Publications for Johan Hedrén
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

zone utopian thought sustainable politics political planning naturen nature management institutional handlar frågor erosion development coastby coastal capacity-building capacity adaptation

Journal Articles

Cecilia Åsberg, Astrida Neimanis and Johan Hedrén
  Four Problems, Four Directions For Environmental Humanities: Toward A Critical Posthumanities For the Anthropocene
  Ethics and the Environment, 2015, 20(2), 230-271.
   Fulltext  PDF  

Sofie Storbjörk and Johan Hedrén
  Institutional capacity-building for targeting sea-level rise in the climate adaptation of Swedish coastal zone management: Lessons from Coastby
  Ocean and Coastal Management, 2011, 54(3), 265-273.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 18

Johan Hedrén
  Shaping sustainability: Is there an unreleased potential in utopian thought?
  FUTURES, 2009, 41(4), 220-225.

Johan Hedrén and Björn-Ola Linnér
  Utopian thought and the politics of sustainable development
  FUTURES, 2009, 41(4), 210-219.
 Web of Science® Times Cited: 4

Johan Hedrén
  Naturen som spegel
  Motiv, 2006, (7), 42-43.

Johan Hedrén
  Miljöfrågorna i skymundan
  Praktik och teori, 2002, (2), 50-55.

Johan Hedrén
  Forskning om miljöforskning och miljöpolitik på Tema
  Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 2002, (4/5), 46-47.

Anthologies

Karin Bradley and Johan Hedrén
  Green utopianism: perspectives, politics and micro-practices
  Routledge Studies in Environment, Culture, and Society, , Routledge, 2014.


Johan Hedrén
  Naturen som brytpunkt: Om miljöfrågans mystifieringar, motsägelser och konflikter
  symposion, 2002.


Annika Alzén and Johan Hedrén
  Kulturarvets natur
  Symposion, 1998.


Chapters in Books

Johan Hedrén
  Utopianism in Science: The Case of Resilience Theory
  Green utopianism: perspectives, politics and micro-practices, Routledge, 2014, 57-75.


Sofie Storbjörk and Johan Hedrén
  Stuck in the twilight zone or moving towards sustainable climate adaptation?: Integrated Costal Zone Management in Coastby
  A changing environment for human security: transformative approaches to research, policy and action, Routledge, 2013, 147-156.


Johan Hedrén
  Vetenskap för kontroll eller för välgrundad förståelse
  Power landscapes: Forskartexter från projektet Power landscapes, Labyrinth Press, 2012, 27-32.


  Fulltext PDF

Johan Hedrén
  Klimatförändringens orsaker: vad säger samhällsvetenskapen?
  Osäkrat klimat - laddad utmaning, Formas, 2009, 439-452.


Johan Hedrén
  Vetenskap - en källa till säkerhet eller osäkerhet?
  Giftfri miljö - utopi eller verklig chans?, Formas, 2006, 267-280.


Johan Hedrén
  Att gestalta hållbar utveckling: om det utopiska tänkandets potential
  Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar, Carlssons, 2005, 299-314.


Johan Hedrén
  Miljöforskningens organisering och finansieringsvillkor: Några miljöforskares perspektiv
  Vägar till kunskap: Några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning, Symposion, 2003, 263-292.


Johan Hedrén
  Critical notes on sustainability and democracy
  Sustainability, local democracy and the future : the Swedish model, Kluwer Academic Publishers, 2002, 17-48.


Johan Hedrén
  Naturen som hot mot det moderna: några ideologikritiska reflektioner
  Naturen som brytpunkt : om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser, Symposion, 2002, 298-333.


Jonas Anshelm and Johan Hedrén
  Miljöforskningens döda vinkel
  Hållbart samhälle - en antologi om mål, möjligheter, medel och makt, Forskningsrådsnämnden (FRN), 1998, 251-269.


Conference Articles

Magdalena Kuchler and Johan Hedrén
  Bioenergy as an empty signifier
  Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse & Interaction (NORDISCO 2012), 21-23 November 2012, Linköping, Sweden, 2012.


Sofie Storbjörk and Johan Hedrén
  Building institutional capacity for climate adaptation?: The case of beach erosion in Sweden
  Paper presented at the GECHS synthesis conference "Human Security in the Era of Global Change", session "Sustainable adatation: from theory to practice", Oslo 22-24th of June 2009., 2009.


Johan Hedrén
  Ekologi som kris, livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier
  Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15-17 juni, 2009.


Johan Hedrén
  Co-production: a critical discussion
  Technologies of Nature-Politics,2006, 2006.


Johan Hedrén
  Utopian thought and sustainable development
  Nordic Environmental Social Science Conference,2003, 2003.


Ph.D. Theses

Oksana Udovyk
  Science-policy interaction in the governance of complex socioecological risks: The case of chemicals management in the Baltic Sea
  2014.


Magdalena Kuchler
  Fields of Gold: The Bioenergy Debate in International Organizations
  2012.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson
  Barriärer och broar: Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet
  2008.


  Fulltext PDF

Jenny T. Grönwall
  Access to water: Rights, obligations and the Bangalore situation
  2008.


  Fulltext PDF

Maria Alm
  Nationell kraft och lokal motkraft: En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link
  2006.


Malin Mobjörk
  En kluven tid?: En studie av idéer och föreställningar om vetenskap och kunskap i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA
  2004.


  Fulltext PDF

Sofie Storbjörk
  Vägskäl: Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50
  2001.


Karolina Isaksson
  Framtidens trafiksystem?: Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor
  2001.


Johan Hedrén  Miljöpolitikens natur
  1994.


Reports

Johan Hedrén and Anders Jidesjö
   Kunskap utan kunskapens användning:  En studie av fysikläromedel i grundskolans senare år
  Skolinspektionens publikationsserie, 2010:8, 2010.


  Fulltext PDF

Johan Hedrén
  Bilder av den svenska naturen: exemplet Göta kanal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 7, 2001.


  Fulltext PDF