Publications for Johan Hedbrant
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Johan Hedbrant, Sam Nordfeldt, Sam Nordfeldt, Johnny Ludvigsson and Johnny Ludvigsson
  The Särimner Diabetes Simulator - A Look in the Rear View Mirror
  Diabetes Technology & Therapeutics, 2007, 9(1), 10-16.
 Web of Science® Times Cited: 4

Louise Sörme and Johan Hedbrant
  Data Vagueness and Uncertainties in Urban Heavy-Metal Data Collection
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 43-53.

John Svidén, Johan Hedbrant, Ulrik Lohm and J Tarr
  Copper Emissions from Fuel Combustion Consumption and Industry in Two Urban Areas 1900-1980
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 167-177.

Johan Hedbrant
  Stockhome: A spreadsheet model of urban heavy-metal metabolism
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 55-66.

Conference Articles

Anders Jidesjö, Johan Hedbrant and Annika Björn
  Intresseväckande naturvetenskaplig undervisning - Exemplet tematisk naturvetenskap
  Rikskonferens för lärarutbildare i naturvetenskap - NALUT,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Johan Hedbrant
  Structuring empirical knowledge on environmental issues: urban heavy metal metabolism
  2003.


Licentiate Theses

Johan Hedbrant
  Särimner: a computer model for diabetes education
  1993.


Reports

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet: Rapportering av forskningsinsatseri skolutvecklingsprojektet ”KNUT”
  Kultur och lärande, 2014:01, 2014.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Det goda lärandet: Energi, resurs, klimat ochhållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet
  Kultur och Lärande, 2014:02, 2014.


  Fulltext PDF

Sten Johansson and Johan Hedbrant
  Kursskal eller aktiv kurshemsida: Sammanfattning av några erfarenheter av kursskali teknologkurser
  CUL-rapporter, 2001:3, 2001.