Göm menyn

Publications for Kajsa Ellegård


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 24 times*

Journal Articles

Jenny Palm, Kajsa Ellegård and Mattias Hellgren
  A cluster analysis of energy-consuming activities in everyday life
  Building Research & Information, 2018, 46(1), 99-113.
 Web of Science® Times Cited: 2

Katerina Vrotsou, Gunnel Andersson, Kajsa Ellegård, Claes-Göran Stefansson, Alain Topor, Anne Denhov and Per Bulow
  A time-geographic approach for visualizing the paths of intervention for persons with severe mental illness
  Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 2017, 99(4), 341-359.

Kajsa Ellegård
  Time geography
  Oxford bibliographies in geography, 2017, , .

Charlotta Isaksson and Kajsa Ellegård
  Anchoring energy efficiency information in households' everyday projects: Peoples' understanding of renewable heating systems
  Energy Efficiency, 2015, 8(2), 353-364.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Charlotta Isaksson and Kajsa Ellegård
  Dividing or sharing? A time-geographical examination of eating, labour, and energy consumption in Sweden
  Energy Research & Social Science, 2015, 10, 180-191.
 Web of Science® Times Cited: 6

Kajsa Ellegård
  Serviceroboten är en social utmaning
  Dagens arbete, 2015, , .
   Fulltext  PDF  

Kajsa Ellegård and Jenny Palm
  Who Is Behaving? Consequences for Energy Policy of Concept Confusion
  Energies, 2015, 8(8), 7618-7637.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 7

Kajsa Ellegård
  Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2014, 20(4), 87-93.

Kajsa Ellegård
  Fullt upp från morgon till kväll
  Venue, 2014, , .
   Fulltext  PDF  

Hans-Jörgen Bendixen and Kajsa Ellegård
  Occupational therapists' job satisfaction in a changing hospital organisation: A time-geography-based study
  Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 2014, 47(2), 159-171.
 Web of Science® Times Cited: 1

Joakim Widén, Andreas Molin and Kajsa Ellegård
  Models of domestic occupancy, activities and energy use based on time-usedata: deterministic and stochastic approaches with application to variousbuilding-related simulations
  Journal of Building Performance Simulation, Taylor & Francis, 2012, 5(1), 27-44.
 Web of Science® Times Cited: 47

Kristina Orban, Kajsa Ellegård, Kristina Thorngren-Jernek and Lena-Karin Erladnsson
  Shared Patterns of Daily Occupations among Parents of Children Aged 4-6 Years Old with Obesity
  Journal of Occupational Science, 2012, 19(3), 241-257.

Kajsa Ellegård and Uno Svedin
  Torsten Hagerstrands time-geography as the cradle of the activity approach in transport geography
  Journal of Transport Geography, 2012, 23, 17-25.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 20

Olle Persson and Kajsa Ellegård
  Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web
  Professional Geographer, 2012, 64(2), 250-261.
 Web of Science® Times Cited: 7

Jenny Palm and Kajsa Ellegård
  Visualizing energy consumption activities as a tool for developing effective policy
  International Journal of Consumer Studies, 2011, 35(2), 171-179.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Kajsa Ellegård and Jenny Palm
  Visualizing energy consumption activities as a tool for making everyday life more sustainable
  Applied Energy, 2011, 88(5), 1920-1926.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 54

Kajsa Ellegård
  Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet
  Geografiska Notiser, 2010, LXVIII(4), 171-186.

Joakim Widen, Magdalena Lundh, Iana Vassileva, Erik Dahlquist, Kajsa Ellegård and Ewa Wackelgard
  Constructing load profiles for household electricity and hot water from time-use data-Modelling approach and validation
  ENERGY AND BUILDINGS, 2009, 41(7), 753-768.
 Web of Science® Times Cited: 144

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård and Matthew Cooper
  Exploring time diaries using semi-automated activity pattern extraction
  electronic International Journal of Time Use Research (eIJTUR), 2009, 6(1), 1-25.

Kajsa Ellegård
  Använd elen klimatsmart
  Ingenjören, 2008, (2), 11-11.

Kajsa Ellegård
  Att fly eller lära oss fäkta?
  Ingenjören, 2008, (7), 31-31.

Kajsa Ellegård
  Mindre familj drar mer el
  Ingenjören, 2008, (4), 10-10.

