Göm menyn

Publications for Johan Fornäs


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Johan Fornäs and Martin Fredriksson
  Culturalisation at an Australian–Swedish Crossroads
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2012, 4, 249-255.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs, Martin Fredriksson and Jenny Johannisson
  Editorial, Culture Unbound, vol. 4
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2012, 4, 5-10.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs, Martin Fredriksson and Jenny Johannisson
  Culture Unbound Vol. 2 Editorial
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2010, 2, 5-8.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs, Martin Fredriksson and Jenny Johannisson
  Culture Unbound Vol. 1 Editorial
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2009, 1, 1-5.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs, Martin Fredriksson and Jenny Johannisson
  What’s the Use of Cultural  Research? Editorial theme introduction
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2009, 1, 7-14.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Bridging gaps: ten crosscurrents in media studies
  Media Culture and Society, 2008, 30(6), 895-905.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 5

Johan Fornäs
  Kulturforskningens kvaliteter
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2008, 17(2), .

Johan Fornäs
  Networks in borderlands: Movements, public spheres and subcultures as innovators of creativity governance
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2008, 11(1), 55-69.

Johan Fornäs and Andrea K. Hiott
  The struggle to define culture
  Pulse Berlin, 2007, (spring 2007), 52-57.

Johan Fornäs
  Kulturens skiftande roller
  Gränsbrytning, 2006, (20), 17-18.

Johan Fornäs
  Röster som gjorde skillnad. Korsande identifikationer i det unga folkhemmets populärkultur
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2005, 26(2-3), 57-67.

Johan Fornäs
  The Advanced Cultural Studies Institute of Sweden/ACSIS: A national centre for transnational and interdisciplinary cultural research
  NORDICOM-information, 2005, 27(1), 77-79.

Johan Fornäs
  The Advanced Cultural Studies Institute of Sweden/ACSIS: A national centre for transnational and interdisciplinary cultural research
  Nordicom Review, 2005, 26(1), 145-147.

Johan Fornäs
  Intermedial Passages in Time and Space: Contexts, Currents and Circuits of Media Consumption
  Nordicom Review, 2004, 25(1-2), 123-136.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Thomas Bossius: Med framtiden i backspegeln - Black metal- och transkulturen. Ungdomar, musik och religion i en senmodern värld
  Svensk tidskrift för musikforskning, 2004, 86, 105-108.

Johan Fornäs
  Den svenska eurons ansikte
  Axess, 2003, 2(4), .

Johan Fornäs
  The Words of Music
  Popular music and society, 2003, 26(1), 37-51.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Johan Fornäs
  Passages across Thresholds: Into the Borderlands of Mediation
  Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, 2002, 8(4), 89-106.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Yokel Jazz with Yodeling Negroes and Swinging Lapps: Swedish Others 1920-1950
  Black renaissance = Renaissance noire, 2001, 3(2), 27-47.

Karin Becker, Erling Bjurström, Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Populära passager. Medierna i det moderna konsumtionsrummet
  NORDICOM-information, 2000, 22(1), 89-91.

Johan Fornäs
  The crucial in between: The centrality of mediation in cultural studies
  European Journal of Cultural Studies, 2000, 3(1), 45-65.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs and Lisbeth Ihlemann
  Theme Issue: Place and Meaning in Nordic Popular Music
  Young - Nordic Journal of Youth Research, 1999, 7(2), .

Johan Fornäs
  Digital Borderlands: Identity and Interactivity in Culture, Media and Communications
  Nordicom Review, 1998, 19(1), 27-38.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Digitala gränsland. Identitet och interaktivitet i kultur, medier och kommunikation
  NORDICOM-information, 1998, 20(3), 25-28.

Johan Fornäs
  Michel Pickering: History, Experience and Cultural Studies
  European journal of communication., 1998, 13(3), 409-412.

