Göm menyn

Publications for Jonas Anshelm


Publications mentioned in social media 103 times*

Journal Articles

Jonas Anshelm and Simon Haikola
  Depoliticization, Repoliticization, and Environmental Concerns: Swedish mining Politics as an Instance of Environmental Politicization
  ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 2018, 17(2), 561-596.
   Fulltext  PDF  

Simon Haikola, Jonas Anshelm and Björn Wallsten
  Politicizing environmental governance: A case study of heterogeneous alliances and juridical struggles around the Ojnare Forest, Sweden
  Geoforum, 2018, 91, 206-215.
 Web of Science® Times Cited: 1

Simon Haikola and Jonas Anshelm
  State regulation of mining in a post-fordist economy: Local vulnerability in the shadow of hierarchy
  Political Geography, 2018, 62, 68-78.

Simon Haikola and Jonas Anshelm
  The making of mining expectations: Mining romanticism and historical memory in a neoliberal political landscape
  Social & cultural geography (Print), 2018, 19(5), 576-605.
   Fulltext  PDF  

Victoria Wibeck, Anders Hansson, Jonas Anshelm, Shinichiro Asayama, Lisa Dilling, Pamela M Feetham, Rachel Hauser, Atsushi Ishii and Masahiro Sugiyama
  Making sense of climate engineering: a focus group study of lay publics in four countries
  Climatic Change, 2017, 145(1-2), .
   Fulltext  PDF  

Anders Hansson and Jonas Anshelm
  Has the grand idea of geoengineering as Plan B run out of steam?
  The Anthropocene Review, 2016, 3(1), 64-74.
   Fulltext  PDF  

Simon Haikola and Jonas Anshelm
  Power production and environmental opinions: Environmentally motivated resistance to wind power in Sweden
  Renewable & sustainable energy reviews, 2016, 57, 1545-1555.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 7

Simon Haikola and Jonas Anshelm
  Swedish mineral policy at a crossroads?: Critical reflections on the challenges with expanding Sweden’s mining sector
  The Extractive Industries and Society, 2016, 3(2), 508-516.
   Fulltext  PDF  

Victoria Wibeck, Anders Hansson and Jonas Anshelm
  Questioning the technological fix to climate change: Lay sense-making of geoengineering in Sweden
  Energy Research & Social Science, 2015, 7(May), 23-30.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 17

Jonas Anshelm and Martin Hultman
  A green fatwà?: Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity.
  NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 2014, 9(2), 84-96.

Jonas Anshelm and Anders Hansson
  Battling Promethean dreams and Trojan horses: Revealing the critical discourses of geoengineering
  Energy Research & Social Science, 2014, 2, 135-144.
   Fulltext  PDF  

Anders Hansson and Jonas Anshelm
  The Last Chance to Save the Planet?: An Analysis of the Geoengineering Advocacy Discourse in the Public Debate
  Environmental humanities, 2014, 5, 101-123.

Jonas Anshelm and Anders Hansson
  Climate change and the convergence between ENGOs and buisness: on the loss of utopian energies
  Environmental Values, 2011, 20(1), 75-94.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 12

Jonas Anshelm
  Among demons and wizards: the nuclear energy discourse in Sweden and the re-chantement of the world
  Bulletin of Science, Technology & Society, 2010, 30(1), 43-53.

Jonas Anshelm and Vasilis Galis
  The Politics of High-Level Nuclear Waste Management in Sweden: on Confined Research versus Research in the Wild.
  Environmental Policy and Governance, 2009, 19, 269-280.
   Fulltext  PDF  

Jonas Anshelm
  Myten om den mätbara miljöförstöringen
  Tvärsnitt, 2002, 2002:1, 68-76.

Jonas Anshelm
  Bland trollkarlar och demoner
  Vest: journal for science and technology studies, 1996, 1996:1, .

Jonas Anshelm
  Modernisering och kulturarv - ett angeläget forskningsområde
  Vest: journal for science and technology studies, 1991, 1991:1, .

Jonas Anshelm
  PC Jersild - det moderna projektets kritiske försvarare
  Nytt Norsk Tidsskrift, 1990, 1990:1, .

Books

Jonas Anshelm and Martin Hultman
  Discourses of global climate change: apocalyptic framing and political antagonisms
    Routledge studies in environmental communication and media, , Routledge, 2015.


Jonas Anshelm, Kajsa Ellegård, Jenny Palm and Harald Rohracher
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems
    Linköping University, 2015.


Jonas Anshelm
  Kampen om klimatet: miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009
    Pärspektiv, 2012.


Jonas Anshelm
  Bergsäkert eller våghalsigt?: Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002.
    Pandora-serien, 13, Arkiv förlag, 2006.