Kajsa Ellegård
  Det bästa som det godas fiende
  Ingenjören, 2007, (3), 11-11.

Kajsa Ellegård
  Livet är en resa
  Ingenjören, 2007, 8, 13-13.

Kajsa Ellegård
  Samhällsengagemang lockar
  Ingenjören, 2007, 1, .

Kajsa Ellegård
  Stadsplanerarna är ute och cyklar
  Ingenjören, 2007, 5, .

Kajsa Ellegård
  Borta bra men hemma bäst
  Civilingenjören, 2006, (2), .

Kajsa Ellegård
  Gammal teknik åter på modet
  Civilingenjören, 2006, 9, .

Kajsa Ellegård
  Har du hört den förut?
  Civilingenjören, 2006, 7, .

Kajsa Ellegård and Kajsa Ellegård
  The power of categorisation in the study of everyday life
  Journal of Occupational Science, 2006, 13(1), 37-48.

Kajsa Ellegård
  Uddevalla i Japan och Toyota City i Sverige?
  Civilingenjören, 2006, (4), .

Kajsa Ellegård
  Emelie Eriksson: Stockholm i modernismens centrum, Cityomdaningen ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv.
  Nordisk arkitekturforskning, 2005, 18(1), 120-124.

Mathew Cooper and Kajsa Ellegård
  Complexity in daily life - a 3D-visualization showing activity patterns in their contexts
  Electronic International Journal of Time Use Research, 2004, 1(1), 37-59.

Bertil Vilhelmson and Kajsa Ellegård
  Home as a pocket of local order: Everyday activities and the friction of distance
  Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 2004, 86(4), 281-296.

Kajsa Ellegård
  Spara energi är konsten att utmana vanan
  Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 2004, (5-6), 10-12.

Books

Jonas Anshelm, Kajsa Ellegård, Jenny Palm and Harald Rohracher
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems
    Linköping University, 2015.


Kajsa Ellegård and Elin Wihlborg
  Fånga vardagen : ett tvärvetenskapligt perspektiv
    Studentlitteratur, 2001.


Kajsa Ellegård and Kersti Nordell
  Att byta vanmakt mot egenmakt
    Johansson & Skyttmo Förlag AB, 1997.


  Fulltext PDF

Anthologies

Torsten Hägerstrand, Kajsa Ellegård, Uno Svedin and Bo Lenntorp
  Tillvaroväven
  Forskningsrådet Formas, 2009:4, Formas, 2009.


Jenny Palm and Kajsa Ellegård
  Vardagsteknik: Energi och IT: Forskning om hållbar användning av samhällets IT-och energisystem
  Carlsson Bokförlag, 2008.


Kajsa Ellegård and Ewa Wäckelgård
  Energianvändning i bebyggelse - boendes och aktörers val av teknik
  Program Energisystem, 2007.


Kajsa Ellegård and Lennart Sturesson
  Konsumenterna och makten: att använda och bevara resurser
  Carlsson, 2003.


Chapters in Books

Jenny Palm and Kajsa Ellegård
  Visualizing energy consumption activities as a tool för developing affective policy
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping University, 2015, 75-95.


Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou and Joakim Widén
  VISUAL-TimePAcTS / energy use: a software application for visualizing energy use from activities performed
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping University, 2015, 127-145.


Kajsa Ellegård
  Nu är det 2050
  Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt: en antologi om vägval för offentliga fastighetsägare, Sveriges kommuner och landsting, 2012, 39-48.


Ulla-Karin Norberg Hellsten and Kajsa Ellegård
  Kajsa Ellegård, en uppskattad vän
  Sammanvävt: Det goda livet i vardagsforskningen, Linköpings universitet, 2011, 50-52.


Kajsa Ellegård
  Time-Geography
  Encyclopedia of Geography, Sage Publishers, 2010, 2837-2840.


Kajsa Ellegård and Uno Svedin
  Redaktörernas förord
  Tillvaroväven, Forskningsrådet Formas, 2009, 7-15.


Per Gyberg and Kajsa Ellegård
  Teknik och vardag
  Världens gång - teknikens utveckling, Studentlitteratur, 2009, 235-242.


Jenny Palm and Kajsa Ellegård
  Avslutande diskussion
  Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem, Carlsson Bokförlag, 2008, 197-203.


