Göm menyn

Publications for Johanna Nählinder


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Johanna Nählinder and Anna Fogelberg Eriksson
  Innovationer. Inte ett mål i sig
  Kommunal ekonomi, 2017, (5), 29-30.
   Fulltext  PDF  

Johanna Nählinder and Anna Fogelberg Eriksson
  The MIO Model: A Guide for Innovation Support in Public Sector Organisations
  Scandinavian Journal of Public Administration, 2017, 21(2), 23-47.
   Fulltext  PDF  

Johanna Nählinder, Malin Tillmar and Caroline Wigren
  Towards a gender-aware understanding of innovation: a three-dimensional route
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2015, 7(1), 66-86.

Johanna Nählinder and Elin Wihlborg
  "Östgöta Textile" an innovative network in a triple helix logic: towards peer incubating
  International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2014, 21(3), 391-405.

Johanna Nählinder
  Understanding innovation in a municipal context: A conceptual discussion
  Innovation: Management, Policy & Practice., 2013, 15(3), 315-325.
 Web of Science® Times Cited: 4

Johanna Nählinder
  Where are all the female innovators? Nurses as innovators in a public sector innovation project
  Journal of Technology Management and Innovation, 2010, 5(1), 13-29.

Chapters in Books

Johanna Nählinder and Malin Tillmar
  Om ägarskap av långsiktiga och oförutsedda effekter
  Att fånga effekter av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 177-194.


Johanna Nählinder, Malin Tillmar and Caroline Wigren-Kristoffersson
  Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the gender bias of operationalisations and industries
  Gender and Innovation, Vinnova, 2012, .


Elin Wihlborg and Johanna Nählinder
  “Östgöta Textile” an innovative network in a triple helix logic – towards peer incubating
  Entrepreneurship and innovation networks: revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium, 14-16 June, 2012, Faro, Portugal, Department of Economics and IT, University West, 2012, 691-706.


Johanna Nählinder
  Entreprenörskap - mer än bara enreprenören?
  Politikens entreprenörskap: kreativ problemlösning och förändring, Liber, 2011, 90-109.


Johanna Nählinder
  Innovationer från vardagen
  Sammanvävt: Det goda livet i vardagsforskningen, Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, 2011, 87-97.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Knowledge intensive business services as gazelles: Implications on innovation
  Entrepreneurship and regional development: Local processes and global patterns, Edward Elgar Publishing, 2010, 172-194.


Johanna Nählinder and Elisabeth Sundin
  Everyday innovation in elderly care and healthcare
  Organising work for innovation and growth: experiences and efforts in ten companies, Vinnova, 2009, 101-114.


Johanna Nählinder
  Följeforskning i ett innovationsprojekt
  Lärande utvärdering genom följeforskning, Studentlitteratur, 2009, 183-194.


Johanna Nählinder
  Ongoing evaluation in an innovation project
  Learning through ongoing evaluation, , 2009, 189-202.


Conference Articles

Johanna Nählinder, Anna Fogelberg Eriksson and Monica Nyström
  Learning together as professionals or just playing different games?
  ProPel Conference, Linköping 14-16 June 2017., 2017.


Dzamila Bienkowska, Charlotte Norrman and Johanna Nählinder
  Research, facilitate, evaluate: The roles of ongoing evaluation in triple helix projects
  Triple Helix VIII Conference, International Conference on University, Industry and Government Linkages, Madrid, October 20-22, 2010, 2010.


Ph.D. Theses

Ingrid Mignon
  Inducing large-scale diffusion of innovation: An integrated actor- and system-level approach
  2016.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Innovation and Employment in Services: The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Johanna Nählinder and Anna Fogelberg Eriksson
  Att skapa förutsättningar för innovation: Erfarenheter från "Idéslussar i kommuner - Förstudier 2015"
  Vinnova Rapport, VR 2017:01, 2017.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson and Johanna Nählinder
  Ledarskap för innovation i offentlig sektor
  HELIX working papers, 1, 2015.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin Wihlborg and Kajsa Ellegård
  Att följa trådar: textila företagare i samverkan
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Vi tar höjd för innovationerna.: Att förstå innovationer i kommunal sektor
  HELIX working papers, 2012:3, 2012.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Mellan proktoskop och kjolklämma: eller varför kommer offentligt anställda tjänsteproducenter med idéer till varor som ska produceras av privata företag?
  HELIX working papers, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Innovationer i offentlig sektor: En litteraturöversikt
  HELIX working papers, 2008:2, 2008.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Innovativt klimat 2006: Om organisationsklimat och innovativt beteende i PIMM
  HELIX working papers, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Erik Sandberg and Johanna Nählinder
  Välkommen till nätverket – En utredning av erfarenheter kring forskarskolor vid IEI
  2008.


Johanna Nählinder
  Sysselsättningseffekter av innovationer i kunskapsintensiva tjänsteföretag
  Tema T Arbetsnotat, 266, 2003.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21