman, Karin Osvaldsson, Niclas Kullgard and Rolf Holmqvist
  Responding to mentalization invitations in psychotherapy sessions: A conversation analysis approach
  Psychotherapy Research, 2016, , .

Karin Osvaldsson, Daniel Persson Thunqvist and Jakob Cromdal
  Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish
  International Journal of Bilingualism, 2013, 17(2), 205-220.
 Web of Science® Times Cited: 4

Jakob Cromdal, Håkan Landqvist, Daniel Persson Thunqvist and Karin Osvaldsson
  Finding out what’s happened: Two procedures for opening emergency calls
  Discourse Studies, 2012, 14(4), 371-397.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Håkan Landqvist, Jakob Cromdal, Daniel Persson Thunqvist and Karin Osvaldsson
  Om man frågar får man svar: Två öppningsrutiner för SOS-ärenden och deras konsekvenser för samtalens inledning
  Språk & Stil, 2012, 22(2), 127-152.

Jakob Cromdal, Daniel Persson-Thunqvist and Karin Osvaldsson
  ‘‘SOS 112 what has occurred?’’: Managing openings in children’s emergency calls
  Discourse, Context & Media, 2012, 1(4), 183-202.
 Web of Science® Times Cited: 2

Karin Osvaldsson
  Bullying in Context: Stories of Bullying on an Internet Discussion Board
  Children & society, 2011, 25(4), 317-327.
 Web of Science® Times Cited: 7

Susan Danby and Karin Osvaldsson
  Bullying: The Moral and Social Orders at Play
  Children & society, 2011, 25(4), 255-257.
 Web of Science® Times Cited: 2

Karin Osvaldsson
  Young persons’ internet communication about psychological suffering.
  Newsletter from The Swedish Council for Working life and Social research, 2009, (2), 3-3.

Jakob Cromdal, Karin Osvaldsson and Daniel Persson-Thunqvist
  Context that matters: Producing “thick-enough descriptions” in initial emergency reports
  Journal of Pragmatics, 2008, 40, 927-959.
 Web of Science® Times Cited: 20

Daniel Persson-Thunqvist, Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  Språkligt arbete i nödsamtal: En kunskapsöversikt med forskningsutblickar
  Språk & Stil, 2008, 18, 67-92.

Karin Osvaldsson
  Allvarlig barnmisshandel dubbelt så vanlig i kärnfamiljen
  Våga se, 2007, (2), 24-24.

Jakob Cromdal, Karin Osvaldsson and Daniel Persson Thunqvist
  Barn ringer 112
  Signalen - Tidningen "För ett tryggare samhälle" från SOS Alarm, 2007, (2), 28-30.

Karin Osvaldsson
  Gruppterapi ger bättre psykisk hälsa för utsatta
  Våga se, 2007, 9(1), 22-22.

Karin Osvaldsson
  Mödrars stöd viktigt för barn som berättar
  Våga se, 2007, 9(1), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Viktigt att få koppla samman erfarenheter och känslor
  Våga se, 2007, 9(3-4), 30-31.

Karin Osvaldsson
  Barnövergrepp och effekter på vuxna nära relationer
  Våga se, 2006, (1), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Mammarollen kräver stöd i nära relationer
  Våga se, 2006, (2), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Om barnintervjuer och utredningsarbete
  Våga se, 2006, (1), 22-23.

Karin Osvaldsson
  Riskbeteende större hos utsatta vuxna
  Våga se, 2006, (2), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Starkt socialt stöd viktigt när övergrepp avslöjas
  Våga se, 2006, (3), 22-23.

Karin Osvaldsson
  Vittnespsykolog undersöker barns trovärdighet som vittnen. Farligt med förenklingar kring hur barn minns övergrepp.
  Våga se, 2006, (4), 22-23.

Karin Osvaldsson
  Många sätt att berätta om övergrepp
  Våga se, 2005, (4), 23-23.

Karin Osvaldsson
  Viktigt förstå komplexa mönster i terapi
  Våga se, 2005, (4), 22-23.

Karin Osvaldsson
  I don't have no damn cultures. Doing normality in a deviant setting.
  Qualitative Research in Psychology, 2004, 1(3), 239-264.

