Göm menyn

Publications for Jörgen Eklund


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Joakim Krook, Mats Björkman and Erik Sundin
  Perspectives on recycling centres and future developments
  Applied Ergonomics, 2016, 57, 17-27.
 Web of Science® Times Cited: 4

Hillevi Hemphälä and Jörgen Eklund
  A visual ergonomics intervention in mail sorting facilities: Effects on eyes, muscles and productivity
  Applied Ergonomics, 2012, 43(1), 217-229.
 Web of Science® Times Cited: 17

Inga-Lill Engkvist, Rickard Svensson and Jörgen Eklund
  Reported occupational injuries at Swedish recycling centres – based on official statistics
  Ergonomics, 2011, 54(4), 357-366.
 Web of Science® Times Cited: 10

W P Neumann, Jörgen Eklund, B Hansson and L Lindbeck
  Effect assessment in work environment interventions: A methodological reflection
  Ergonomics, 2010, 53(1), 130-137.
 Web of Science® Times Cited: 21

Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Joakim Krook, Mats Björkman, Erik Sundin, Richard Svensson and Mats Eklund
  Joint investigation of working conditions, environmental and system performance at recycling centres - development of instruments and their usage
  Applied Ergonomics, 2010, 41(3), 336-346.
 Web of Science® Times Cited: 10

Bozena Poksinska, Jostein Pettersen, Mattias Elg, Jörgen Eklund and Lars Witell
  Quality Improvement activities in Swedish industry: drivers, approaches and outcomes
  International Journal of Quality and Service Sciences, 2010, 2(2), 206-216.

Jorgen Eklund, Annika Kihlstedt and Inga-Lill Engkvist
  Sorting and disposing of waste at recycling centres - A users perspective
  Applied Ergonomics, 2010, 41(3), 355-361.
 Web of Science® Times Cited: 7

Hillevi Hemphälä, Annika Kihlstedt and Jörgen Eklund
  Vision ergonomics at recycling centres
  Applied Ergonomics, 2010, 41(3), 368-375.
 Web of Science® Times Cited: 6

Linda Törnström, Joakim Amprazis, Marita Christmansson and Jörgen Eklund
  A corporate workplace model for ergonomic assessments and improvements
  Applied Ergonomics, 2008, 39(2), 219-228.
 Web of Science® Times Cited: 19

Ebru Ayas Alikalfa, Jörgen Eklund and Shigekazu Ishihara
  Affective Design of Waiting Areas in Primary Healthcare
  The TQM Journal, 2008, 20(4), 389-408.

Jennie Medin, Kerstin Ekberg, Anders Nordlund and Jörgen Eklund
  Organisational change, job strain and increased risk of stroke?: a pilot study
  Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 2008, 31(4), 443-449.
 Web of Science® Times Cited: 10

Lennart Svensson, Jörgen Eklund, Hanna Randle and Gunnar Aronsson
  Interactive Research: an Attempt to Analyse two Change Programmes
  International Journal of Action Research, 2007, 3, 250-277.

Cecilia Rapp and Jörgen Eklund
  Sustainable development of a suggestion system: Factors influencing improvement activities in a confectionary company
  Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 2007, 17(1), 79-94.
 Web of Science® Times Cited: 20

Jörgen Eklund, Bo Hansson, Lars Lindbeck, W Patrick Neumann and Lena Karlqvist
  Arbetsmiljöarbete och effekter - en kunskapsöversikt
  Arbete och hälsa, 2006, 17, .

Bozena Poksinska, Jens Jörn Dahlgaard and Jörgen Eklund
  From compliance to value-added auditing - Experiences from Swedish ISO 9001: 2000 certified organisations
  Total Quality Management and Business Excellence, 2006, 17(7), 879-892.
 Web of Science® Times Cited: 14

Bozena Poksinska, Jörgen Eklund and Jens Jörn Dahlgaard
  ISO 9001: 2000 in small organisations
  International Journal of Quality & Reliability Management, 2006, 23(5), 490-512.

Simon Schütte and Jörgen Eklund
  Design of Rocker Switches for Work Vehicles: an application of Kansei Engineering
  Applied Ergonomics, 2005, 36(5), 557-567.
 Web of Science® Times Cited: 53

Bozena Poksinska and Jörgen Eklund
  Kan kvalitetsrevisioner stödja en utvecklingssyn på ISO 9001: 2000?
  Kvalitetsmagasinet, 2005, 2, 12-14.

