Göm menyn

Publications for Johan Hedrén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 55 times*

Journal Articles

Magdalena Kuchler and Johan Hedrén
  Bioenergy as an Empty Signifier
  Review of Radical Political Economics, 2016, 48(2), 235-251.
   Fulltext  PDF  

Cecilia Åsberg, Astrida Neimanis and Johan Hedrén
  Four Problems, Four Directions For Environmental Humanities: Toward A Critical Posthumanities For the Anthropocene
  Ethics and the Environment, 2015, 20(1), 67-97.
   Fulltext  PDF  

Eva Lövbrand, Silke Beck, Jason Chilvers, Tim Forsyth, Johan Hedrén, Mike Hulme, Rolf Lidskog and Eleftheria Vasileiadou
  Who speaks for the future of Earth? How critical social science can extend the conversation on the Anthropocene
  Global Environmental Change, 2015, 32, 211-218.
 Web of Science® Times Cited: 63

Sofie Storbjörk and Johan Hedrén
  Institutional capacity-building for targeting sea-level rise in the climate adaptation of Swedish coastal zone management: Lessons from Coastby
  Ocean and Coastal Management, 2011, 54(3), 265-273.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 36

Johan Hedrén
  Shaping sustainability: Is there an unreleased potential in utopian thought?
  FUTURES, 2009, 41(4), 220-225.
 Web of Science® Times Cited: 2

Johan Hedrén and Björn-Ola Linnér
  Utopian thought and sustainable development
  Futures, 2009, 41(4), 197-200.
 Web of Science® Times Cited: 2

Johan Hedrén and Björn-Ola Linnér
  Utopian thought and the politics of sustainable development
  FUTURES, 2009, 41(4), 210-219.
 Web of Science® Times Cited: 10

Johan Hedrén
  Naturen som spegel
  Motiv, 2006, (7), 42-43.

Johan Hedrén
  Forskning om miljöforskning och miljöpolitik på Tema
  Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 2002, (4/5), 46-47.

Johan Hedrén
  Miljöfrågorna i skymundan
  Praktik och teori, 2002, (2), 50-55.

Anthologies

Karin Bradley and Johan Hedrén
  Green utopianism: perspectives, politics and micro-practices
  Routledge Studies in Environment, Culture, and Society, , Routledge, 2014.


Johan Hedrén
  Naturen som brytpunkt: Om miljöfrågans mystifieringar, motsägelser och konflikter
  symposion, 2002.


Annika Alzén and Johan Hedrén
  Kulturarvets natur
  Symposion, 1998.


Chapters in Books

Johan Hedrén
  Utopianism in Science: The Case of Resilience Theory
  Green utopianism: perspectives, politics and micro-practices, Routledge, 2014, 57-75.


Sofie Storbjörk and Johan Hedrén
  Stuck in the twilight zone or moving towards sustainable climate adaptation?: Integrated Costal Zone Management in Coastby
  A changing environment for human security: transformative approaches to research, policy and action, Routledge, 2013, 147-156.


Johan Hedrén
  Vetenskap för kontroll eller för välgrundad förståelse
  Power landscapes: Forskartexter från projektet Power landscapes, Labyrinth Press, 2012, 27-32.


  Fulltext PDF

Johan Hedrén
  Klimatförändringens orsaker: vad säger samhällsvetenskapen?
  Osäkrat klimat - laddad utmaning, Formas, 2009, 439-452.


Johan Hedrén
  Vetenskap - en källa till säkerhet eller osäkerhet?
  Giftfri miljö - utopi eller verklig chans?, Formas, 2006, 267-280.


Johan Hedrén
  Att gestalta hållbar utveckling: om det utopiska tänkandets potential
  Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar, Carlssons, 2005, 299-314.


Johan Hedrén
  Miljöforskningens organisering och finansieringsvillkor: Några miljöforskares perspektiv
  Vägar till kunskap: Några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning, Symposion, 2003, 263-292.


Johan Hedrén
  Critical notes on sustainability and democracy
  Sustainability, local democracy and the future : the Swedish model, Kluwer Academic Publishers, 2002, 17-48.


Johan Hedrén
  Naturen som hot mot det moderna: några ideologikritiska reflektioner
  Naturen som brytpunkt : om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser, Symposion, 2002, 298-333.


Jonas Anshelm and Johan Hedrén
  Miljöforskningens döda vinkel
  Hållbart samhälle - en antologi om mål, möjligheter, medel och makt, Forskningsrådsnämnden (FRN), 1998, 251-269.


Conference Articles

Magdalena Kuchler and Johan Hedrén
  Bioenergy as an empty signifier
  Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse & Interaction (NORDISCO 2012), 21-23 November 2012, Linköping, Sweden, 2012.


Sofie Storbjörk and Johan Hedrén
  Building institutional capacity for climate adaptation?: The case of beach erosion in Sweden
  Paper presented at the GECHS synthesis conference "Human Security in the Era of Global Change", session "Sustainable adatation: from theory to practice", Oslo 22-24th of June 2009., 2009.


Johan Hedrén
  Ekologi som kris, livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier
  Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15-17 juni, 2009.


Johan Hedrén
  Co-production: a critical discussion
  Technologies of Nature-Politics,2006, 2006.


Johan Hedrén
  Utopian thought and sustainable development
  Nordic Environmental Social Science Conference,2003, 2003.


Ph.D. Theses

Sara Söderström
  Regional Environmental Governance and Avenues for the Ecosystem Approach to management in the Baltic Sea Area
  2017.


  Fulltext PDF

Oksana Udovyk
  Science-policy interaction in the governance of complex socioecological risks: The case of chemicals management in the Baltic Sea
  2014.


Magdalena Kuchler
  Fields of Gold: The Bioenergy Debate in International Organizations
  2012.


  Fulltext PDF

Jenny T. Grönwall
  Access to water: Rights, obligations and the Bangalore situation
  2008.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson
  Barriärer och broar: Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet
  2008.


  Fulltext PDF

Maria Alm
  Nationell kraft och lokal motkraft: En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link
  2006.


Malin Mobjörk
  En kluven tid?: En studie av idéer och föreställningar om vetenskap och kunskap i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA
  2004.


  Fulltext PDF

Karolina Isaksson
  Framtidens trafiksystem?: Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor
  2001.


Sofie Storbjörk
  Vägskäl: Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50
  2001.


Johan Hedrén  Miljöpolitikens natur
  1994.


Reports

Johan Hedrén and Anders Jidesjö
   Kunskap utan kunskapens användning:  En studie av fysikläromedel i grundskolans senare år
  Skolinspektionens publikationsserie, 2010:8, 2010.


  Fulltext PDF

Johan Hedrén
  Bilder av den svenska naturen: exemplet Göta kanal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 7, 2001.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21