Göm menyn

Publications for Josefina Syssner


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 3 times*

Journal Articles

Marlies Meijer and Josefina Syssner
  Getting ahead in depopulating areas - How linking social capital is used for informal planning practices in Sweden and The Netherlands
  Journal of Rural Studies, 2017, 55, 59-70.
 Web of Science® Times Cited: 1

Josefina Syssner
  Informal Planning in Depopulating Rural Areas: A resource-based view on informal planning practices
  European Countryside, 2017, 9(3), 458-472.
   Fulltext  PDF  

Robert Jonsson and Josefina Syssner
  Demografianpassad infrastruktur?: Om hantering av anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag
  Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2016, 93(3), 45-64.
   Fulltext  PDF  

Josefina Syssner and Albin Olausson
  Översiktsplanering i kommuner som krymper
  Statsvetenskaplig Tidskrift, 2016, 118(2), 221-245.
   Fulltext  PDF  

Josefina Syssner
  Visioner som formar platsen: – Om visionsdriven styrning i den lokala utvecklingspolitiken
  Geografiska Notiser, 2015, (1), 41-48.
   Fulltext  PDF  

Josefina Syssner
  No space for citizens? Conceptualisations of citizenship in a functional region
  CITIZENSHIP STUDIES, 2011, 15(1), 109-123.
 Web of Science® Times Cited: 7

Josefina Syssner
  Placebranding in a Multi Level Perspective
  Place Branding and Public Diplomacy, 2010, 6, 36-48.

Josefina Syssner
  Review on 'Devolution and Social Citizenship in the UK' (ed. Scott Greer)
  Regional & Federal Studies, 2010, 20(4/5), .

Josefina Syssner
  Conceptualisations of Culture and Identity in Regional Development Policy
  Regional & Federal Studies, 2009, 19(3), 437-458.

Josefina Syssner
  Osynliga i reklamen
  Invandrare & Minoriteter I&M, 2009, (1), 9-10.

Josefina Syssner
  Review on 'Voices from the North - New Trends in Nordic Human Geography'
  Regional & Federal Studies, 2006, 06(1), .

Josefina Syssner
  Book Review on Culture and Regional Economic Development in Europe. Cultural, Political and Social Perspectives
  Regional & Federal Studies, 2005, 15(2), 271-272.

Josefina Syssner
  Review on 'Culture and Regional Economic Development in Europe'
  Regional & Federal Studies, 2005, (2), .

Josefina Syssner
  Nyregionalismens organisatoriska landskap
  Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift, 2003, , .

Josefina Syssner
  Culture, Identity and the Region
  , 2002, 4(5), 199-207.

Josefina Syssner
  Regionen som identitetspolitiskt projekt
  Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 2000, , .

Josefina Syssner
  Review on 'Rethinking the Region'
  Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 2000, 82(4), .

Books

Josefina Syssner
  Världens bästa plats?: platsmarknadsföring, makt och medborgarskap
    Nordic Academic Press, 2012.


Anthologies

Josefina Syssner, Sören Häggroth and Ulf Ramberg
  Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling
  Linköping University Electronic Press, 2017.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner and Lars Kvarnström
  Det turistiska fältet och dess aktörer
  Studentlitteratur, 2013.


Josefina Syssner
  Turisten, resenären, besökaren: om etik, identitet och resande
  Linköpings universitet. Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 2012.


  Fulltext PDF

Josefina (red.) Syssner
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys
  Studentlitteratur, 2011.


Chapters in Books

Robert Jonsson and Josefina Syssner
  New demography, old infrastructure: the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden
  Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies, LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien, 2018, 31-44.


Anders Lidström and Josefina Syssner
  Storstadens och landsbygdens utmaningar
  Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling, Linköpings universitet, 2017, 57-64.


Josefina Syssner and Albin Olausson
  Att vara en krympande kommun
  Urbanisering: utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning, Sveriges kommuner och landsting, 2015, 66-92.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Strategier för kommuner som krymper: om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 31-38.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner and Lars Kvarnström
  Det turistiska fältet och dess aktörer: en introduktion
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 11-20.


