Göm menyn

Publications for Josefina Syssner


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Josefina Syssner and Albin Olausson
  Översiktsplanering i kommuner som krymper
  Statsvetenskaplig Tidskrift, 2016, 118(2), 221-245.
   Fulltext  PDF  

Robert Jonsson and Josefina Syssner
  Demografianpassad infrastruktur?: Om hantering av anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag
  Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2016, 93(3), 45-64.
   Fulltext  PDF  

Josefina Syssner
  Visioner som formar platsen: – Om visionsdriven styrning i den lokala utvecklingspolitiken
  Geografiska Notiser, 2015, (1), 41-48.
   Fulltext  PDF  

Josefina Syssner
  No space for citizens? Conceptualisations of citizenship in a functional region
  CITIZENSHIP STUDIES, 2011, 15(1), 109-123.
 Web of Science® Times Cited: 4

Josefina Syssner
  Review on 'Devolution and Social Citizenship in the UK' (ed. Scott Greer)
  Regional & Federal Studies, 2010, 20(4/5), .

Josefina Syssner
  Placebranding in a Multi Level Perspective
  Place Branding and Public Diplomacy, 2010, 6, 36-48.

Josefina Syssner
  Osynliga i reklamen
  Invandrare & Minoriteter I&M, 2009, (1), 9-10.

Josefina Syssner
  Conceptualisations of Culture and Identity in Regional Development Policy
  Regional & Federal Studies, 2009, 19(3), 437-458.

Josefina Syssner
  Review on 'Voices from the North - New Trends in Nordic Human Geography'
  Regional & Federal Studies, 2006, 06(1), .

Josefina Syssner
  Book Review on Culture and Regional Economic Development in Europe. Cultural, Political and Social Perspectives
  Regional & Federal Studies, 2005, 15(2), 271-272.

Josefina Syssner
  Review on 'Culture and Regional Economic Development in Europe'
  Regional & Federal Studies, 2005, (2), .

Josefina Syssner
  Nyregionalismens organisatoriska landskap
  Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift, 2003, , .

Josefina Syssner
  Culture, Identity and the Region
  , 2002, 4(5), 199-207.

Josefina Syssner
  Regionen som identitetspolitiskt projekt
  Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 2000, , .

Josefina Syssner
  Review on 'Rethinking the Region'
  Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, 2000, 82(4), .

Books

Josefina Syssner
  Världens bästa plats?: platsmarknadsföring, makt och medborgarskap
    Nordic Academic Press, 2012.


Anthologies

Josefina Syssner and Lars Kvarnström
  Det turistiska fältet och dess aktörer
  Studentlitteratur, 2013.


Josefina Syssner
  Turisten, resenären, besökaren: om etik, identitet och resande
  Linköpings universitet. Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 2012.


  Fulltext PDF

Josefina (red.) Syssner
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys
  Studentlitteratur, 2011.


Chapters in Books

Josefina Syssner and Albin Olausson
  Att vara en krympande kommun
  Urbanisering: utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning, Sveriges kommuner och landsting, 2015, 66-92.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Strategier för kommuner som krymper: om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 31-38.


  Fulltext PDF

Lars Kvarnström and Josefina Syssner
  Staten och det turistiska fältets förutsättningar
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 61-77.


Josefina Syssner and Lars Kvarnström
  Det turistiska fältet och dess aktörer: en introduktion
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 11-20.


Josefina Syssner
  Regionen: styrning och utveckling i upplevelseekonomin
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 39-59.


Josefina Syssner
  Staden i världen
  Urbaniserad värld: nya steg mot hållbara städer, Global Utmaning, 2011, 18-24.


Josefina Syssner
  Identitet
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Stefan Jonsson and Josefina Syssner
  Postkolonialism
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Josefina Syssner
  Turismvetenskapliga begrepp - en introduktion
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Josefina Syssner and Khalid Khayati
  Veni, Vidi, Adios
  Det globala reseprivilegiet, Sekel, 2010, 135.


Josefina Syssner
  Visioner, miljöer, människor: den förmedlade bilden av Vimmerby
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: en studie av kulturarv och samhällsutveckling, Nordic Academic Press, 2010, 133-149.


Josefina Syssner
  Vem vill bli konsument?: Who wants to be a consumer?
  Northern Comfort, Labyrint Press, 2009, 30-40.


Josefina Syssner
  Den Regionala Medborgaren
  Regionalpolitikens geografier, Studentlitteratur, 2008, 257-283.


Josefina Syssner
  Regionens politiska geografi
  Politisk geografi : en uppsatsantologi, Uppsala universitet, Kulturgeografiska Institutionen, 2000, -251.


Conference Articles

Josefina Syssner
  Place Branding: spatial vision, public norms
  ERSA congress "Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy", 2010.


Josefina Syssner
  Space for Citizens?
  Is there a Regional Citizenship? Nordic Conference in cooperation between Remeso and Regional Studies Association., 2009.


Josefina Syssner
  Conceptualisations of Regional Culture
  Historikerdagarna, Lund 2007, 2007.


Josefina Syssner
  Top Down Regionalism - methodological implications in the study of regionalism
  ECPR General Conference,2007, 2007.


Josefina Syssner
  Definitions of Regionalism
  Nordic Geographers Meeting,2007, 2007.


Josefina Syssner
  Cultural Hierarchies: - a path to regional development?
  Regional Images, Cultures, Identities - a path to regional development, 2005.


Josefina Syssner
  New Regionalism and Cultural Policy
  European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism,2002, 2002.


Josefina Syssner
  The Regional Self
  International Critical Geographers Meeting,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Josefina Syssner
  What Kind of Regionalism?: Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries
  2006.


Reports

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2016: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:3, 2017.


  Fulltext PDF

Albin Olausson and Josefina Syssner
  Att stärka den lokala attraktionskraften: målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:2, 2017.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner, Kerstin Johansson, Gissur Erlingsson, Brita Hermelin, Robert Jonsson, Sabrina Thelander and Johan Wänström
  Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2015: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:3, 2016.


  Fulltext PDF

Gissur Ó Erlingsson, Josefina Syssner and Jörgen Ödalen
  Strategier för att möta småkommunernas utmaningar
  SNS Analys, 2015:26, 2015.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2014: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2015
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Bo Persson and Josefina Syssner
  Lokal forskningspolitik: ett nytt kommunalt politikområde?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:6, 2015.


  Fulltext PDF

Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri and Josefina Syssner
  Visionen om staden: att utveckla en stadsvision i dialog med medborgarna
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:7, 2014.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Politik för kommuner som krymper
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:4, 2014.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2013: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2014
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:3, 2013.


  Fulltext PDF

Kent Waltersson and Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2012: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2013
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:4, 2012.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Innovations in the Cultural Tourism Industry, The case of New Media Meeting.: FKD Report
  2009.


Josefina Syssner
  New Media: East Sweden. : TKD and regional context with links to FKD, REKENE: Project internal working paper.
  2009.


Josefina Syssner
  Urban Studies - översikt och utvecklingsmöjligheter av urbanforskningen vid Linköpings Universitet
  2002.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21