Publications for Karin Bäckman
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

östergötland öppna processen process priority prioriteringar politiska patients men medborgare landstinget landsting information hälso- flera dels decision cholecystectomy beslut arbetet

Journal Articles

Peter Garpenby and Karin Bäckman
  Formal priority setting in health care: the Swedish experience
  Journal of Health Organisation & Management, 2016, 30(6), 891-907.

Axel Ros, Per Carlsson, Mikael Rahmqvist, Karin Bäckman and Erik Nilsson
  Non-randomised patients in a cholecystectomy trial: characteristics, procedures, and outcomes
  BMC Surgery, 2006, 6(17), .

Erik Nilsson, Axel Ros, Mikael Rahmqvist, Karin Bäckman and Per Carlsson
  Cholecystectomy: costs and health-related quality of life: a comparison of two techniques
  International Journal for Quality in Health Care, 2004, 16(6), 473-482.
 Web of Science® Times Cited: 31

Karin Bäckman, Per Carlsson, M. Kentson, S. Hansen, L. Engquist and C. Hallert
  Deep venous thrombosis: A new task for primary health care - A randomised economic study of outpatient and inpatient treatment
  Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2004, 22(1), 44-49.
 Web of Science® Times Cited: 9

Chapters in Books

Peter Garpenby and Karin Bäckman
  Samlade erfarenheter av öppna landstingsvisa prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 149-168.


Conference Articles

Ann-Charlotte Nedlund, Karin Bäckman, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Challanges of transparent priority-setting for health-care politicians (oral presentation)
  7th International conference on Priorities in Health Care,2008, 2008.


Karin Bäckman, Per Carlsson and Katrin Lindroth
  Transparent priority setting in Sweden - Reactions in the press
  The 6th International Conference on Priorities in Health Care,2006, 2006.


Reports

Barbro Krevers, Mari Broqvist and Karin Bäckman
  Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och beslutsfattare avseende prioritering och ransonering: En artikelöversikt
  Rapport / PrioriteringsCentrum, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman
  Ett decennium senare: Resursfördelningsprocessen i Landstinget i Östergötland 2012
  Rapport / PrioriteringsCentrum, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman and Peter Garpenby
  Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist and Ann-Charlotte Nedlund
  Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund and Karin Bäckman
  Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008: Del II. Olika tankar om processen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Ann-Charlotte Nedlund, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Erfarenheter av öppna politiska prioriteringar: uppföljning av prioriteringar i Östergötland efter fyra år
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:6, 2008.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Mari Broqvist, Per Carlsson, Peter Garpenby, Catrine Jacobsson, Per Johansson, Erling Karlsson, Sven Larsson, Karin Lund, Per-Erik Liss and Ann-Charlotte Nedlund
  Vårdens alltför svåra val?: kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Erling Karlsson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: Del III. Uppföljning av de politiska besluten – hur gick det sedan?
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:3, 2006.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Katrin Lindroth and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: del II. Massmediernas rapportering av beslutsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:7, 2005.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Anna Andersson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: Del I. Den politiska beslutsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:4a, 2004.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Anna Andersson and Per Carlsson
  Transparent Priorities in Östergötland: Part I. The Political Decision Making process
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:4b, 2004.


  Fulltext PDF

Malin Kernell Tolf, Karin Bäckman and Per Carlsson
  Programarbete: ett steg på vägen mot öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:8, 2003.


  Fulltext PDF