Göm menyn

Publications for Johan Näslund


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Doris Nilsson, Erika Johansson, Katarina Larsson and Johan Näslund
  The experience of internal and external supporting objects from the perspective of six young women who have lost a parent to cancer: An interpretative phenomenological analyisis
  Annals of Psychiatry and Treatment, 2017, 2((2)), 24-32.

Stephan Hau and Johan Näslund
  Spiel-Räume: Symbolische Prozesse zwichen Gruppen bei der Fussballsweltmeisterschaft 2006
  Freie Association: Zeitschrift fur das Unbewusste in Organisation und Kultur, 2008, 11(3), 83-104.

Jan Nielsen and Johan Näslund
  Introduktion til temanummer om supervision
  Matrix, 2005, 22(4), 305-308.
   Fulltext  PDF  

Johan Näslund and Thorbjörn Ahlgren
  Personalhandledning i grupp
  Matrix, 2005, 22(4), 403-419.
   Fulltext  PDF  

Books

Johan Näslund and Inger Engström
  Lärorika relationer: Erfarenheter av forskarhandledning
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 36, Linköping University Electronic Press, 1999.


  Fulltext PDF

Anthologies

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Stephan Hau, Ingrid Hylander, Johan Näslund and Michael Rosander
  Demonstrationer och sporthändelser: En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest
  Linköping University Electronic Press, 2016.


  Fulltext PDF

Johan Näslund, Stefan Jern and Karin Larsson Wentz
  Organisationspsykologi
  Studentlitteratur, 2015.


Johan Näslund and Marie-Louise Ögren
  Grupphandledning: Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden
  Studentlitteratur AB, 2010.


Johan Näslund
  Psykolognyttadel 2. Chefer och handledare om nyttan medpsykologutbildningen vid Linköpings universitet: En utvärdering av psykologprogrammet vid Linköping universitet. Genomfört av psykologstudenter termin 8 vid Linköpings universitet under vårterminen 2009.
  Linköping University Electronic Press, 2010.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Psykolognytta. Psykologer om nyttan med sin psykologutbildning vid Linköpings universitet: En utvärdering av psykologprogrammet vid Linköping universitet. Genomfört av psykologstudenter termin 8 vid Linköpings universitet under höstterminen 2008
  Linköping University Electronic Press, 2009.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Johan Näslund
  Det organisationspsykologiska fältet
  Organisationspsykologi, Studentlitteratur AB, 2015, 15-30.


Johan Näslund
  Vetenskapliga kartor som stöd för vardagsarbetet
  Organisationspsykologi, Studentlitteratur AB, 2015, 341-347.


Johan Näslund
  Elevers och studenters syn på grupparbete
  Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, Studentlitteratur AB, 2013, 233-244.


Johan Näslund and Thorbjörn Ahlgren
  Grupphandledning med team inom socialt arbete: andrum, tankesmedja eller växthus?
  Grupphandledning: Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden, Studentlitteratur AB, 2010, 149-163.


Marie-Louise Ögren and Johan Näslund
  Handledning i dag och i framtiden
  Grupphandledning: Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden, Studentlitteratur AB, 2010, 207-215.


Johan Näslund and Marie-Louise Ögren
  Handledningskartan
  Grupphandledning: Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden, Studentlitteratur AB, 2010, 15-25.


Stephan Hau and Johan Näslund
  Kommunikation som den viktigaste polisstrategin vid fotbolls-VM 2006
  Demonstrationer och sporthändelser: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest, Studentlitteratur AB, 2010, 201-211.


Stephan Hau and Johan Näslund
  Masshändelser som lek i stället för oroligheter
  Demonstrationer och sporthändelser: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest, Studentlitteratur AB, 2010, 141-154.


Johan Näslund
  Socialpsykologiska aspekter på makt i handledning
  Handledning i pedagogiskt arbete, Studentlitteratur AB, 2007, 165-178.


Johan Näslund
  Att arbeta med återgestaltningsprocesser i grupphandledning
  Handledning - gestalt med variationer, MiL Publishers & Studentlitteratur, 2005, 111-124.


Johan Näslund
  Studerandes syn på grupparbete
  Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, Studentlitteratur, 2005, 233-242.


