Göm menyn

Publications for Josefin Brüde Sundin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Josefin Brüde Sundin
  Rektorn - ingen nobody
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner öve pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 21-31.


Josefin Brüde Sundin
  Skolan och skolledarskapet ur ett kulturellt perspektiv.
  Skolan och skolledarskapet ur ett kulturellt perspektiv.: några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet, Skapande Vetande, 2005, 47-72.


Ph.D. Theses

Josefin Brüde Sundin
  En riktig rektor: Om ledarskap, genus och skolkulturer
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Josefin Brüde Sundin
  Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett projekt om vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt.
  2008.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21