Publications for Karin Bäckman
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

östergötland öppna västerbottens trial s processen prioriteringar politiska patients operations minilaparotomy laparoscopic landstinget landsting erfarenheter dels cholecystectomy beslut arbetet ansågs

Journal Articles

Axel Ros, Per Carlsson, Mikael Rahmqvist, Karin Bäckman and Erik Nilsson
  Non-randomised patients in a cholecystectomy trial: characteristics, procedures, and outcomes
  BMC Surgery, 2006, 6(17), .

Karin Bäckman, Per Carlsson, M. Kentson, S. Hansen, L. Engquist and C. Hallert
  Deep venous thrombosis: A new task for primary health care - A randomised economic study of outpatient and inpatient treatment
  Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2004, 22(1), 44-49.
 Web of Science® Times Cited: 7

Erik Nilsson, Axel Ros, Mikael Rahmqvist, Karin Bäckman and Per Carlsson
  Cholecystectomy: costs and health-related quality of life: a comparison of two techniques
  International Journal for Quality in Health Care, 2004, 16(6), 473-482.
 Web of Science® Times Cited: 30

Chapters in Books

Peter Garpenby and Karin Bäckman
  Samlade erfarenheter av öppna landstingsvisa prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 149-168.


Conference Articles

Ann-Charlotte Nedlund, Karin Bäckman, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Challanges of transparent priority-setting for health-care politicians (oral presentation)
  7th International conference on Priorities in Health Care,2008, 2008.


Karin Bäckman, Per Carlsson and Katrin Lindroth
  Transparent priority setting in Sweden - Reactions in the press
  The 6th International Conference on Priorities in Health Care,2006, 2006.


Reports

Karin Bäckman
  Ett decennium senare: Resursfördelningsprocessen i Landstinget i Östergötland 2012
  Prioriteringscentrum, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman and Peter Garpenby
  Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland
  Prioriteringscentrum, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist and Ann-Charlotte Nedlund
  Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar
  Rapport / PrioriteringsCentrum, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund and Karin Bäckman
  Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008: Del II. Olika tankar om processen
  Prioriteringscentrums rapportserie, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Ann-Charlotte Nedlund, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Erfarenheter av öppna politiska prioriteringar: Uppföljning av prioriteringar i Östergötland efter fyra år
  PrioriteringsCentrum, 2008:6, 2008.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Erling Karlsson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland. Del III. Uppföljning av de politiska besluten - hur gick det sedan?
  Rapport / PrioriteringsCentrum, 3, 2006.


Karin Bäckman, Katrin Lindroth and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland, Del II. Massmediernas rapportering av beslutsprocessen
  Rapport / PrioriteringsCentrum, 7, 2005.


Karin Bäckman, Anna Andersson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland. Del I. Den politiska beslutsprocessen
  Rapport / PrioriteringsCentrum, 4, 2004.