Göm menyn

Publications for Jonas Hallström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 46 times*

Journal Articles

Patrick Schooner, Claes Klasander and Jonas Hallström
  Swedish technology teachers’ views on assessing student understandings of technological systems
  International journal of technology and design education, 2018, 28(1), 169-188.
   Fulltext  PDF  

Johan Svenningsson, Magnus Hultén and Jonas Hallström
  Understanding attitude measurement: Exploring meaning and use of the PATT short questionnaire
  International journal of technology and design education, 2018, 28(1), 67-83.
   Fulltext  PDF  

Helene Elvstrand, Jonas Hallström and Kristina Hellberg
  Vad är teknik? Pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av teknik och teknikundervisning i förskolan
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2018, 14(1), 37-53.
   Fulltext  PDF  

Joachim Svärd, Konrad Schönborn and Jonas Hallström
  Design of an authentic innovation project in Swedish upper secondary technology education
  Australasian Journal of Technology Education, 2017, 4, 1-15.

Patrick Schooner, Charlotta Nordlöf, Claes Klasander and Jonas Hallström
  Design, system, value: The role of problem-solving and critical thinking capabilities in technology education, as perceived by teachers
  Design and Technology Education: An International Journal, 2017, 22(3), 60-75.

Charlotta Nordlöf, Jonas Hallström and Gunnar Höst
  Self-efficacy or context dependency?: Exploring teachers’ perceptions of and attitudes towards technology education
  International journal of technology and design education, 2017, , 1-19.
   Fulltext  PDF  

Charlotta Nordlöf, Gunnar Höst and Jonas Hallström
  Swedish Technology Teachers’ Attitudes to their Subject and its Teaching
  Research in Science & Technological Education, 2017, 35(2), 195-214.

Jonas Hallström and Claes Klasander
  Visible Parts, Invisible Whole: Swedish Technology Student Teachers’ Conceptions about Technological Systems
  International journal of technology and design education, 2017, (3), 387-405.
   Fulltext  PDF  

Jonas Hallström
  Drawing the Boundary Lines of Science Education: Subject Associations and Swedish Pre-Service Biology Teacher Education 1960-1990
  History of Education Review, 2015, 44(2), .
   Fulltext  PDF  

Jonas Hallström, Helene Elvstrand and Kristina Hellberg
  Gender and technology in free play in Swedish early childhood education
  International journal of technology and design education, 2015, 25(2), 137-149.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Cecilia Axell and Jonas Hallström
  Technology and the shaping of a Swedish national identity in the educational work of Selma Lagerlöf, 1900-1907
  History of Education and Children's Literature, 2015, 10(1), 299-316.

Cecilia Axell, Jonas Hallström and Jan-Erik Hagberg
  Images of Technology and Sustainable Development in Swedish Children’s Literature
  Australasian Journal of Technology Education, 2014, 1(1), 1-9.

Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  The study of technology as a field of knowledge in general education: historical insights and methodological considerations from a Swedish case study, 1842–2010
  International journal of technology and design education, 2014, 24(2), 121-139.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Cecilia Axell and Jonas Hallström
  Representations of technology in the “Technical Stories” for children of Otto Witt, early 20th century Swedish technology educator
  International journal of technology and design education, 2013, 23(4), 817-834.
   Fulltext  PDF  

Jonas Hallström and Per Gyberg
  Technology in the rear-view mirror: How to better incorporate the history of technology into technology education
  International Journal of Technology and Design Education, 2011, 21(1), 3-17.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Jonas Hallström
  Fredrik Charpentier Ljungqvist, Global nedkylning: klimatet och människan under 10 000 år
  Historisk Tidskrift (S), 2010, 130(3), 521-522.

Jonas Hallström
  'To hold the subject's territory': The Swedish Association of Biology Teachers and two curricular reforms, 1960-1965
  History of Education, 2010, 39(2), 239-259.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Jonas Hallström
  Technical Knowledge in a Technical Society: Elementary School Technology Education in Sweden, 1919-1928
  History of Education, 2009, 38(4), 455-474.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Didaktikens forum, 2008, 5(2), 21-40.

Jonas Hallström
  Kaivot ja käymälät - A Brief History of Wells and Toilets: the Case of Finland, Petri S. Juuti & Katri J. Wallenius
  Scandinavian Journal of History, 2007, 32(3), 312-314.

