Göm menyn

Publications for Judith Lind


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Sofia Littmarck, Judith Lind and Bengt Sandin
  Negotiating Parenting Support: Welfare Politics in Sweden between the 1960s and the 2000s
  Social Policy and Society, 2018, 11, 1-12.

Judith Lind and Cecilia Lindgren
  Displays of parent suitability in adoption assessment reports
  Child & Family Social Work, 2017, 22(S1), 53-63.
 Web of Science® Times Cited: 1

Judith Lind
  Between zero tolerance and damage control. Policy and parental strategies concerning teenagers and alcohol
  Families, Relationships and Societies, 2016, , .
   Fulltext  PDF  

Judith Lind
  Lisa Kanckos, Barnets bästa i politikens främsta rum. Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning [The best interests of the child in the main room of politics. Finlands riksdags debate about assisted conception]
  Sociologisk forskning, 2014, 51(1), 95-97.

Judith Lind
  ‘As Swedish as anybody else’ or ‘Swedish, but also something else’? Discourses on transnational adoptee identities in Sweden
  Adoption & Fostering: The Quarterly Journal of British Agencies for Adoption & Fostering, 2012, 36(3&4), 85-96.
   Fulltext  PDF  

Judith Lind
  Roots, origins and backgrounds: An analysis of their meanings in the creation of adoptive families in Sweden
  Childhood, 2012, 19(1), 115-128.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Judith Lind and Shruti Johansson
  Preservation of the child’s background in in- and intercountry adoption
  The International Journal of Children's Rights, 2009, 17(2), 235-260.
   Fulltext  PDF  

Judith Lind
  The best interest of the child as an argument in assessments of parent potential in Sweden
  International Journal of Law, Policy and the Family, 2008, 22(1), 1-21.
   Fulltext  PDF  

Judith Areschoug
  Between compulsory schooling and sterilization. Education for feeble-minded children 1925-1954
  History of Education Researcher, 2005, 75(May), 14-25.

Judith Lind
  Parenthood and intellectual disability. Discourses on birth control and parents with intellectual disabilities 1967-2003
  Scandinavian Journal of Disability Research, 2005, 7(3-4), 155-175.

Judith Areschoug and Karin Zetterqvist Nelson
  Att skriva problembarnens historia
  Scandia, 2004, 1, .

Judith Lind
  Att skriva problembarnens historia
  Scandia, 2004, , .

Anne-Li Lindgren, Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo, Thomas Dahl, Eva Gullberg, Cecilia Lindgren, Bengt Sandin and Judith Areschoug
  Childhood and the State - the State of Childhood
  Historisk Tidskrift (S), 2004, (1), 171-178.

Judith Lind and Karin Zetterqvist Nelson
  Recension av "I problembarnens tid : förnuftets moraliska ordning"
  Scandia, 2004, 70(1), 133-164.

Thomas Dahl, Anne-Li Lindgren, Eva Gullberg, Cecilia Lindgren, Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo, Bengt Sandin and Judith Areschoug
  Conference Review: Chilhood and the State - the State of Childhood. The Society for the History of Children and Youth (SHCY) Bi-Annual Conference 26-29 June
  H-Education, 2003, October, .

Judith Areschoug
  Mellan skolplikt och sterilisering. Undervisning för sinnesslöa barn 1925-1954
  Locus, 2001, (3), 36-46.

Books

Bengt Sandin, Judith Lind and Karin Zetterqvist Nelson
  Samhällsproblem och experter: Utbildningsprogram om narkotika och läs-och skrivsvårigheter
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 10, Arkiv förlag, 2005.


Anthologies

Anna Sparrman, Allan Westerling, Judith Lind and Karen Ida Dannesboe
  Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement
  Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life, , Palgrave Pivot, 2017.


Judith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg and Karin Zetterqvist Nelson
  Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?: En vänbok till Bengt Sandin
  Tema Barn, Linköpings univeristet/Bokakademin AB, Linköping, 2009.


Judith Lind
  Normalitetens förhandling och förvandling.: En antologi om barn, skola och föräldraskap
  Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2006.


Chapters in Books

Judith Lind, Allan Westerling, Anna Sparrman and Karen Ida Dannesboe
  Introduction: Doing Good Parenthood
  Doing Good Parenthood: Ideals and Practices of Parental Involvement, Palgrave Pivot, 2016, .


Judith Lind
  Teenagers, alcohol and sex: doing good parenthood on an on-line discussion board
  Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement, Palgrave Pivot, 2016, 101-112.


Judith Lind and Cecilia Lindgren
  Adoptivfamiljen
  Nätverksfamiljen, Natur och kultur, 2012, 239-256.


Judith Lind
  Föräldrainflytande och barnets bästa
  Utanförskapets historia: Om funktionsnedsättning och funktionshinder, Studentlitteratur, 2012, 99-112.


Cecilia Lindgren and Judith Lind
  Resa tillbaka. Om adoption, identitet och ursprung.
  Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?, Linköpings universitet, 2009, 193-214.


Bengt Sandin, Lars-Christer Hydén and Judith Lind
  Inledning
  Normalitetens förhandling och förvandling.: En antologi om barn, skola och föräldraskap, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2006, -279.


Judith Lind
  Utvecklingsstörning, födelsekontroll och föräldraskap
  Normalitetens förhandling och förvandling.: En antologi om barn, skola och föräldraskap, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2006, 19-40.


Judith Areschoug
  Ska du med och dra en braja, Micke? - Utbildningsprogram om narkotika
  Samhällets experter och samhällsproblem. Utbildningsprogram om narkotika och läs- och skrivsvårigheter, Arkiv förlag, 2005, 15-91.


Judith Areschoug
  "Ska du med och dra en braja, Micke?" Utbildningsprogram om narkotika 1970-2001
  Samhällets experter och samhällsproblem.: Utbildningsprogram om narkotika och läs- och skrivsvårigheter, Arkiv förlag & tidskrift, 2005, 17-91.


Judith Lind (Areschoug)
  'Den som icke kan tillgodogöra sig folkskolans undervisning'
  Problembarnets århundrade: normalitet, expertis och visionen om framsteg, Studentlitteratur, 2003, 93-140.


Judith Lind
  Från tvång till frivillighet eller från frivillighet till tvång?: de begåvningshandikappade barnens undervisning i riksdagsdebatten 1878-1967
  Korsvägar: en antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1995, 13-34.


Conference Articles

Judith Lind and Cecilia Lindgren
  Roots trips - intercountry adoption and cultural identity
  The Social and Cultural History of Children and Youth, SHCY, Fourth Biennial Conference, ¿In the Name of the Child¿.,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Sofia Littmarck
  Barn, föräldrar, välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009
  2017.


  Fulltext PDF

Judith Areschoug  Det sinnesslöa skolbarnet: Undervisning tvång och medborgarskap 1925-1954
  2000.


Reports

Judith Lind
  Föräldrastöd on-line: en analys av ett digitalt diskussionsforum för föräldrar
  Research Report on childhood and the study of children, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21