Publications for Johanna Nählinder
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

women textile services sektor rapporten projektet processes pimm ones offentlig network kapitel innovative innovationer innovation gender förs firms concept business

Journal Articles

Johanna Nählinder, Malin Tillmar and Caroline Wigren
  Towards a gender-aware understanding of innovation: a three-dimensional route
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2015, 7(1), 66-86.

Johanna Nählinder and Elin Wihlborg
  "Östgöta Textile" an innovative network in a triple helix logic: towards peer incubating
  International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2014, 21(3), 391-405.

Johanna Nählinder
  Understanding innovation in a municipal context: A conceptual discussion
  Innovation: Management, Policy & Practice., 2013, 15(3), 315-325.

Johanna Nählinder
  Where are all the female innovators? Nurses as innovators in a public sector innovation project
  Journal of Technology Management and Innovation, 2010, 5(1), 13-29.

Chapters in Books

Johanna Nählinder and Malin Tillmar
  Om ägarskap av långsiktiga och oförutsedda effekter
  Att fånga effekter av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 177-194.


Elin Wihlborg and Johanna Nählinder
  “Östgöta Textile” an innovative network in a triple helix logic – towards peer incubating
  Entrepreneurship and innovation networks: revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium, 14-16 June, 2012, Faro, Portugal, Department of Economics and IT, University West, 2012, 691-706.


Johanna Nählinder, Malin Tillmar and Caroline Wigren-Kristoffersson
  Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the gender bias of operationalisations and industries
  Gender and Innovation, Vinnova, 2012, .


Johanna Nählinder
  Innovationer från vardagen
  Sammanvävt: Det goda livet i vardagsforskningen, Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, 2011, 87-97.


Johanna Nählinder
  Entreprenörskap - mer än bara enreprenören?
  Politikens entreprenörskap: kreativ problemlösning och förändring, Liber, 2011, 90-109.


Johanna Nählinder
  Knowledge intensive business services as gazelles: Implications on innovation
  Entrepreneurship and regional development: Local processes and global patterns, Edward Elgar Publishing, 2010, 172-194.


Johanna Nählinder and Elisabeth Sundin
  Everyday innovation in elderly care and healthcare
  Organising work for innovation and growth: experiences and efforts in ten companies, Vinnova, 2009, 101-114.


Johanna Nählinder
  Ongiong evaluation in an innovation project
  Learning through ongoing evaluation, Studentlitteratur, 2009, 189-202.


Johanna Nählinder
  Följeforskning i ett innovationsprojekt
  Lärande utvärdering genom följeforskning, Studentlitteratur, 2009, 183-194.


Conference Articles

Dzamila Bienkowska, Charlotte Norrman and Johanna Nählinder
  Research, facilitate, evaluate: The roles of ongoing evaluation in triple helix projects
  Triple Helix VIII Conference, International Conference on University, Industry and Government Linkages, Madrid, October 20-22, 2010, 2010.


Ph.D. Theses

Ingrid Mignon
  Inducing large-scale diffusion of innovation: An integrated actor- and system-level approach
  2016.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Innovation and Employment in Services: The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Anna Fogelberg Eriksson and Johanna Nählinder
  Ledarskap för innovation i offentlig sektor
  HELIX working papers, 1, 2015.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin Wihlborg and Kajsa Ellegård
  Att följa trådar: textila företagare i samverkan
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Vi tar höjd för innovationerna.: Att förstå innovationer i kommunal sektor
  HELIX working papers, 2012:3, 2012.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Mellan proktoskop och kjolklämma: eller varför kommer offentligt anställda tjänsteproducenter med idéer till varor som ska produceras av privata företag?
  HELIX working papers, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Erik Sandberg and Johanna Nählinder
  Välkommen till nätverket – En utredning av erfarenheter kring forskarskolor vid IEI
  2008.


Johanna Nählinder
  Innovationer i offentlig sektor: En litteraturöversikt
  HELIX working papers, 2008:2, 2008.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Innovativt klimat 2006: Om organisationsklimat och innovativt beteende i PIMM
  HELIX working papers, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Sysselsättningseffekter av innovationer i kunskapsintensiva tjänsteföretag
  Tema T Arbetsnotat, 266, 2003.