Simon Schütte, Jörgen Eklund, Jan Axelsson and Mitsuo Nagamachi
  Concepts, Methods and Tools in Kansei Engineering
  Theoretical Issues in Ergonomics Science, 2004, 5(3), 214-231.

Bozena Poksinska, Jens Jörn Dahlgaard and Jörgen Eklund
  Implementing ISO 14000 in Sweden: Motives, Benefits and Comparisons with ISO 900
  International Journal of Quality & Reliability Management, 2004, 20(5), 585-606.

Simon Schütte and Jörgen Eklund
  Comparing the User Impact of Warehouse Truck Design in Europe
  Arbete Människa Miljö, 2003, (1), 38-49.

Jörgen Eklund
  Samverkansformer mellan universitet och näringsliv - exempel och erfarenheter
  Arbete, människa, miljö & Nordisk ergonomi, 2003, (2/2003), 100-106.

Cecilia Rapp and Jörgen Eklund
  Sustainable development of improvement activities - The long-term operation of a suggestion scheme in a Swedish company
  Total quality management (Print), 2002, 13(7), 945-969.
 Web of Science® Times Cited: 30

Simon Schütte and Jörgen Eklund
  User Impression of Warehouse truck design
  , 2002, , .

Jörgen Eklund
  Development work for quality and ergonomics
  Applied Ergonomics, 2000, 31(6), 641-648.
 Web of Science® Times Cited: 26

Johan Karltun, Jan Axelsson and Jörgen Eklund
  Working Conditions and Effects of ISO 9000 in Six Furniture-Making Companies - Implementation and Processes
  Applied Ergonomics, 1998, 29(4), 225-232.

Books

Inga-Lill Engkvist, Joakim Krook, Mats Eklund, Jörgen Eklund, Erik Sundin, Mats Björkman and Annika Kihlstedt
  Återvinningscentralen - sorteringsplats, arbetsplats, mötesplats
    Linköpings universitet, 2008.


Gunnar Aronsson, Jörgen Eklund, Hanne Randle and Lennart Svensson
  Hållbart arbetsliv: projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling
    Gleerups Utbildning AB, 2007.


Simon Schütte and Jörgen Eklund
  Product Development with Heart and Soul - An Introduction to Kansei Engineering
    Linköpings universitet, 2003.


Anthologies

Kerstin Ekberg, Jörgen Eklund, Per-Erik Ellström and Stina Johansson
  Tid för utveckling?
  Studentlitteratur, 2006.


Chapters in Books

Jörgen Eklund
  Ledning genom styrning och genom delaktighet
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 119-130.


Jörgen Eklund, Agneta Halvarsson Lundkvist and Pernilla Lindskog
  Lean implementation, work environment and sustainability
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 29-41.


 Web of Science® Times Cited: 2

Jörgen Eklund
  Arbetsmiljö och lärande i Lean och kvalitetsutveckling
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 52-64.


  Fulltext PDF

Lennart Svensson, Gunnar Aronsson, Jörgen Eklund and Hanne Randle
  Inte bara här och nu utan också där och då: reflekti0oner om arbetslivsforskningen och hållbarhetsprojektet
  Arbetsliv i omvandling, Växjö University Press, 2009, 15-26.


Lennart Svensson, Jörgen Eklund, Hannde Randle and Gunnar Aronsson
  Interaktiv forskning: tillämpningar vid utvärderingar av arbetsmiljöarbete
  Perspektiv på arbetsmiljöarbete, Högskolan i Halmstad, 2009, 128-149.


Jörgen Eklund
  Posten-projektet sett i backspegeln och med vision för framtiden
  Forskarroller i interaktivt utvecklingsarbete: Om samverkansprocesser för ergonomiska förbättringar, Avdelningen för industriell arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpngs universitet, 2008, 127-153.


  Fulltext PDF

Simon Schütte, Jörgen Eklund, Shigekazu Ishihara and Mitsuo Nagamachi
  The Kansei Engieering Apporach
  Product Experience- A Multidisciplinary Approach, Elsevier, 2007, -662.