Kajsa Ellegård
  Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter - ett perspektiv på effektivisering av energianvändning från hushållsnivå
  Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem., Carlssons, 2008, 144-171.


Jenny Palm and Kajsa Ellegård
  Introduktion: vardagsteknik för hållbar utveckling
  Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem, CArlsson Bokförlag, 2008, -214.


Kajsa Ellegård
  Problemorienterad forskning om energisystem
  Att forska på tvären. Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem, Program Energisystem, 2007, 49-56.


Kajsa Ellegård
  Är det de små, små detaljerna som gör det? Om klassificering av aktiviteter vid dagboksstudier av människors vardagsliv
  Kunskapens vägar och forskningens praktik: en vänbok till Boel Berner, Arkiv förlag, 2005, 31-54.


Kajsa Ellegård
  Vardagslivets valfrihet - om energianvändning, vardagsliv och bebyggelsemönster
  Krävs energi i samhällsplaneringen? En antologi, Vadstena Forum, 2004, 151-167.


Kajsa Ellegård
  Att använda varor och tjänster i vardagens projekt: om konsumtionens vidd och mening
  Konsumenterna och makten: att använda och bevara resurser, Carlsson Bokförlag, 2003, 69-98.


Kajsa Ellegård and Lennart Sturesson
  Inledning: om breddad konsumentforskning
  Konsumenterna och makten: att använda och bevara resurser, Carlsson Bokförlag, 2003, 7-26.


Kajsa Ellegård
  Redskap för förändringsarbete underifrån - underlag för utveckling av ett IT hjälpmedel
  Användarperspektivet :: Strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare, VINNOVA, 2001, 46-54.


Kajsa Ellegård, Kersti Nordell and Åsa Westermark
  Att ta kontroll över sitt vardagsliv: kvalitativ dagboksmetod för reflektiv emancipation
  Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning : 24 forskare visar hur och varför, Rådet för arbetslivsforskning, 1999, 108-131.


Kajsa Ellegård
  Automation and Inertia
  Automation in Automotive Industries: Recent Developments, Springer, 1999, .


Kajsa Ellegård
  I spänningsfältet mellan geografisk närhet och social gemenskap: Försätter IKT den geografiskt förankrade demokratin i klämma?
  IT i demokratins tjänst: Demokratiutredningens forskarvolym VII, Fakta info direkt, 1999, 71-102.


Conference Articles

Per Andersson and Kajsa Ellegård
  Everyday life of teachers in compulsory schools and folk high schools
  43rd Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, March 4–6, 2015, 2015.


Per Andersson and Kajsa Ellegrd
  Time squeezed teachers?: Structural patterns in the time use of teachers’ in folk high schools
  6th Nordic Conference on Adult Education and Learning,Tampere, Finland, March 25-28, 2015, 2015.


Per Andersson and Kajsa Ellegård
  Lärare i tidens grepp?: Aktivitetsmönster som strukturerar folkhögskollärares arbetsvecka
  Mimers forskarkonferens, Umeå, 4-5 november 2014, 2014.


Katerina Vrotsou, Mathias Bergqvist, Matthew Cooper and Kajsa Ellegård
  PODD: A Portable Diary Data Collection System
  AVI '14 Proceedings of the 2014 International Working Conference on Advanced Visual Interfaces, 2014.


 Web of Science® Times Cited: 1

Kajsa Ellegård, Joakim Widén and Katerina Vrotsou
  Appliances Facilitating Everyday Life - Electricity Use Derived from Daily Activities
  Proceeding from the World Renewable Energy Congress - Sweden, 8-13 May, 2011, 2011.


  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou and Joakim Widén
  VISUAL-TimePAcTS/energy use: a soft ware application for visualizing energy use from activities performed
  Conference proceedings 3rd International Scientific Conference on “Energy systems with IT”, 2010.


  Fulltext PDF

Kristina Karlsson and Kajsa Ellegård
  Visualizing patterns of energy use in households - the activity approach
  eceee 2009 Summer Study: Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably, 2009.


Kajsa Ellegård
  Energy consuming activity patterns in daily life as revealed by the program VISUAL-TimePAcTS
  10th World Renewable Energy Congress,2008, 2008.


Joakim Widén, Ewa Wäckelgård and Kajsa Ellegård
  Modeling household electricity load from time-use data
  Scientific Conference on Energy Saving and Green Energy,2008, 2008.


