Publications for Josefin Brüde Sundin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Josefin Brüde Sundin
  Rektorn - ingen nobody
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner öve pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 21-31.


Josefin Brüde Sundin
  Skolan och skolledarskapet ur ett kulturellt perspektiv.
  Skolan och skolledarskapet ur ett kulturellt perspektiv.: några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet, Skapande Vetande, 2005, 47-72.


Ph.D. Theses

Josefin Brüde Sundin
  En riktig rektor: Om ledarskap, genus och skolkulturer
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Josefin Brüde Sundin
  Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett projekt om vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt.
  2008.