Jörgen Eklund
  Kvalitets- och arbetslivsutveckling under tidsbrist och resursknapphet.
  Tid för utveckling?, Studentlitteratur, 2006, 189-202.


Jörgen Eklund
  Ledning genom styrning och genom participation
  Ledarskap i teamorganiserad verksamhet : en antologi, Linköpings universitet, 2003, 148-158.


Conference Articles

Jörgen Eklund, Jostein Pettersen, Mattias Elg and Andreas Bolling
  Interactive research for production and work development
  The 40th Nordic Ergonomics Society Annual Conference: Ergonomics is a lifestyle, 2008.


Ebru Ayas Pinar, Jörgen Eklund and Mattias Elg
  Affective Engineering Design of Waiting Areas in Swedish Health Centres
  International QMOD Conference,2007, 2007.


Su Mi Park Dahlgaard, Jens Jörn Dahlgaard, Jörgen Eklund, Simon Schütte and Ayas Ebry Pinar
  Affective/Kansei Engineering in Europe - Past, present and future
  The International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research,2007, 2007.


Mattias Elg, Nan Li and Jörgen Eklund
  The diffusion of lean production: a literature study
  International QMOD Conference,2007, 2007.


Hillevi Hemphälä, Jörgen Eklund and Annika Kihlstedt
  Vision Ergonomics and Lighting System at Recycling Centres
  xx,2007, 2007.


Simon Schütte, Ebru Ayas Alikalfa, Rilda Schütte and Jörgen Eklund
  Developing Software Tools for Kansei Engineering Processes: Kansei Engineering Software (KESo) and a Design Support System Based on Genetic Algorithm
  9th International Quality Management for Organizational Development (QMOD) Conference, August 9-11, Liverpool, England, 2006.


Jörgen Eklund and Inga-Lill Engkvist
  Ergonomics improvements based on interactions between humans, technology and organisation - cases in remanufacturing.
  NES Conference,2006, 2006.


Jörgen Eklund and Kerstin Larsson
  Improving working conditions for mail carriers by the use of vehicles.
  16th World Congress on Ergonomics, IEA2006,2006, 2006.


Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Mats Björkman and Mats Eklund
  Recycling centres - a new workplace.
  16th World Congress on Ergonomics, IEA2006,2006, 2006.


Simon Schütte and Jörgen Eklund
  Sensing the Kansei in Kansei Engineering - The "Affective
  Conference on Kansei Engineering and Intelligent Systems,2006, 2006.


Simon Schütte, Anna Lindberg and Jörgen Eklund
  Subjective Assessment of Laminate Flooring
  The Ergonomics Society Annual Conference,2006, 2006.


Jörgen Eklund and Inga-Lill Engkvist
  The Programme "Recycling centres in Sweden - working conditions, environmental and system performance.
  NES Conference,2006, 2006.


Simon Schütte, Rilda Schütte and Jörgen Eklund
  Affective Values of Lift Trucks: an Application of Kansei Engineering
  Proceedings of QMOD Conference 2005, Italy, 2005.


Bozena Poksinska, Jens Jörn Dahlgaard and Jörgen Eklund
  Are certification audits value adding? -Experiences from Swedish organisations
  QMOD Conference,2005, 2005.


Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Mats Björkman and Mats Eklund
  Employees at recycling centres in Sweden - Risks and Conditions,
  Nordic Ergonomics Society NES 37th Annual Conference,2005, 2005.


Rickard Svensson, Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Mats Björkman and Mats Eklund
  Identified Risks at Swedish Recycling Centres during Handling of Waste from Electric and Electronic Equipment
  EcoDesign 2005: 4th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing,2005, 2005.


Jörgen Eklund, Joanna Kvist, Anna Carlsson, Eva Näsström and Malin Rahm
  Muscle load on the neck for welders
  NES 2005,2005, 2005.


Jennie Medin, Anders Nordlund, Jörgen Eklund, Kerstin Ekberg and Olav Axelsson
  Organisational change, job strain, effort reward and increased risk of stroke: a case control study.
  Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005.


Simon Schütte and Jörgen Eklund
  Affective Validation of Swing Buttons in Work Vehicle Use - An application of Kansei Engineering.
  Proc of Nordic Ergonomics Society Conference NES2003,2003, 2003.