Jonas Hallström
  Teknikhistoria ger teknikämnet perspektiv
  Tekniken i skolan : nyhetsbrev för teknikdmnet i förskola och skola, 2007, 13(Maj), .

Jonas Hallström
  Petri S. Juuti & Tapio S. Katko (Eds): From a Few to All
  Scandinavian Journal of History, 2006, 31(1), 81-83.

Jonas Hallström
  Henry Nygård, Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830-1930
  Scandia, 2005, 71(2), 305-307.

Jonas Hallström
  Technology, social space and environmental justice in Swedish cities: Water distribution to suburban Norrköping and Linköping, 1860-90
  Urban History, 2005, 32(3), 413-433.
   Fulltext  PDF  

Jan-Olof Drangert and Jonas Hallström
  Den urbana renhållningen i Stockholm och Norrköping: -från svin till avfallskvarn?
  Bebyggelsehistorisk tidskrift, 2002, (44), .

Jonas Hallström
  The Growing Pains of the Pipe-Bound City: The Extension of Water and Sewerage to Suburban Areas in Norrköping, Sweden, 1860-1890
  Public Works Management & Policy, 2002, 6(3), 186-199.

Jonas Hallström
  European Water History from a Swedish Viewpoint: Introduction of Modern Water and Sewer Systems in Norrköping and Linköping 1860-1875
  Vatten : tidskrift för vattenvård, 2001, 57(3), 187-193.

Books

Karin Stolpe, Gunnar Höst and Jonas Hallström
  Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö
    Naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 2018:2, Linköping University Electronic Press, 2018.


  Fulltext PDF

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att hävda och vårda ett revir : argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
    Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 216, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012.


Anthologies

Jonas Hallström and Claes Klasander
  Ginners teknikdidaktiska handbok: några teser om teknik, skola och samhälle
  Centrum för tekniken i skolan (CETIS), Linköpings universitet, 2013.


  Fulltext PDF

Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 4, Gidlunds förlag, 2013.


Per Gyberg and Jonas Hallström
  Världens gång - teknikens utveckling
  Studentlitteratur, 2009.


Chapters in Books

Jonas Hallström, Claes Klasander and Patrick Schooner
  Definiera systemgränsen, bortom systemhorisonten: Teknikdidaktiska utmaningar för undervisning om tekniska system
  Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö, NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 2018, 63-74.


  Fulltext PDF

Jonas Hallström
  Ett forskningsfält i tillväxt: Teman i svensk teknikdidaktisk forskning
  Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö, NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 2018, 75-91.


  Fulltext PDF

Jonas Hallström
  Exploring the relationship between technology education and educational sloyd
  Handbook of technology education, Springer, 2018, 205-217.


Jonas Hallström, Magnus Jansson, Maria Simonsson and Per Gyberg
  Teknik i fritidshem – mellan omsorg och utbildning
  Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö, NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 2018, 41-50.


  Fulltext PDF

Joakim Samuelsson and Jonas Hallström
  Matematiksvårigheter i åtgärdsprogram: skolornas intentioner med elever i behov av särskilt stöd
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 51-71.


Jonas Hallström
  Polisen, kulspetspennan och den tekniska bildningen: om lättheten att använda och svårigheten att förstå teknik
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker: vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 69-73.


Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Avslutning
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 251-255.


Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Inledning: Perspektiv på teknik i skolan, 1842-2010
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 9-18.


Jonas Hallström
  Samhällslivet, tekniken och skolan.: Teknik i fortsättningsskolans medborgarkunskap, 1918-1936
  Teknik Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 147-165.


Jonas Hallström
  Teknikhistoria öppnar upp vidare perspektiv på tekniken
  Ginners teknikdidaktiska handbok: Några teser om teknik, skola och samhälle, Linköping University Electronic Press, 2013, 61-72.


Jonas Hallström
  ’Teknisk bildning för hvar och en’: Framväxten av ett tekniskt kunskapsinnehåll i folkskolan, 1900-1930
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 103-146.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir: Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteori och didaktik
  Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 215-236.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Inledning: Om ämnesföreningar: territorier, gränser, status och identitet
  Att hävda och vårda ett revir: Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 7-31.


Jonas Hallström
  Om teknikhistoriens roll i grundskolans historie- och teknikämnen
  Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, Linköpings universitet, 2012, 37-60.


Jonas Hallström
  Looking Back in Order to Move Forward: The Position of Technology Education in Past Swedish Curricula
  <em>Positioning Technology Education in the Curriculum</em>, Sense Publishers, 2011, .


