Göm menyn

Publications for Karin Aronsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Pål André Aarsand and Karin Aronsson
  Gaming and Territorial Negotiations in Family Life
  Childhood, 2009, 16(4), 497-517.

Pål André Aarsand and Karin Aronsson
  Response cries and other gaming moves: Building intersubjectivity in gaming
  Journal of Pragmatics, 2009, 41(8), 1557-1575.
 Web of Science® Times Cited: 23

Karin Aronsson
  Commentary 1. Doing family: An interactive accomplishment
  Text & Talk, 2006, 26(4-5), 619-626.
 Web of Science® Times Cited: 8

Karin Aronsson
  Commentary 1: Doing family. An interactive accomplishment
  Text & Talk, 2006, 26, 619-626.

Asta Čekaitė and Karin Aronsson
  Language play, a collaborative resource in children’s L2 learning
  Applied Linguistics, 2005, 26(2), 169-191.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 55

Carolina Överlien, Karin Aronsson and Margareta Hydén
  The Focus Group Method as an In-depth Method?: Young Women Talking About Sexuality
  International Journal of Social Research Methodology, 2005, 8(4), 331-344.

Katarina Eriksson (Barajas) and Karin Aronsson
  ‘We’re really lucky’: co-creating ‘us’ and ‘the Other’ in school booktalk
  Discourse & Society, 2005, 16(5), 719-738.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 10

Katarina Eriksson (Barajas) and Karin Aronsson
  Building Life-World Connections during School Booktalk
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2004, 48(5), 511-528.
   Fulltext  PDF  

Asta Čekaitė and Karin Aronsson
  Repetition and joking in children’s second language conversations: playful recyclings in an immersion classroom
  Discourse studies, 2004, 6(3), 373-392.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 38

Karin Aronsson
  Tattoos, visions and other autobiographical resources. On the narrative fabrics of self-making.
  Narrative Inquiry, 2004, 14(2), 421-429.
 Web of Science® Times Cited: 1

Michael Tholander and Karin Aronsson
  Doing subteaching in school group work: Positionings, resistance, and participation frameworks
  Language and Education, 2003, 17(3), 208-234.

Karin Aronsson
  Att möta huvudfotingens blick
  Bild i skolan : Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik : konst, media, design, 2002, 3, 34-34.

Anna Sparrman and Karin Aronsson
  Barn, konsumtion och estetik. Pogs - ett spel i tiden
  Bild i skolan : Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik : konst, media, design, 2002, (2002:3), 24-28.

C Rindstedt and Karin Aronsson
  Growing up monolingual in a bilingual community: The Quichua revitalization paradox
  Language in society (London. Print), 2002, 31(5), 721-742.
 Web of Science® Times Cited: 28

Karin Aronsson and Karsten Hundeide
  Relational rationality and children's interview responses
  Human Development, 2002, 45(3), 174-186.
 Web of Science® Times Cited: 21

Michael Tholander and Karin Aronsson
  Teasing as serious business: Collaborative staging and response work
  Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, 2002, 22(4), 559-595.

Karin Aronsson
  Med bandspelaren som mikroskop
  Psykologtidningen / utgiven av Sveriges psykologförbund, 2001, 47, .

Karin Aronsson
  Praktikgemenskap och barns bildskapande i förskolan
  Bild i skolan : Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik : konst, media, design, 2001, 72, 40-42.

Jakob Cromdal and Karin Aronsson-Ottosson
  Footing in bilingual play
  Journal of Sociolinguistics, 2000, 4(3), 435-457.

Karin Aronsson
  Magikern i barnkammaren. Stadieer i Jean Piagets utveckling
  Tvärsnitt, 2000, 22, 40-55.

Karin Aronsson and Mia Thorell
  Family politics in children's play directives
  Journal of Pragmatics, 1999, 31, 25-47.

Karin Aronsson
  Relocating children in sociology and society. Essay review of The sociology of childhood by William A. Corsaro
  Human Development, 1999, 42, 55-58.

Karin Aronsson
  Review of Family dinner talk by Shoshana Blum-Kulka.
  Journal of pragmatics : an interdisciplinary quarterly of language studies, 1999, 31, 287-292.

Karin Aronsson
  Identity-in-interaction and social choreography.
  Research on language and social interaction., 1998, 31, 75-89.

Karin Aronsson and Ann-Christin Cederborg
  A love story retold. Moral order and intergenerational negotiations.
  Semiotica, 1997, 114, 83-110.

Karin Aronsson
  Age in social interaction. On constructivist epistemologies and the social psychology of language.
  International Journal of Applied Linguistics, 1997, 7, 49-56.