Johan Fornäs
  The Future of Rock: Discourses that Struggle to Define a Genre
  Sosiologisk Årbok, 1998, 3(2), 183-211.

Johan Fornäs
  Cybersounds: //mening/identitet
  NORDICOM-information, 1997, 19(2-3), 13-19.

Johan Fornäs
  Digitaliserade meningsvävar - Musik, estetik, identitet och interaktivitet i nya medieformer
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 1997, 6(2), 26-33.

Johan Fornäs
  Keith Negus, Popular Music in Theory: An Introduction
  European journal of communication., 1997, 12(2), 267-270.

Johan Fornäs
  Text and Music Revisited
  Theory, Culture and Society. Explorations in Critical Social Science, 1997, 14(3), 109-123.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Popular Music and Society by Brian Longhurst, Understanding Popular Music by Roy Shuker
  Popular Music, 1996, 15(2), 248-250.

Johan Fornäs
  Populär musik i "andra" tidskrifter
  Svensk tidskrift för musikforskning, 1996, 76-77, 179-181.

Johan Fornäs
  Do you see yourself?: Reflected subjectivities in youthful song texts
  Young - Nordic Journal of Youth Research, 1995, 3(2), 3-22.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  The future of rock: discourses that struggle to define a genre
  Popular Music, 1995, 14(1), 111-125.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Ungdomar som kulturinnovatörer
  Framtider / Institutet för framtidsstudier, 1995, (4), 14-17.

Johan Fornäs
  Karaoke: Subjectivity, Play and Interactive Media
  Nordicom Review, 1994, 15(1), 87-103.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Kultur og modernitet
  Social kritik tidsskrift for social analyse og debat, 1994, (29), 131-132.

Johan Fornäs
  Listen to your voice! Authenticity and reflexivity in rock, rap and techno music
  New Formations, 1994, (24), 155-173.

Johan Fornäs
  Meningsskapandets korsvägar: "My Way" i karaokeversion
  Filmhäftet, 1994, 25(3-4), 58-67.

Johan Fornäs
  Mirroring Meetings, Mirroring Media: The Microphysics of Reflexivity
  Cultural Studies, 1994, 8(2), 321-340.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Tecknade serier och ungdomskulturforskning
  Bild & bubbla : magasin om serier, 1994, (1/1994), 34-35.

Johan Fornäs
  Karaoke: Subjektivitet, lek och interaktiva medieformer
  NORDICOM-information, 1993, (3-4/1993), .

Johan Fornäs
  “Play it yourself”: Swedish music in movement
  Social Science Information, 1993, 32(1), 39-65.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Ungdomsforskningen och den jämlika friheten
  Uppväxtvillkor, 1993, (3/93), 73-79.

Johan Fornäs
  Mellan himmel och helvete. Populärkulturens möjligheter
  Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, 1992, (47), 10-13.

Johan Fornäs, Ulf Lindberg and Ove Sernhede
  Forskning som spejl. Unges dialog med deres udforskere
  Social kritik tidsskrift for social analyse og debat, 1991, (13-14), 161-191.

Johan Fornäs
  MOVING ROCK: Youth and pop in late modernity
  Popular Music, 1990, 9(3), 291-306.
   Fulltext  PDF  

Johan Fornäs
  Reflexivitet och mediebruk
  NORDICOM-information, 1990, (4/1990), 13-16.

Johan Fornäs, Ulf Lindberg and Ove Sernhede
  Under the surface of rock - Youth culture and late modernity
  Popular music and society, 1990, 14(3), .

Johan Fornäs, Ulf Lindberg and Ove Sernhede
  Ind i rockmusikken - Ungdomskultur og senmodernitet
  Social kritik tidsskrift for social analyse og debat, 1989, (3), 86-105.

Johan Fornäs, Ulf Lindberg and Ove Sernhede
  Under rocken. Ungdomskultur och senmodernitet
  Res publica (Goteborg), 1989, (12-13), 327-353.