Jennie Medin, Kerstin Ekberg, A. Nordlund, Jörgen Eklund and Olav Axelsson
  Job Strain and First-Ever Stroke in a Community Based Case Control Study in Sweden; Preliminary results
  ICPH Intl Congress on Occupational Health,2003, 2003.


Jörgen Eklund and Lisa Kiviloog
  Kansei Raitings and Time Dependencies
  Proc. of the XVth Triennal Congress of the intl Ergonomics Associaiton,2003, 2003.


Linda Törnström, Jörgen Eklund and M. Christmansson
  Participation in Continuous improvement for solving musculoskeletal problems
  Proceedings of the 35th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society, Island, 2003.


Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Mats Björkman and Mats Eklund
  Proceedings of the XVth Triennal Congress of the Int'l Ergonomics Association
  Congress Of the Intl ergonomics Association,2003, 2003.


Jörgen Eklund, Peter Kammerlind, Eva Lovén and Mats Lörstad
  Process Oriented Postgraduate Teaching -PROPOSTE
  Proc. of Nordic Ergonomics Society Conf. NES2003,2003, 2003.


Jörgen Eklund
  Recent Swedish Research and Development on quality and Ergonomics
  Proc. of the XVth Triennal Congress of the Intl Ergonomics Associaiton,2003, 2003.


Jörgen Eklund
  Samverkan i praktiken - några exempel.
  Proc. CMTO konferens Förändringskraft,2003, 2003.


Simon Schütte and Jörgen Eklund
  An Approach to Kansei Engineering-Methods and Case Study on Design Identity
  Conference on Human Affective Design, Singapore June, 27-29, 2001.


Jörgen Eklund, Per-Erik Ellström and Johan Karltun
  Standardisation - A Means for Creating Developing Work?
  Ergonomics for Global Quality and Productivity: Proceedings, 1998.


Johan Karltun and Jörgen Eklund
  Use of Key Variables for Improving the Ergonomic Situation in a Company
  Proceedings of Human Factors in Organizational Design and Management, 1994.


Ph.D. Theses

Anette Karltun Erlandsson
  Forskarstött förändringsarbete i själva verket: Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare
  2007.


  Fulltext PDF

Johan Karltun
  On Stage: Acting for development of businesses and ergonomics in woodworking SMEs
  2007.


  Fulltext PDF

Simon Schütte
  Engineering Emotional Values in Product Design: Kansei Engineering in Development
  2005.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Jostein Pettersen
  Translating Lean Production: From Managerial Discourse to Organizational Practice
  2009.


  Fulltext PDF

Hillevi Hemphälä
  En god visuell arbetsmiljö: ögonbesvär, muskuloskeletala besvär och produktivitet hos brevbärare
  2008.


  Fulltext PDF

Ebru Ayas
  Engineering Feelings of Quality
  2008.


  Fulltext PDF

Linda Törnström
  Beständig förbättring?: om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Allan Toomingas and Jörgen Eklund
  Resurser inom landet för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetsfysiologi och ergonomi
  Arbetslivsrapport, 24, 2005.


Bozena Poksinska, Jörgen Eklund and Jens Jörn Dahlgaard
  Är certifieringsrevisioner värdeskapande?
  2005.


Jörgen Eklund and Marianne Gerner Björkstén
  BALANS - Bedömningsmodell för arbetsbelastning vid sammansatta brevbäringsuppgifter
  2004.


Pia Andrén and Jörgen Eklund
  Hur påverkar fastighetsboxar brevbärares arbetsmiljö
  2004.


Marianne G. Björkstén and Jörgen Eklund
  Litteraturöversikt angående fysiska besvär och belastningar i brevbärararbete, inkluderande risk för olycksfall och belastningsskador
  LiTH-IKP-I, 314, 2004.


Jörgen Eklund
  Litteraturöversikt, energiförbrukning i brevbärararbete
  2004.


Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Mats Björkman and Mats Eklund
  Utmaningar inom återvinningsbranschen: En förstudie av problem- och utvecklingsområden vid återvinningscentraler och relaterade verksamheter
  IHS Rapport, 2004:2, 2004.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30