Jonas Anshelm
  Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara: om opinionsbildningen i Svenska naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges natur 1943-2002
    Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena, 8, Print & Media, Umeå universitet, 2004.


Jonas Anshelm
  Mellan frälsning och domedag :: om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999
    Symposioum, 2000.


Jonas Anshelm
  Socialdemokraterna och miljöfrågan. Om framstegstankens paradoxer
    Symposium, 1995.


Jonas Anshelm
  Industrisamhället och det folkliga kulrutarvet - ett tema i Martin Kochs författarskap
    Martin Koch-sällskapets årsbok 1993, , Hedemora, 1994.


Chapters in Books

Hultman Martin and Jonas Anshelm
  Masculinities of global climate change: exploring ecomodern, industrial and ecological masculinity
  Climate change and gender in rich countries: work, public policy and action, Routledge, 2017, 19-34.


Jonas Anshelm and Anders Hansson
  Climate change and the convergence between ENGOs and business
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping Unversity, 2015, 285-306.


Jonas Anshelm and Vasilis Galis
  (Re-)constructing nuclear waste management in Sweden: the involvement of concerned groups
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping University, 2015, 241-283.


Jonas Anshelm and Vasilis Galis
  (Re-)constructing Nuclear Waste Management in Sweden: The Involvement of ConcernedGroups, 1970–2010
  Integrated Waste Management - Volume II, InTech, 2011, 401-430.


  Fulltext PDF

Jonas Anshelm
  Kärnavfallets hantering - ett föränderligt problem
  Världens gång - teknikens utveckling, Studentlitteratur, 2009, 161-176.


Jonas Anshelm
  Trafikdöden under 1950-talet - debatten om ett nytt folkhälsoproblem och dess orsaker
  Resande, planering, makt, Arkiv förlag, 2008, 197-222.


Jonas Anshelm
  Kärnavfallshanteringens föränderliga natur.
  Samhällsforskning 2007. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle., Svensk kärnbränslehantering, 2007, -177.


Jonas Anshelm
  1970: talet
  Samhällsforskning 2006.: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle., Svensk kärnbränslehantering AB, 2006, 136-157.


Jonas Anshelm
  Det nödvändigas omöjlighet och det omöjligas nödvändighet. Om utopin i Eyvind Johnsons roman 'Strändernas svall'
  Frigörare?: Moderna svenska samhällsströmmar, Carlssons, 2005, 254-272.


Jonas Anshelm
  Från energiresurs till kvittblivningsproblem - om kärnavfallsdebatten i Sverige mellan 1950 och 1970.
  Samhällsforskning 2005.: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle., SKB, 2005, 65-86.


Jonas Anshelm
  Den nya alternativrörelsen
  Krävs energi i samhällsplaneringen?: en antologi, Vadstena Forum, 2004, 119-128.


Jonas Anshelm
  Det gröna folkhemmet. Striden om den ekologiska moderiniseringen i Sverige.
  Naturen som brytpunkt: om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser, Symposium, 2002, 34-61.


Jonas Anshelm
  Pragmatisk rationalism eller besinningens tvivel: Om ett försök att skapa en alternativ svensk miljöpolitik
  Naturen som brytpunkt: om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser, Symposium, 2002, 127-164.


Jonas Anshelm and Johan Hedrén
  Miljöforskningens döda vinkel
  Hållbart samhälle - en antologi om mål, möjligheter, medel och makt, Forskningsrådsnämnden (FRN), 1998, 251-269.


Jonas Anshelm
  Myten om det instrumentella förnuftet
  Framsteg, myt, rationalitet, Daidalos, 1997, 67-90.


Svante Beckman and Jonas Anshelm
  Modernisering - det instrumentella förnuftets seger
  I tider av uppbrott. Värderingar och värderingsförhållanden i det moderna samhället., Brutus Ösltlings förlag, 1995, 96-123.


Jonas Anshelm
  Modernisering - det instrumentella förnuftets seger
  I tider av uppbrott, B. Östlings bokförl. Symposion, 1995, 96-123.


Jonas Anshelm and Martin Kylhammar
  Om behovet av samverkan mellan idéhistoria och litteraturvetenskap
  Idéhistoriens egenart, B. Östlings bokförl. Symposion, 1994, 79-102.


Jonas Anshelm
  Bevarandeopinionen som vann gehör
  Modernisering och kulturarv, B. Östlings bokförl. Symposion, 1993, 299-394.


Jonas Anshelm
  Förord
  Modernisering och kulturarv, B. Östlings bokförl. Symposion, 1993, .


