Göm menyn

Publications for Karin Bäckman


Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Peter Garpenby and Karin Bäckman
  Formal priority setting in health care: the Swedish experience
  Journal of Health Organisation & Management, 2016, 30(6), 891-907.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Axel Ros, Per Carlsson, Mikael Rahmqvist, Karin Bäckman and Erik Nilsson
  Non-randomised patients in a cholecystectomy trial: characteristics, procedures, and outcomes
  BMC Surgery, 2006, 6(17), .

Erik Nilsson, Axel Ros, Mikael Rahmqvist, Karin Bäckman and Per Carlsson
  Cholecystectomy: costs and health-related quality of life: a comparison of two techniques
  International Journal for Quality in Health Care, 2004, 16(6), 473-482.
 Web of Science® Times Cited: 35

Karin Bäckman, Per Carlsson, M. Kentson, S. Hansen, L. Engquist and C. Hallert
  Deep venous thrombosis: A new task for primary health care - A randomised economic study of outpatient and inpatient treatment
  Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2004, 22(1), 44-49.
 Web of Science® Times Cited: 13

Chapters in Books

Karin Bäckman
  Landstingsövergripande prioriteringar i Region Östergötland: Ett pionjärarbete som fortlever
  Perspektiv på utvärdering, prioritering, implementering och hälsoekonomi: En hyllningsskrift till Per Carlsson, Linköping University Electronic Press, 2016, 18-23.


Peter Garpenby and Karin Bäckman
  Samlade erfarenheter av öppna landstingsvisa prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 149-168.


Conference Articles

Barbro Krevers and Karin Bäckman
  Development of systematic prioritizations between different welfare sectors - and get it running
  Priorities 2016. Birmingham UK 6-9 September 2016, 2016.


Ann-Charlotte Nedlund, Karin Bäckman, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Challanges of transparent priority-setting for health-care politicians (oral presentation)
  7th International conference on Priorities in Health Care,2008, 2008.


Karin Bäckman, Per Carlsson and Katrin Lindroth
  Transparent priority setting in Sweden - Reactions in the press
  The 6th International Conference on Priorities in Health Care,2006, 2006.


Reports

Karin Bäckman and Barbro Krevers
  Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden: ett utvecklingsarbete i Motala kommun
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2017:1, 2017.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman and Mari Broqvist
  Uppföljning av prioriteringsarbeten: exempel på olika tillvägagångssätt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Barbro Krevers, Mari Broqvist and Karin Bäckman
  Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och beslutsfattare avseende prioritering och ransonering: En artikelöversikt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman
  Ett decennium senare: Resursfördelningsprocessen i Landstinget i Östergötland 2012
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist and Ann-Charlotte Nedlund
  Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman and Peter Garpenby
  Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund and Karin Bäckman
  Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008: Del II. Olika tankar om processen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Ann-Charlotte Nedlund, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Erfarenheter av öppna politiska prioriteringar: uppföljning av prioriteringar i Östergötland efter fyra år
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:6, 2008.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Mari Broqvist, Per Carlsson, Peter Garpenby, Catrine Jacobsson, Per Johansson, Erling Karlsson, Sven Larsson, Karin Lund, Per-Erik Liss and Ann-Charlotte Nedlund
  Vårdens alltför svåra val?: kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Erling Karlsson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: Del III. Uppföljning av de politiska besluten – hur gick det sedan?
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:3, 2006.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Katrin Lindroth and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: del II. Massmediernas rapportering av beslutsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:7, 2005.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Anna Andersson and Per Carlsson
  Transparent Priorities in Östergötland: Part I. The Political Decision Making process
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:4b, 2004.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Anna Andersson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: Del I. Den politiska beslutsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:4a, 2004.


  Fulltext PDF

Malin Kernell Tolf, Karin Bäckman and Per Carlsson
  Programarbete: ett steg på vägen mot öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:8, 2003.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30