Karin Aronsson and Ann-Christin Cederborg
  Coming of age. Perspective setting in multi-pary problem formulations.
  Discourse processes, 1996, 21, 191-212.

Karin Aronsson and Sven Andersson
  Social scalings in children's drawings of class-room life. A cultural comparative analysis of children's drawings in Africa and Sweden.
  British Journal of Developmental Psychology, 1996, 14, 301-314.

Karin Aronsson and Ann-Christin Cederborg
  Co-narration and voice in family therapy. Voicing, devoicing and orchestration.
  Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, 1994, 14, 345-370.

Karin Aronsson
  Mother-child dialogues in different cultures. A brief review
  Scandinavian journal of logopedics and phoniatrics, 1994, 19, 68-69.

Karin Aronsson
  Pediatriska samtal och social distans. En kritisk diskussion av Brown & Levinsons samtalsmodell
  Socialmedicinsk tidskrift, 1991, 68, 438-446.

Karin Aronsson and Claes Nilholm
  On memory and the collaborative construction and deconstruction of custody case arguments.
  Human Communication Research, 1990, 17, 287-314.

Karin Aronsson and Bengt Rundström
  Cats, dogs, and sweets in the clinical negotiation of reality. On politeness and coherence in pediatric discourse.
  Language in society (London. Print), 1989, 18, 483-504.

Karin Aronsson
  Review of Brown, P. and Levinson, S: Politeness
  Current psychological research and reviews, 1989, 8, 61-62.

Karin Aronsson and Bengt Rundström
  Child discourse and parental control in pediatric consultations.
  Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, 1988, 8, 159-189.

Viveka Adelsvärd, Karin Aronsson and Per Linell
  Discourse of blame. Courtroom construction of social reality from the perspective of the defendant.
  Semiotica, 1988, 71, 261-284.

Ullabeth Sätterlund-Larsson, Roger Säljö and Karin Aronsson
  Patient-doctor communication on smoking and drinking. Life-style in medical consultations.
  Social Science and Medicine, 1987, 25, 1129-1137.

Karin Aronsson and Ullabeth Sätterlund-Larsson
  Politeness strategies and doctor-patient communication. On the social choreography of collaborative thinking
  Journal of language and social psychology, 1987, 6, .

Karin Aronsson, Linda Jönsson and Per Linell
  The courtrooom hearing as a middle ground. Speech accommodation by lawyers and defendants.
  Journal of language and social psychology, 1987, 6, 99-115.

Books

Karin Aronsson
  Barns världar - barns bilder.
    Natur och Kultur, 2002.


gunvor andersson, Karin Aronsson, sven hessle, anna hollander and tommy lundström
  Haverier i social barnavård? Fem fallstudier
    Gothia, 2001.


Anthologies

Karin Aronsson
  Att rita duvor eller SPJSGÖLS. Om global fantasi och visuell kultur.
  Centrum för barnkulturforskning, 38, Centrum för Barnkulturforskning, 2006.


Karin Aronsson and Asta Thunqvist Cekaite
  Skämt, lek och språkövningar. Om deltagande och andraspråkslärande i en förberedelseklass.
  Forsknings om utbildningsvetenskap, 5, Vetenskapsrådets rapportserie, 2006.


Per Linell and Karin Aronsson
  Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002
  SIC (Linköping), 42, Tema K, Linköpings universitet, 2002.


  Fulltext PDF

Karin Aronsson, Marianne Cederblad, Gudrun Dahl, Lars Olsson and Bengt Sandin
  Barn i tid och rum
  LiberFörlag, 1984.


Chapters in Books

Asta Cekaite Thunqvist and Karin Aronsson
  Language play, peer group improvisations, and L2 learning
  Children’s peer talk: learning from each other, Cambridge University Press, 2014, 194-213.


Björn Sjöblom and Karin Aronsson
  Participant categorizations of gaming competence: Noob and Imbaas learner identities
  Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age, Cambridge University Press, 2012, 181-197.


Karin Aronsson and Asta Cekaite
  Förhandlingar mellan föräldrar och barn
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlssons, 2009, 136-154.


Jakob Cromdal, Michael Tholander and Karin Aronsson
  Doing reluctance: Managing delivery of assessments in peer evaluation
  Discursive research in practice: New approaches to psychology and interaction, Cambridge University Press, 2007, 203-222.


Karin Aronsson and Michael Tholander
  "Ja, för jag är så jävla snygg!" Retsekvenser och informellt lärande i högstadiets grupparbeten.
  Det enkla är det sköna. En vänbok till Kjell Granström, Skapande Vetande, 2007, 301-314.