Jonas Hallström
  Urban or Suburban Water?: Working Class Suburbs, Technological Systems and Environmental Justice in Swedish Cities in the Late Nineteenth Century
  <em>Environmental and Social Justice in the City</em>: <em>Historical Perspectives</em>, The White Horse Press, 2011, .


Per Gyberg and Jonas Hallström
  Avslutning
  Världens gång – teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, Per Gyberg och Jonas Hallström (red.), Studentlitteratur, 2009, 369-376.


Jonas Hallström and Thomas Ginner
  I Teknik i skolan
  Världens gång – teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, Per Gyberg och Jonas Hallström (red.), Studentlitteratur, 2009, 25-27.


Jonas Hallström
  II Teknik som system
  Världens gång – teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, Per Gyberg och Jonas Hallström (red.), Studentlitteratur, 2009, 77-80.


Per Gyberg and Jonas Hallström
  Inledning
  Världens gång - teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, Per Gyberg och Jonas Hallström (red.), Studentlitteratur, 2009, 15-24.


Jonas Hallström
  Systemteori och teknik: En introduktion till stora tekniska system
  Världens gång – teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, Per Gyberg och Jonas Hallström (red.), Studentlitteratur, 2009, 99-117.


Per Gyberg and Jonas Hallström
  Teknik och mediering
  Världens gång - teknikens utveckling, Studentlitteratur, 2009, .


Jonas Hallström
  Teknik som allmänbildning: Lärdomar av ingenjörers syn på teknisk kunskap under 1920-talet
  Världens gång – teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, Per Gyberg och Jonas Hallström (red.), Studentlitteratur, 2009, 61-75.


Jonas Hallström
  VII Teknik och mediering
  Världens gång – teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle, Per Gyberg och Jonas Hallström (red.), Studentlitteratur, 2009, 311-315.


Tina Schmid Neset and Jonas Hallström
  The Pipe-Bound City in Time and Space: Applying GIS to the Historical Development of Two Cities
  A History of Water: volume 2 The Political Economy of Water, I.B. Tauris, 2006, -564.


Jan-Olof Drangert and Jonas Hallström
  Det urbana jordbrukslandskapets öde. Näringsämnenas kretslopp i Norrköping 1850-1920
  Bruka, odla, hävda.: Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år, Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, 2005, 187-202.


Jonas Hallström
  Historical Perspectives on Water Pollution in the Baltic Sea: the Case of the River Motala Ström, 1860-1910
  Learning from Environmental History in the Baltic Countries, UNESCO Myndigheten för skolutveckling, 2004, 51-61.


Jonas Hallström
  Miljöhistoria underifrån. Vatten- och avloppssystem i gymnasieskolans historieundervisning
  Miljön har en historia från Skanör till Kiruna. Miljöhistoria i svenska skolor, Malmö högskola, 2002, 105-108.


Jonas Hallström
  Den sundaste staden i Europa? Renhållningsfrågan i Norrköping 1885-1895
  Naturens nytta:: Från Linné till det moderna samhället, Historiska media & Historiska institutionen, Lunds universitet, 2000, 183-205.


Conference Proceedings

Thomas Ginner, Jonas Hallström and Magnus Hultén
  The PATT 26 conference Stockholm, Sweden 26–30 June 2012: Technology Education in the 21st Century
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 73, Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Joachim Svärd, Konrad Schönborn and Jonas Hallström
  Does Authentic Learning Work?: Evaluating an Innovation Project in Upper Secondary Technology Education in Sweden
  PATT 34, Technology &amp; Engineering Education: Fostering the Creativity of Youth Around the Globe, 2017.


Joachim Svärd, Konrad Schönborn and Jonas Hallström
  Designing a module for authentic learning in upper secondary technology education
  PATT-32 Proceedings Technology Education for 21st Century Skills: Utrecht, The Netherlands, August 2016, 2016.


Patrick Schooner, Charlotta Nordlöf, Claes Klasander and Jonas Hallström
  Developing 21st Century Skills in Swedish Compulsory School Technology Education: Three Teacher Perspectives
  PATT 32 Proceedings: Technology Education for 21st Century Skills, 2016.


Johan Svenningsson, Magnus Hultén and Jonas Hallström
  Student attitudes toward technology: what is hidden behind the survey answers?
  PATT-32 Proceedings Technology Education for 21st Century Skills: Utrecht, The Netherlands, August 2016, 2016.


