Göm menyn

Publications for Johanna Wiss


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Johanna Wiss, Lars-Åke Levin, Andersson David and Gustav Tinghög
  Prioritizing Rare Diseases: Psychological Effects Influencing Medical Decision Making
  Medical decision making, 2017, , .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Johanna Wiss, David Andersson, Paul Slovic, Daniel Västfjäll and Gustav Tinghög
  The influence of identifiability and singularity in moral decision making
  Judgment and decision making, 2015, 10(5), 492-502.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 3

Chapters in Books

Per Carlsson, Mikael Hoffman, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar
  Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd: hantering och prissättning. Slutbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen, Fritzes, 2014, 639-699.


  Fulltext PDF

Erik Gustavsson, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Rättviseteorier och prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 49-64.


Ph.D. Theses

Johanna Wiss
  Healthcare Priority Setting and Rare Diseases: What Matters When Reimbursing Orphan Drugs
  2017.


  Fulltext PDF

Reports

Johanna Wiss and Per Carlsson
  Prioritering av särläkemedel: en internationell utblick
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:3, 2016.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Erik Gustavsson and Johanna Wiss
  Multikriterieanalyser vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården: kriterier och analysmetoder
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21