Göm menyn

Publications for Kalle Bäck


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Kalle Bäck
  Historiska Historier: Andra delen
    Noteria, 2017.


Kalle Bäck
  Början till slutet: Laga skiftet och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-65
    Noteria, 2016.


Kalle Bäck
  Sverigebilden. En historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader eller Hem och hus, bebyggelseförändringar på landsbygden 1840-1880
    Noteria, 2008.


Kalle Bäck
  Historiska historier
    Noteria, 2006.


Chapters in Books

Kalle Bäck
  Det lokala i det regionala
  Den rianske vending: Festskrift i anledning professor Öystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015, Novus Forlag, 2015, 97-110.


Kalle Bäck
  Att bo på ofri grund
  Att hålla hus i Östergötland, Östergötlands länsmuseum, 2008, 116-127.


Ph.D. Theses

Ingemar Lindaräng
  Helgonbruk i moderniseringstider: Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005
  2007.


  Fulltext PDF

Kent Waltersson
  Bildning för livet: framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene JUF 1930-1960
  2005.


Reports

Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck and Sten Andersson
  Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: En idéskrift till ett forskningsprogram
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2007:1, 2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21