Göm menyn

Publications for Josefin Barajas


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jennie Medin, Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Stroke patients' experiences of return to work
  Disability and Rehabilitation, 2006, 28(17), 1051-1060.
 Web of Science® Times Cited: 65

Josefin Barajas
  Interventionens olika ansikten - karakterisering utifrån interventionsansatser.
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2005, 82, 223-240.

Cecilia Nordqvist, Josefin Barajas and K Keberg
  Rehabilitering inom Samhall - att finna ett annat arbete.
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2000, 77, 438-444.

Chapters in Books

Josefin Barajas
  Hälsofrämjande utvecklingsarbete - motsättningar och paradoxer
  Tid för utveckling?, Studentlitteratur, 2006, 161-188.


Conference Articles

Josefin Barajas, Anders Nordlund and Kerstin Ekberg
  Employee-Perceived Leadership Behaviour and Effort-Reward Imbalance & Overcomittment
  28th International Congress on Occupational Health,2006, 2006.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Dilemmas in work place health promotion - the role of the leadership.
  Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Workplace health promotion - Intervention Process.
  Best Practice for Better Health, 6th IUPHE European Conference on the Effectiveness and Quality on Health Promotion,2005, 2005.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Workplace health promotion - Intervention Process.
  Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Interventionsprojektet Hälsa på akutkliniken - Arbetsprocessen.
  Folkhälsostämman,2004, 2004.


Josefin Barajas, Cecilia Nordqvist and Kerstin Ekberg
  Intervention Elucidate Intra Organisational Hindrance to Employee Development
  Humans in a Complex Environment,2002, 2002.


Reports

Maria Gustavsson, Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Kompetensförsörjning och rehabilitering - rörlighetens två stuprör: En studie om rörlighet inom och mellan organisationer
  IHS Rapport, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Josefin Barajas, Maria Gustavsson and Kerstin Ekberg
  Hälsofrämjande arbetsplats: att skapa möjligheter för lärande och hälsa
  IHS Rapport, 2006:2, 2006.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21