Göm menyn

Publications for Josefin Barajas


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jennie Medin, Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Stroke patients' experiences of return to work
  Disability and Rehabilitation, 2006, 28(17), 1051-1060.
 Web of Science® Times Cited: 58

Josefin Barajas
  Interventionens olika ansikten - karakterisering utifrån interventionsansatser.
  Socialmedicinsk Tidsskrift, 2005, 82, 223-240.

Cecilia Nordqvist, Josefin Barajas and K Keberg
  Rehabilitering inom Samhall - att finna ett annat arbete.
  Socialmedicinsk Tidsskrift, 2000, 77, 438-444.

Chapters in Books

Josefin Barajas
  Hälsofrämjande utvecklingsarbete - motsättningar och paradoxer
  Tid för utveckling?, Studentlitteratur, 2006, 161-188.


Conference Articles

Josefin Barajas, Anders Nordlund and Kerstin Ekberg
  Employee-Perceived Leadership Behaviour and Effort-Reward Imbalance & Overcomittment
  28th International Congress on Occupational Health,2006, 2006.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Workplace health promotion - Intervention Process.
  Best Practice for Better Health, 6th IUPHE European Conference on the Effectiveness and Quality on Health Promotion,2005, 2005.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Dilemmas in work place health promotion - the role of the leadership.
  Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Workplace health promotion - Intervention Process.
  Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005.


Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Interventionsprojektet Hälsa på akutkliniken - Arbetsprocessen.
  Folkhälsostämman,2004, 2004.


Josefin Barajas, Cecilia Nordqvist and Kerstin Ekberg
  Intervention Elucidate Intra Organisational Hindrance to Employee Development
  Humans in a Complex Environment,2002, 2002.


Reports

Maria Gustavsson, Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Kompetensförsörjning och rehabilitering - rörlighetens två stuprör: En studie om rörlighet inom och mellan organisationer
  IHS Rapport, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Josefin Barajas, Maria Gustavsson and Kerstin Ekberg
  Hälsofrämjande arbetsplats: att skapa möjligheter för lärande och hälsa
  IHS Rapport, 2006:2, 2006.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21