Karin Osvaldsson
  On laughter and disagreement in multiparty assessment talk
  Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, 2004, 24(4), 517-545.
 Web of Science® Times Cited: 30

Chapters in Books

Susan Danby, Jakob Cromdal, Johanna Rendle-Short, Carly Butler, Karin Osvaldsson Cromdal and Michael Emmison
  Parentification: Counselling talk on a helpline for children and young people
  The Palgrave Handbook of Child Mental Health, Palgrave Macmillan, 2015, 578-596.


Karin Osvaldsson
  Seeing the inside from the outside of children’s minds: displayed understanding and interactional competence
  Discursive psychology: classic and contemporary issues, Routledge, 2015, 147-161.


  Fulltext PDF

Karin Aronsson and Karin Osvaldsson
  Trust and the Contestation of Blame Narratives: Veiled Stances in an Institutional Assessment Context
  Dialogical approaches to trust in communication, Information Age Publishing, 2013, -267.


Daniel Persson Thunqvist, Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  "SOS 112 - Vad har inträffat": När barn ringer och ber om hjälp
  Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter, Gleerups Utbildning AB, 2012, 57-73.


Jakob Cromdal and Karin Osvaldsson
  Working towards trouble: Some categorial resources for accomplishing disputes in a correctional youth facility
  Disputes in Everyday Life: Social and Moral Orders of Children and Young People, Emerald Group Publishing Limited, 2012, 141-163.


Karin Osvaldsson
  Harvey Sacks, socialisation och ungdomsforskning.
  Den väsentliga vardagen. Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild., Carlssons, 2009, 75-93.


Karin Osvaldsson, Daniel Persson-Thunqvist and Jakob Cromdal
  Att säkra förståelse i larmsamtal: Förtydliganden och korrigeringar i SOS-samtal med personer som har svenska som främmandespråk
  Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling, Swedish Science Press, 2007, 241-264.


Jakob Cromdal and Karin Osvaldsson
  Managing and Exploiting Interruption in Multiparty Talk
  Advances in Communications and Media Research, Nova Publishers, 2006, 103-127.


Karin Osvaldsson
  Får jag bara säga en grej...: Att göra sig hörd: Deltagande och deltagarperspektiv på särskilda ungdomshem
  Blir det bättre med behandling?: en konferens i Göteborg 8-9 april 2003, FAS, 2003, 66-74.


Karin Osvaldsson
  Social accounts in conference talk: A case study on the voice of a girl in an assessment centre.
  <em>Samtal och språkanvändning i professionerna</em>, Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA), 1999, 181-188.


Conference Articles

Karin Osvaldsson, Jakob Cromdal and Daniel Persson Thunqvist
  Pranks or accidents?: Problematic calls to the emergency services
  Abstracts: 12th International Pragmatics Conference, 2011, 2011.


Ph.D. Theses

Sofia Kvist Lindholm
  The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School: Young people’s perspectives and public health discourses
  2015.


  Fulltext PDF

Zulmir Becevic
  Utsatthetens röster
  2015.


Lina Lago
  ”Mellanklass kan man kalla det”: Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett
  2014.


  Fulltext PDF

Layal Kasselias Wiltgren
  STOLT!: Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper
  2014.


Karin Osvaldsson
  Talking trouble: Institutionality and Identity in a Youth detention Home
  2002.


Reports

Disa Bergnéhr and Karin Osvaldsson
  Lärande samspel: Ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:4, 2012.


  Fulltext PDF

Kjerstin Andersson and Karin Osvaldsson
  Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:7, 2012.


  Fulltext PDF

Anna Möllerstrand, Marie Gustavsson and Karin Osvaldsson
  Vad tycker föräldrar om föräldrastöd?: Enkät i Valdemarsviks kommun
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:8, 2012.


  Fulltext PDF

Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  Pedagogiska praktiker och institutionell vardag på ett särskilt ungdomshem
  2007.


Kerstin Johansson and Karin Osvaldsson
  Processutvärdering av verksamheten Sköldpaddan
  Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2007:1, 2007.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21