Josefina Syssner
  Regionen: styrning och utveckling i upplevelseekonomin
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 39-59.


Lars Kvarnström and Josefina Syssner
  Staten och det turistiska fältets förutsättningar
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 61-77.


Josefina Syssner
  Identitet
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Stefan Jonsson and Josefina Syssner
  Postkolonialism
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Josefina Syssner
  Staden i världen
  Urbaniserad värld: nya steg mot hållbara städer, Global Utmaning, 2011, 18-24.


Josefina Syssner
  Turismvetenskapliga begrepp - en introduktion
  Perspektiv på Turism & Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Josefina Syssner and Khalid Khayati
  Veni, Vidi, Adios
  Det globala reseprivilegiet, Sekel, 2010, 135.


Josefina Syssner
  Visioner, miljöer, människor: den förmedlade bilden av Vimmerby
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: en studie av kulturarv och samhällsutveckling, Nordic Academic Press, 2010, 133-149.


Josefina Syssner
  Vem vill bli konsument?: Who wants to be a consumer?
  Northern Comfort, Labyrint Press, 2009, 30-40.


Josefina Syssner
  Den Regionala Medborgaren
  Regionalpolitikens geografier, Studentlitteratur, 2008, 257-283.


Josefina Syssner
  Regionens politiska geografi
  Politisk geografi : en uppsatsantologi, Uppsala universitet, Kulturgeografiska Institutionen, 2000, -251.


Conference Articles

Josefina Syssner
  Place Branding: spatial vision, public norms
  ERSA congress "Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy", 2010.


Josefina Syssner
  Space for Citizens?
  Is there a Regional Citizenship? Nordic Conference in cooperation between Remeso and Regional Studies Association., 2009.


Josefina Syssner
  Conceptualisations of Regional Culture
  Historikerdagarna, Lund 2007, 2007.


Josefina Syssner
  Definitions of Regionalism
  Nordic Geographers Meeting,2007, 2007.


Josefina Syssner
  Top Down Regionalism - methodological implications in the study of regionalism
  ECPR General Conference,2007, 2007.


Josefina Syssner
  Cultural Hierarchies: - a path to regional development?
  Regional Images, Cultures, Identities - a path to regional development, 2005.


Josefina Syssner
  New Regionalism and Cultural Policy
  European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism,2002, 2002.


Josefina Syssner
  The Regional Self
  International Critical Geographers Meeting,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Josefina Syssner
  What Kind of Regionalism?: Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries
  2006.


Reports

Albin Olausson and Josefina Syssner
  Att stärka den lokala attraktionskraften: målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:2, 2017.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2016: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:3, 2017.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner, Kerstin Johansson, Gissur Erlingsson, Brita Hermelin, Robert Jonsson, Sabrina Thelander and Johan Wänström
  Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2015: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:3, 2016.


  Fulltext PDF

Bo Persson and Josefina Syssner
  Lokal forskningspolitik: ett nytt kommunalt politikområde?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:6, 2015.


  Fulltext PDF

Gissur Ó Erlingsson, Josefina Syssner and Jörgen Ödalen
  Strategier för att möta småkommunernas utmaningar
  SNS Analys, 2015:26, 2015.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2014: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2015
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Politik för kommuner som krymper
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:4, 2014.


  Fulltext PDF

Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri and Josefina Syssner
  Visionen om staden: att utveckla en stadsvision i dialog med medborgarna
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:7, 2014.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2013: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2014
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:3, 2013.


  Fulltext PDF

Kent Waltersson and Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2012: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2013
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:4, 2012.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Innovations in the Cultural Tourism Industry, The case of New Media Meeting.: FKD Report
  2009.


Josefina Syssner
  New Media: East Sweden. : TKD and regional context with links to FKD, REKENE: Project internal working paper.
  2009.


Josefina Syssner
  Urban Studies - översikt och utvecklingsmöjligheter av urbanforskningen vid Linköpings Universitet
  2002.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21