Anna Green and Kajsa Ellegård
  Consumer behavior in Swedish households: routines and habits in everyday life
  eceee2007summer study. Saving energy - just do it,2007, 2007.


Magdalena Lundh, Ewa Wäckelgård and Kajsa Ellegård
  Design of hot water user profiles for Swedish conditions
  ISES Solar World Congtess 2007,2007, 2007.


 Web of Science® Times Cited: 1

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård and Matthew Cooper
  Everyday Life Discoveries: Mining and Visualizing Activity Patterns in Social Science Diary Data
  IEEE International Conference on Information Visualisation,2007: ISSN 1550-6037, 2007.


 Web of Science® Times Cited: 11

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård and Matthew D. Cooper
  Exploring Time Diaries Using Semi-Automated Activity Pattern Extraction
  IATUR - XXIX Annual Conference,2007, 2007.


Kajsa Ellegård and Katerina Vrotsou
  Capturing patterns of everyday life: presentation of the visualization method VISUAL-TimePAcTS
  International Association for Time Use Research Annual Conference, 2006.


Kajsa Ellegård
  Power of projects in everyday life
  IATUR conference 2005: Time-use in daily life. The content and context of human behaviour,2005, 2005.


Kajsa Ellegård
  Context of everyday life - a new time-geographic approach to study of everyday life
  International Household Family Research Conference,1998, 1999.


Ph.D. Theses

Katharina Reindl
  Implementing energy measures in renovations for multi-family dwellings: Influence and practice of professionals
  2017.


  Fulltext PDF

Mattias Hellgren
  Energy Use as a Consequence of Everyday Life
  2015.


  Fulltext PDF

Josefin Thoresson
  Omställning – Tillväxt – Effektivisering: Energifrågor vid renovering av flerbostadshus
  2015.


  Fulltext PDF

Helena Karresand
  Apparater, aktiviteter och aktörer: Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar
  2014.


  Fulltext PDF

Ann-Sofie Kall
  Förnyelse med förhinder: Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010
  2011.


  Fulltext PDF

Katerina Vrotsou
  Everyday mining: Exploring sequences in event-based data
  2010.


  Fulltext PDF

Eva Åström
  Att lära, att göra, att klara: Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem
  2009.


  Fulltext PDF

Charlotta Isaksson
  Uthålligt lärande om värmen?: Domesticering av energiteknik i passivhus
  2009.


  Fulltext PDF

Erica Löfström
  Visualisera energi i hushåll: Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning
  2008.


  Fulltext PDF

Wiktoria Glad
  Aktiviteter för passivhus: En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus
  2006.


  Fulltext PDF

Anna Green
  Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering: Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen
  2006.


  Fulltext PDF

Eva Törnqvist
  Bland grynnor och blindskär: Kommunikation, lärande och teknik i samarbetsprojektet Sjöräddning
  2004.


Licentiate Theses

Karin Skill
  Mellan grönt tänkande och vardagligt görande: en hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner.
  2006.


Reports

Kajsa Ellegård, Josefin Thoresson and Patrik Rohdin
  Tid för brukarengagemang
  2014.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin Wihlborg and Kajsa Ellegård
  Att följa trådar: textila företagare i samverkan
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård and Katerina Vrotsou
  En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag
  Skolverkets aktuella analyser 2013, , 2013.


  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård
  Med gemensam kraft : för ett bekvämt vardagsliv med elsnåla och eleffektiva hushållsapparater: Slutrapport från projektet Elanvändning i hushåll – hinder och incitament att spara el
  Tema-T arbetsnotat, 341, 2010.


  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård and Joakim Widén
  Elanvändning i vardagen: en kunskapsöversikt inom ELAN-programmet
  Elforsk rapport, 06:57, 2006.


  Fulltext PDF

Elin Wihlborg, Jessica Rahm and Kajsa Ellegård
  Konvergerande teknik kommer hem : Rapportering av den första empiriska delstudien i forskningsprojektet Konvergens för användning.
  Tema T Arbetsnotat, 272, 2003.


Kajsa Ellegård and Tora Friberg
  Tiden bara rinner förbi : en metod för att upptäcka att vanor tar tid
  Rapport / Konsumentverket - KO, 93:27, 1992.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30