Magnus Jansson, Maria Simonsson, Per Gyberg and Jonas Hallström
  Technology Education and Informal Learning: Technology in the Swedish Leisure-Time Centre as Boundary Object
  <em>PATT-32 Proceedings: Technology Education for 21st Century Skills</em>, 2016.


Charlotta Nordlöf, Gunnar E. Höst, Claes Klasander and Jonas Hallström
  An explorative study of the Swedish Technology subject from the teacher’s perspective
  <em>PATT 29 Plurality and Complementarity of Approaches in Design &amp; Technology Education, Marseille, France, April 2015</em>, 2015.


Johan Svenningsson, Magnus Hultén and Jonas Hallström
  Swedish Students’ view on Technology: Results from a pilot study using an adaptation of the PATT-SQ questionnaire
  <em>PATT 29 Plurality and Complementarity of Approaches in Design &amp; Technology Education, Marseille, France, April 2015</em>, 2015.


Patrick Schooner, Claes Klasander and Jonas Hallström
  Swedish Teachers’ Views of Assessing Technological Systems in Compulsory School
  <em>PATT 29 Plurality and Complementarity of Approaches in Design &amp; Technology Education, Marseille, France, April 2015</em>, 2015.


Jonas Hallström, Claes Klasander and Maria Svensson
  The Black Box and Beyond: Introducing a Conceptual Model as a Learning Tool for Developing Knowledge about Technological Systems
  <em>PATT 29 Plurality and Complementarity of Approaches in Design &amp; Technology Education, Marseille, France, April 2015</em>, 2015.


Jonas Hallström and Claes Klasander
  Technology Education for Systems Thinking and Sustainability: What Swedish Pre-Service Technology Teacher Students Know About Technological Systems
  <em>PATT 27 Technology Education for the Future: A Play on Sustainability</em>, 2013.


Cecilia Axell, Jonas Hallström and Jan-Erik Hagberg
  Technology for a Sustainable Life. Images in Swedish Children’s Literature
  PATT 27 Technology Education for the Future: A Playon Sustainability, 2013.


Helene Elvstrand, Kristina Hellberg and Jonas Hallström
  Technology and Gender in Early Childhood Education: How Girls and Boys Explore and Learn Technology in Free Play in Swedish Preschools
  Technology Education in the 21st Century: Proceedings from the PATT 26 Conference, Technology Education in the 21st Century, Stockholm, Sweden, 26-30 June, 2012, 2012.


  Fulltext PDF

Cecilia Axell and Jonas Hallström
  Representations of Technology in Educational Childrenʼs Fiction in Sweden in the Early 20th Century: The Example of The Wonderful Adventures of Nils
  PATT 25: CRIPT 8: Perspectives on LEarning in Design &amp; Technology Education, 2011.


Jonas Hallström
  Back to the Roots: Strengthening Technology Education through Historical Research
  <em>Strengthening the Position of Technology Education in the Curriculum: Proceedings PATT-22 Conference Delft, the Netherlands, August 24-28, 2009</em>, 2010.


Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Ämnesdidaktik ¿ kunskapssyn, kanon, bedömning,2008, 2008.


Jonas Hallström
  Elementary School Technology Education in Sweden, ca. 1900-1920
  PATT 18 Pupils¿ Attitudes Towards Technology, International Conference on Design and Technology Educational Research, 2007, Teaching and Learning Technological Literacy in the Classroom,2007, 2007.


Jonas Hallström, Mats Sjöberg and Bengt-Göran Martinsson
  Att hävda ett revir. Ämnesföreningarna och kampen om skolans innehåll
  Pedagogikhistorisk forskning. 3:e nordiska konferensen,2006, 2006.


Thomas Ginner and Jonas Hallström
  Inledning - ett teknikdidaktiskt forskningsfält
  Forskningskonferens i teknikdidaktik: Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning, 2006, 2006.


Ph.D. Theses

Cecilia Axell
  Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus
  2015.


  Fulltext PDF

Monica Sandlund
  Lärare med utländsk bakgrund: Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang
  2010.


  Fulltext PDF

Jonas Hallström
  Constructing a Pipe-Bound City: A History of Water Supply, Sewerage, and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910
  2003.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Cecilia Sveider
  Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6: Vad görs möjligt för eleverna att erfara?
  2016.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21