Publications for Josefin Brüde Sundin
Co-author map based on ISI articles 2007-

Chapters in Books

Josefin Brüde Sundin
  Skolan och skolledarskapet ur ett kulturellt perspektiv.
  Skolan och skolledarskapet ur ett kulturellt perspektiv.: några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet, Skapande Vetande, 2005, 47-72.


Ph.D. Theses

Josefin Brüde Sundin
  En riktig rektor: Om ledarskap, genus och skolkulturer
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Josefin Brüde Sundin
  Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett projekt om vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt.
  2008.