Publications for Johan Näslund
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

universitet system supervision studenter skola professionals kommun kartläggning helping grupphandledning grupparbete grupp format flera feelings elever boken arbetsformen arbetsform används

Journal Articles

Johan Näslund
  Introduktion (Gästredaktörerna har ordet)
  Matrix, 2005, 4, 305-308.

Johan Näslund and T. Ahlgren
  Personalhandledning i grupp
  Matrix, 2005, 4, 403-419.

Chapters in Books

Johan Näslund
  Att arbeta med återgestaltningsprocesser i grupphandledning
  Handledning - gestalt med variationer, MiL Publishers & Studentlitteratur, 2005, .


Johan Näslund
  Studerandes syn på grupparbete
  Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, Studentlitteratur, 2005, -192.


Ph.D. Theses

Johan Näslund
  Insyn i grupphandledning: Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap
  2004.


  Fulltext PDF

Reports

Kjell Granström, Johan Näslund and Michael Rosander
  Lekmannateorier om orsaker till oroligheter och kravaller i samband med stora demonstrationer
  FOG rapport, 63, 2009.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and A. Åberg
  Arbetslivsinriktad rehabilitering på Testa - en intervjustudie
  FoU-rapport, , 2005.


Johan Näslund and T. Ahlgren
  Socialarbetaren- nomad eller bofast? En kartläggning av faktorer som påverkar personalrörlighet hos socialarbetare i Jönköpings län
  IFO Arbetsrapport, 1, 2004.


Johan Näslund and M. Sjölund
  Unga vuxnas alkoholvanor - en kartläggning av alkohol- och krogvanor hos 18-35-åringar i Nässjö kommun
  IFO arbetsrapport, , 2003.


Johan Näslund
  PUFF. Projekt, utveckling och forskning på fältet
  IFO Arbetsrapport, 4, 2002.


Johan Näslund
  Kartläggning av vuxna missbrukare i Eksjö kommun
  IFO arbetsrapport, , 2002.


Johan Näslund
  Kartläggning av vuxna missbrukare i Nässjö kommun
  IFO arbetsrapport, , 2000.


Johan Näslund and I. Engström
  Lärorika relationer. Erfarenheter av forskarhandledning
  Skapande, vetande / Linköpings universitet, 36, 1999.


Johan Näslund
  Uppsatshandledning: Många frågor och några svar
  CUP-rapport, 3, 1999.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Stefan Jern, Johan Näslund and Dan Stiwne
  Grupper och gruppforskning: FOG samlingsvolym 1
  FOG samlingsvolym, 1, 1998.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Kurt Lewins socialpsykologi och dynamisk gruppsykologi. En jämförelse och diskussion om ledarens betydelse för förändring av en grupps arbete
  FOG rapport, 31, 1996.


Johan Näslund
  Handledning för yrkesverksamma centrala aspekter
  FOG rapport, 26, 1995.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Kjell Granström
  Professionell utveckling hos lärare genom handledning
  Lärarutbildningens lilla serie, 6, 1995.