Göm menyn

Publications for Karin Becker


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Karin Becker
  Att ta plats och skapa rum
  Katalog / Statens konstråd, 2004, 34, 175-186.

Karin Becker
  Digital Aesthetics: Comments
  Nordicom Review, 2004, 25(1-2), 53-56.

Karin Becker
  Perspectives for the study of visual culture
  Nordisk Pedagogik, 2004, 24(4), 242-249.

Karin Becker
  Where is Visual Culture in Contemporary Theories of Media and Communication?
  Nordicom Review, 2004, 25(1-2), 149-158.

Karin Becker, Erling Bjurström, Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Populära passager. Medierna i det moderna konsumtionsrummet
  NORDICOM-information, 2000, 22(1), 89-91.

Books

Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life
    Berg, 2007.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Medier och människor i konsumtionsrummet
    Nya Doxa, 2002.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Passager : medier och kultur i ett köpcentrum
    Nya Doxa, 2001.


Chapters in Books

Bodil Axelsson and Karin Becker
  Sounds and silence:: Mobilising participation in the work of art
  <em>The Art of Engagement</em>, University of Western Australia Publishing., 2011, .


Karin Becker
  Visual Cultures of Journalism
  Journalism Cultures, Vistas, 2008, .


Karin Becker and Helena Wulff
  Visuella kulturstudier
  Kulturstudier i Sverige, Studentlitteratur, 2007, 255-297.


Karin Becker
  Att synliggöra fältet. Fotografi och reflexiv etnografi
  Nutida etnografi: Reflektioner från mediekonsumtionens fält, Nya Doxa, 2004, 149-172.


Karin Becker
  Vardagsfotografin som social praktik
  Bild och samhälle. Visuell analys som vetenskaplig metod, Studentlitteratur, 2004, 289-308.


Conference Articles

Karin Becker
  Transforming Local Histories through Transnational Media Practices. The cases of soccer and cinema
  Crossroads in Cultural Studies,2006, 2006.


Karin Becker
  Att ta plats och skapa rum
  ACSIS,2005, 2005.


Karin Becker
  Getting Away and Going Home. The visual experience of the exile as tourist
  Technologies of Memory in the Arts,2005, 2005.


Karin Becker
  Pressbildens nya kläder? En genre i upplösning
  Vilken verklighet. Den berättande bildens tillstånd idag,2005, 2005.


Karin Becker
  Visual Vernaculars and the News
  Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Carina Johansson
  Visby visuellt: föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv
  2009.


  Fulltext PDF

Reports

Bodil Axelsson and Karin Becker
  Art through City Space
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2010:1, 2010.


Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Projektet Populära Passager. Slutrapport
  2006.


Karin Becker
  Visual Culture and Esthetic Learning Strategies. A Project Report
  2005.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30