Conference Proceedings

Stefan Jern and Johan Näslund
  Dynamics Within and Outside the Lab: Proceedings from the 6th GRASP conference, Lund University, May 2008
  Lund University, 2009.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Stefan Jern
  Interaction on the Edge: Proceedings from the 5th GRASP conference, Linköping University, May 2006
  Lund University, 2007.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Johan Näslund and Åsa Nilsson Dahlstrom
  Framing work and play in a small village school
  The 12th Annual International Ethnography Symposium Stream Visual Ethnography at The University of Manchester, UK, 29 august-1st september 2017, 2017.


Johan Näslund
  Field Research in Sweden: Different Methods, Same Approach: Conceptual developments in clinical group supervision
  12th Annual Conference Society for the Psychological Study of Social Issues June 24-26, 2016 – Minneapolis, MN, 2016.


Johan Näslund and Stephan Hau
  Inter-group relations between a group of football supporters, subgroups, and context in the initial phase of riots
  The individual and the group - Future challenges: Proceedings from the 7th GRASP conference, University of Gothenburg, May 2010, 2011.


  Fulltext PDF

Stephan Hau and Johan Näslund
  Play and Mass Events at the World Cup in Football 2006
  The British Psychological Society Social Psychology Section Conference, 2007, 2007.


Ph.D. Theses

Johan Näslund
  Insyn i grupphandledning: Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap
  2004.


  Fulltext PDF

Reports

Johan Näslund and Thorbjörn Ahlgren
  Grupphandledning med team inom socialt arbete
  FoU-rapport Individ- och familjeomsorg, 2009:5, 2009.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Johan Näslund and Michael Rosander
  Lekmannateorier om orsaker till oroligheter och kravaller i samband med stora demonstrationer
  FOG rapport, 63, 2009.


  Fulltext PDF

Thorbjörn Ahlgren, Johan Näslund and Michael Rosander
  Ungdomars attityder och beteende när det gäller att köpa och sälja sex: en studie i Jönköpings län våren 2008
  FoU-rapport Individ- och familjeomsorg, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Projekt Arbetskraft: utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt i Gnosjö kommun
  2008.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Susanne Lundgren
  Resursskolan Greppet i Värnamo: En utvärdering
  2007.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Annika Åberg
  Arbetslivsinriktad rehabilitering på Testa: en intervjustudie
  2005.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Thorbjörn Ahlgren
  Reflektionsgrupp - ledarstöd: Ett exempel från en tvärkulturell grupp med ledare från kommun och landsting
  Skriftserie för individ- och familjeomsorg, 2005:1, 2005.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Thorbjörn Ahlgren
  Socialarbetaren - nomad eller bofast?: En kartläggning av faktorer som påverkar personalrörlighet hos socialarbetare i Jönköpings län
  FoU-rapport Individ- och familjeomsorg, 2004:1, 2004.


  Fulltext PDF

Thorbjörn Ahlgren and Johan Näslund
  Kartläggning av barn i behov av stöd år 2002: Eksjö kommun
  2003.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Mattias Sjölund
  Unga vuxnas alkoholvanor: en kartläggning av alkohol- och krogvanor hos 18-35-åringar i Nässjö kommun
  2003.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Kartläggning av vuxna missbrukare i Eksjö kommun, hösten 2002: Socialförvaltningen, Eksjö kommun December 2002
  2002.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  PUFF. Projekt, utveckling och forskning på fältet
  IFO arbetsrapport : individ- och familjeomsorg, 4, 2002.


Johan Näslund
  Kartläggning av vuxna missbrukare i Nässjö kommun, hösten 1999: Socialtjänsten i Eksjö kommun Mars 2000
  2000.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Uppsatshandledning: Många frågor och några svar
  CUP:s rapportserie, 3, 1999.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Stefan Jern, Johan Näslund and Dan Stiwne
  Grupper och gruppforskning: FOG samlingsvolym 1
  FOG samlingsvolym, 1, 1998.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Kjell Granström
  Professionell utveckling hos lärare genom handledning
  FOG rapport, 40, 1998.


Johan Näslund
  Kurt Lewins socialpsykologi och dynamisk gruppsykologi: En jämförelse och diskussion om ledarens betydelse för förändring av en grupps arbete
  FOG rapport, 31, 1996.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Handledning för yrkesverksamma: definitioner och centrala aspekter
  FOG rapport, 26, 1995.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Kjell Granström
  Professionell utveckling hos lärare genom handledning
  Lärarutbildningens lilla serie, 6, 1995.


Johan Näslund
  Jönköpings Psykiatriska Institutioner i ett medicinhistoriskt perspektiv
  1988.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21