Karin Aronsson and Pål Aarsand Simonsen
  Pratiche di gioco al computer e spazio sociale in famiglie sveedesi.
  Tra ordinario e straordinario: modernità e vita quotidiana, Carocci, 2007, .


Karin Aronsson and Pål Aarsand Simonsen
  Spel, familjeliv och virtuella rum.
  Virtuella lekar och digitala berättelser - Perspektiv på datorspel, Studentlitteratur, 2007, .


Karin Aronsson and Pål Aarsand Simonsen
  Constructing Digital Divides in Intergenerational Interactions. A study of computer- and videogaming in Swedish family lives.
  The Virtual-a room without borders, School of Communication, Technology and Design, Södertörn University College, 2006, -239.


Karin Aronsson
  Simonnes bilder. Ett barns berättelse om vardagen.
  Familjedaghem, , 2006, 25-30.


Karin Aronsson
  Diskursiv psykologi
  Vår tids psykologi, Natur och Kultur, 2005, 587-589.


Karin Aronsson
  Barn som vittnen. En diskussion om kompetensbegreppet utifrån häxprocesser, experiment och videofilmade övergrepp.
  Barns makt, Justus, 2004, 37-48.


Karin Aronsson and Michael Tholander
  Skolans grupparbete som social arena
  Pedagogik som vetenskap: en vänbok till Birgitta Qvarsell, Pedagogiska institutionen, 2004, 294-317.


Anna Sparrman and Karin Aronsson
  Pog game practices, learning and ideology: Local markets and identity work.
  Investigating educational policy through etnhnography., JAI Elsevier Sciences, 2003, 169-192.


Karin Aronsson
  Goffman, vetandet och den allvarsamma leken
  Jagen och rösterna :: Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002 = Selves and voices : Goffman, Viveka and dialogue, Tema K, Linköpings universitet, 2002, 63-74.


Karin Aronsson and Mia Thorell
  Voice and collusion in play dialogues. Towards an architecture of intersubjectivity
  Talking to adults: the contribution of multiparty discourse to language acquisition, Lawrence Erlbaum, 2002, 277-293.


Karin Aronsson
  Berättande och sanning.
  Haverier i social barnavård, Gothia, 2001, 22-35.


Karin Aronsson
  Fallstudien som metod
  Haverier i social barnavård? Fem fallsudier, Gothia, 2001, 220-236.


Karin Aronsson
  Fyrfota ankor, huvudfotingar och andra barnsliga figureer
  För de allra små, Rabén & Sjögren, 2001, 126-137.


Karin Aronsson
  Ideologiska dilemmor och en flyktingflickas röst.
  Haverier i social barnavård? Fem fallstudier, gothia, 2001, 220-236.


Karin Aronsson
  Narrative, sociology of
  International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Pergamon, 2001, 10285-10289.


Karin Aronsson
  Att tal med barn
  Socialt forum. Med fokus på barn, Socialvetenskapliga Forskningsrådet, 1997, 56-62.


Karin Aronsson
  Samtal med barn i socialtjänsten. Att samtala med och lyssna på barn i socialtjänsten
  Social Forskning, , 1997, 12-12.


Karin Aronsson
  Barnintervjun och barnets röst
  Barnet i den sociala barnavården, Liber, 1996, 100-123.


Karin Aronsson
  Collaboration in dialogues
  Handbook in pragmatics, John Benjamin, 1996, .


Karin Aronsson and Bengt Sandin
  The sun match boy and plant metaphors. A Swedish image of a 20th-century childhood.
  Images of childhood, Lawrence Erlbaum Associates, 1996, 185-202.


Karin Aronsson, Ullabeth Sätterlund-Larsson and Roger Säljö
  Medical diagnosis and the micropolitics of care
  Representations of health, illness and handicap, Harwood Academic, 1995, 131-144.


Karin Aronsson and Ann-Christin Cederborg
  Samtalsmönster i familjeterapi. Om mikroanalys av flerpartssamtal
  Social Forskning, , 1993, 10-11.


Karin Aronsson and Ann-Carita Evaldsson
  Pedagogic discourse and interaction orders
  Discourse and life-span development, Sage, 1992, 103-131.


Karin Aronsson and Claes Nilholm
  Storytelling as collaborative reasoning. Co-narratives in incest case accounts.
  Explaining one's self to others. Reason-giving in a social context, Erlbaum Associates, 1992, 245-260.


Karin Aronsson
  Social interaction and the recycling of legal evidence.
  "Miscommunication" and problematic talk., Sage Publications, 1991, 215-243.


Karin Aronsson
  Verbal dispute and topic analysis. A methodological commentary on a drama case study.
  Advances in qualitative psychology, Swetz & Zeitlinger, 1987, 193-205.