Books

Johan Fornäs
  Reading the €uro: Money as a Medium of Transnational Identification
    Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:1, Department of Culture Studies, Linköping University, 2008.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life
    Berg, 2007.


Lena Gemzöe, Anne-Li Lindgren and Johan Fornäs
  Två kulturstäder. Kultur och politik på lokala arenor
    Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 3, CKS, 2006.


Johan Fornäs
  Moderna människor. Folkhemmet och jazzen
    , 2004.


Johan Fornäs, Kajsa Klein, Martina Ladendorf, Jenny Sundén and Malin Sveningsson
  Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet
    Digital formations,, 6, Peter Lang, 2002.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Medier och människor i konsumtionsrummet
    Nya Doxa, 2002.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Passager : medier och kultur i ett köpcentrum
    Nya Doxa, 2001.


Erling Bjurström, Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Det kommunikativa handlandet.: Kulturella perspektiv på medier och konsumtion
    Nya Doxa, 2000.


Johan Fornäs
  Kulttuuriteoria: Myöhäismodernin ulottuvuuksia
    Osuuskunta Vastapaino, 1998.


Johan Fornäs
  Cultural Theory and Late Modernity
    Sage, 1995.


Johan Fornäs, Ulf Lindberg and Ove Sernhede
  In Garageland: Rock, Youth and Modernity
    Routledge, 1995.


Johan Fornäs and Göran Bolin
  Youth Culture in Late Modernity
    Sage, 1995.


Johan Fornäs, Ulla Carlsson, Cecilia von Feilitzen, Tove Holmqvist, Sven Ross and Hans Strand
  Kommunikationens korsningar. Möten mellan olika traditioner och perspektiv i medieforskningen
    NORDICOM-Sverige, 4, NordicomSverige, 1994.


Johan Fornäs and Göran Bolin
  Moves in modernity
    Almqvist & Wiksell International, 1992.


Johan Fornäs, Ulf Lindberg and Ove Sernhede
  Speglad ungdom. Forskningsreception i tre rockband
    Symposion, 1990.


Johan Fornäs and Michael Forsman
  Rum och rörelser. Om ungas inre och yttre livsrum
    Statens råd för byggnadsforskning, 6, Byggforskningsrådet, 1989.


Johan Fornäs, Hillevi Ganetz and Tove Holmqvist
  Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur
    Symposion, 1989.


Johan Fornäs, Ulf Lindberg and Ove Sernhede
  Under rocken. Musikens roll i tre unga band
    Symposion, 1988.


Johan Fornäs
  Tältprojektet: Musikteater som manifestation
    Symposion Bokförlag & Tryckeri AB, 1985.


  Fulltext PDF

Anthologies

Johan Fornäs and Tobias Harding
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
  Linköping University Electronic Press, 2009.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson and Johan Fornäs
  Kulturstudier i Sverige
  Studentlitteratur, 2007.


Johan Fornäs, Kajsa Klein, Martina Ladendorf,, Jenny Sundén and Malin Sveningsson
  Digital Borderlands: Cultural Studies of Identityand Interactivity on the Internet
  Digital formations, 6, Peter Lang Publishing, 2002.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz and Bo Reimer
  Ungdomskultur i Sverige
  FUS-rapport, 6, Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1994.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Ulf Boëthius and Bo Reimer
  Ungdomar i skilda sfärer
  FUS-rapport, 5, Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1993.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Hillevi Ganetz and Bo Reimer
  Unga stilar och uttrycksformer
  FUS-rapport, 4, Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1992.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Ulf Boëthius and Sabina Cwejman
  Kön och identitet i förändring
  FUS-rapport, 3, Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1991.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Ulf Boëthius and Sabina Cwejman
  Metodfrågor i ungdomskulturforskningen
  FUS-rapport, 1, Symposion Bokförlag & Tryckeri AB, 1990.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs and Ulf Boëthius
  Ungdom och kulturell modernisering
  FUS-rapport, 2, Symposion Bokförlag & Tryckeri AB, 1990.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Johan Fornäs and Tobias Harding
  Culturally: Reflections in the Spirit of Erling Bjurström
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 273-274.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Foton med Erling Bjurström
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, , 2009, 261-270.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Förord: Tillsammans med Erling Bjurström
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 5-8.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Ungdomskulturen och musiken
  Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet, Bokförlaget Signum, 2009, 480-499.