Jonas Anshelm
  Teknokrati - teknikernas makt eller teknikens?
  Teknokrati, arbete, makt, Carlssons, 1990, 270-293.


Conference Proceedings

Jonas Anshelm and Martin Hultman
  Apocalyptic framing and Conservative action
  Routledge, 2014.


Conference Articles

Mikael Ottosson, Vasilis Galis and Jonas Anshelm
  Configuring the 'industrial collective':: A controversy on the use of Swedish forests, 1989–2009
  Paper presented at the 27th EGOS Colloquium Gothenburg 2011: Sub-theme 17: Markets Inside the Ecological Revolution., 2011.


Per Gyberg and Jonas Anshelm
  The Swedish political debate on climate change and the discourse of industrial fatalism
  The Environmental Humanities: Cultural Perspectives on Nature and the Environment, 2011.


Inger-Lise Svensson, Bahram Moshfegh, Mikael Ottosson, Jonas Anshelm, Johanna Jönsson and Thore Berntsson
  Socio-Techincal Aspects of Potential Future Use of Excess Heat from Kraft Pulp Mills
  22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems: August 31 – September 3, 2009, Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil, 2009.


Ph.D. Theses

Anna Wallsten
  Assembling the Smart Grid: On the Mobilization of Imaginaries, Users and Materialities in a Swedish Demonstration Project
  2017.


  Fulltext PDF

Julia Schwabecker
  Between the Paths of Modernity: The European Commission’s Shaping of European Nuclear Energy Policy between 1999 and 2012
  2015.


Sofia Norling
  Mot "väst": vetenskap, politik och transformation i Polen 1989-2011
  2014.


  Fulltext PDF

Emmy Dahl
  Om miljöproblemen hänger på mig: Individer förhandlar sitt ansvar för miljön
  2014.


  Fulltext PDF

Simon Haikola
  Bortom kontroll?: Den svenska kemikalieövervakningens logik
  2012.


  Fulltext PDF

Ann-Sofie Kall
  Förnyelse med förhinder: Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010
  2011.


  Fulltext PDF

Mikael Ottosson
  Opposition and Adjustment to Industrial‘Greening’: The Swedish Forest Industry’s (Re)Actions regarding Energy Transition – 1989-2009
  2011.


  Fulltext PDF

Martin Hultman
  Full gas mot en (o)hållbar framtid: Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik
  2010.


  Fulltext PDF

Anders Hansson
  Kolets återkomst: Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik
  2008.


  Fulltext PDF

Vasilis Galis
  From Shrieks to Technical Reports: technology, disability and political processes in building Athens metro
  2006.


  Fulltext PDF

Anna Green
  Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering: Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen
  2006.


  Fulltext PDF

Robert Hrelja
  I hettan från ångpannan: Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar
  2006.


Camilla Hermansson
  Det återvunna folkhemmet: tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998
  2002.


Magnus Linderström
  Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar: en analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000
  2001.


Mathias Martinsson
  Ozonskiktet och risksamhället: En studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992
  2001.


Thomas Achen
  Den bioetiske udfordring: Et retspolitisk studie om forholdet mellem etik, politik og ret i det lovforberedende arbejde vedrørende bio- og genteknologi i Danmark, Norge og Sverige
  1997.


Jonas Anshelm  Förnuftets brytpunkt: om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap
  1990.


Reports

Victoria Wibeck, Anders Hansson, Raffael Himmelsbach, Mathias Fridahl, Björn-Ola Linnér and Jonas Anshelm
  Policy brief on climate engineering
  CSPR Briefing, 2016:15, 2016.


  Fulltext PDF

Jonas Anshelm
  Kraftproduktion och miljöoppinion: Kritiken av vindkraftens miljöpåverkan och den som riktats mot övriga kraftslag
  2013.


  Fulltext PDF

Jonas Anshelm
  Att ersätta kärnkraften med bioenergi: Om en omstridd idé i den offentliga energipolitiska debatten i Sverige 1979-2000
  Arbetsnotat / Program Energisystem, 40, 2009.


Jonas Anshelm
  Från energiresurs till kvittblivningsproblem. Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige, 1950-2002.
  SKB rapport R, 113, 2006.


Jonas Anshelm
  Rekordårens tbc: Debatten om trafiksäkerhet i Sverige 1945-1965
  Tema T Rapport, 44, 2005.


  Fulltext PDF

Jonas Anshelm
  Industrisamhället och det folkliga kulturarvet: ett tema i Martin Kochs författarskap
  Tema T Rapport, 29, 1993.


Jonas Anshelm
  Vattenkraft och naturskydd: En analys av opinionen mot vattenkraftsutbyggnaden i Sverige 1950-1990.
  Tema T Rapport, 31, 1992.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30