Karin Aronsson
  Att tala eller inte tala
  Undervisningspsykologi, AWE/Gebers, 1978, 203-212.


Conference Articles

Karin Aronsson and Asta Thunqvist Cekaite
  Getting things done in family life. Directive trajectories and moral order
  10th International Pragmatics Conferece,2007, 2007.


Karin Aronsson and Pål Aarsand Simonsen
  Literacies within family life
  12th Biennal Conference for Research on Learning and Instruction EARLI,2007, 2007.


Karin Aronsson
  Participation and classroom hierarchies.
  12th Biennal Conferece for Research on Learning and Instruction EARLI,2007, 2007.


Karin Aronsson and Pål Aarsand Simonsen
  Blurted talk in computer gaming. Co-participation and the display of involvement
  Games to Gaming,2006, 2006.


Karin Aronsson
  Emotion displays and identy-in-interaction in the everyday lives of families,
  ICCA, International Conference on Conversation Analysis,2006, 2006.


Karin Aronsson
  Intersubjectivity and gaming. Mkulticultural challenges in today's societies. An international seminar.
  An international seminar,2006, 2006.


Karin Aronsson
  Plenary talk
  CLIC Seminar,2006, 2006.


Karin Aronsson
  Toward a polictics of remembering. A discurseiv analyses of narrating seen and unseen events. Aesthetics and politics.
  Law, literature and philosopgy.,2006, 2006.


Karin Aronsson and Pål Aarsand Simonsen
  Cyberspace and living room appropriations. Family gaming practices in everyday life.
  Modernita e vita quotidiana. Tra ordiario estraoridanario,2005, 2005.


Karin Aronsson and Pål Aarsand Simonsen
  Gaming an territorial claims. Video- and computergames as resources in the appropriation of family space.
  Childhoods, International Conferece,2005, 2005.


Michael Tholander and Karin Aronsson
  Doing subteaching in school group work
  The 10th Biennial Conference of International Society for Theoretical Psychology,2003, 2003.


Katarina Eriksson (Barajas) and Karin Aronsson
  Talking About the Other. Teacher-pupil book club conversations
  International Conference of Critical Psychology,2003, 2003.


Michael Tholander and Karin Aronsson
  Teasing in pupils' group work
  International Conference on Conversation Analysis ICCA-02,2002, 2002.


Karin Aronsson and Ann-Christin Cederborg
  Face-work and participant statues in family therapy talk
  4th Interantional Conference on Language and Social Psychology,1991, 1991.


Karin Aronsson and Ann-Christin Cederborg
  Power and control in family therapy talk
  International Pragmatics Conference,1990, 1990.


Ph.D. Theses

Anna Gradin Franzén
  Disciplining Freedom: Treatment Dilemmas and Subjectivity at a Detention Home for Young Men
  2014.


  Fulltext PDF

Layal Kasselias Wiltgren
  STOLT!: Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper
  2014.


Björn Sjöblom
  Gaming Interaction: Conversations and Competencies in Internet Cafés
  2011.


Lucas Forsberg
  Involved Parenthood: Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families
  2009.


  Fulltext PDF

Kjerstin Andersson
  Talking Violence, Constructing Identity: Young Men in Institutional Care
  2008.


  Fulltext PDF

Pål André Aarsand
  Around the Screen: Computer activities in children’s everyday lives
  2007.


  Fulltext PDF

Asta Čekaitė
  Getting started: Children’s participation and language learning in an L2 classroom
  2006.


  Fulltext PDF

Carolina Överlien
  Girls on the Verge of Exploding?: Voices on Sexual Abuse, Agency and Sexuality at a Youth Detention Home
  2004.


  Fulltext PDF

Doing morality in school: Teasing, gossip and subteaching as collaborative action
  2002.


Katarina Eriksson (Barajas)
  Life and Fiction: On intertextuality in pupils’ booktalk
  2002.


  Fulltext PDF

Karin Osvaldsson
  Talking trouble: Institutionality and Identity in a Youth detention Home
  2002.


Anna Sparrman
  Visuell kultur i barns vardagsliv: Bilder, medier och praktiker
  2002.


Camilla Rindstedt
  Quichua children and language shift in an Andean community: School, play and sibling caretaking
  2001.


Ingrid Andersson
  Bilingual and Monolingual Children's Narration: Discourse Strategies and Narrative Styles
  1997.


Kjell Granström
  Dynamics in meetings: on leadership and followership in ordinary meetings in different organizations
  1986.


Licentiate Theses

Camilla Rindstedt
  Growing up in a bilingual Quichua Community: Play, language and socializing practices
  2000.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21