Göm menyn

Publications for Jonas Qvarsebo


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anne-Li Lindgren, Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo, Thomas Dahl, Eva Gullberg, Cecilia Lindgren, Bengt Sandin and Judith Areschoug
  Childhood and the State - the State of Childhood
  Historisk Tidskrift (S), 2004, (1), 171-178.

Jonas Qvarsebo
  En ny människa för en ny familj
  Tvärsnitt, 2002, (3), .

Conference Articles

Jonas Qvarsebo
  Compulsory School, Corporal Punishment and Changed Notions of Childhood: The Swedish Political Process 1946-1958
  Fifth European Social Science History Conference,2004, 2004.


Jonas Qvarsebo
  Grundskolereformen, disciplinproblemen och agan - Personlighets- och fostransideal i förändring - 1946-1953
  Pedagogikhistorisk forskning ¿ perspektiv, metoder, förhållningssätt,2003, 2003.


Jonas Qvarsebo
  Enhetsskolan och fostran av demokratiska människor
  Problembarnets århundrade,2002, 2002.


Jonas Qvarsebo
  he debate on discipline and corporal punishment in the Swedish Primary School 1947-1958
  Normality, Professions And Institutions For Children,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Jonas Qvarsebo
  Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962
  2006.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21