Johan Fornäs
  Walter Benjamin: de moderna drömbildernas detektiv
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 64-77.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Kulturaliseringens och kulturstudiernas korsvägar
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik, Sörlins Förlag, 2008, 150-153.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Meanings of money: The Euro as a sign of value and of cultural identity
  We Europeans? Media, representations, identities, Intellect Press, 2008, 123-139.


Johan Fornäs
  Medierad kultur: Några gränsfrågor
  Mediernas kulturhistoria, Statens ljud och bildarkiv, 2008, 319-332.


Johan Fornäs
  Introduction: Founding Fieldwork
  CCCS Selected Working Papers: Volume 1, Routledge, 2007, 697-708.


Johan Fornäs
  Kulturstudiernas brott och broar
  Kulturstudier i Sverige, Studentlitteratur, 2007, 19-37.


Johan Fornäs
  Leituras do Euro
  Moeda e Comunicação. A representação mediática do Euro, Livros Horizonte, 2007, 47-88.


Johan Fornäs
  Klyftan och broarna mellan högt och lågt
  Högkultur som subkultur?: inledande anföranden vid ett seminarium i Börssalen den 29 mars 2006, Norstedts akademiska förlag, 2006, 31-43.


Johan Fornäs
  Media passages in urban spaces of consumption
  Geographies of communication: The spatial turn in media studies, Nordicom, 2006, 205-220.


Johan Fornäs and Mikko Lehtonen
  Between centres and peripheries in transnational cultural studies
  Tarkkoja siirtoja (Festschrift for Erkki Vainikkala), Research Centre for Contemporary Culture, University of Jyväskylä, 2005, .


Johan Fornäs
  Från marginalisering till blandning: Skillnader i jazzepokens folkhem
  Frispel. Festskrift till Olle Edström, Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet, 2005, 552-564.


Johan Fornäs and Bäckström Åsa
  Polyfona praktiker i ett kollektivt projekt
  Nutida etnografi. Reflektioner från mediekonsumtionens fält, Nya Doxa, 2004, 173-204.


Johan Fornäs
  Spela själv: Musik i rörelse
  Respekt för rötter. Musik- och kulturföreningars betydelse för svenskt musikliv, Wessmans Musikförlag, 2004, 21-51.


Johan Fornäs
  The future of rock: Discourses that struggle to define a genre
  Popular music: Critical concepts in media and cultural studies. Volume 2: The rock era, Routledge, 2004, 293-411.


Johan Fornäs
  Swinging differences: Reconstructed identities in the early Swedish jazz age
  Jazz planet, University of Mississippi Press, 2003, 207-224.


Johan Fornäs
  Kommunikation som konsumtion
  Medier och människor i konsumtionsrummet, Nya Doxa, 2002, 7-16.


Johan Fornäs
  Mediesamspel i tid och rum
  Medier och människor i konsumtionsrummet, Nya Doxa, 2002, 283-345.


Johan Fornäs
  Förord: Konsumtion som kommunikation
  Passager : medier och kultur i ett köpcentrum, Nya Doxa, 2001, 5-15.


Johan Fornäs
  Passager och möten
  Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum, Nya Doxa, 2001, 305-328.


Johan Fornäs
  Trassliga informationsnät
  Passager : medier och kultur i ett köpcentrum, Nya Doxa, 2001, 151-175.


Johan Fornäs
  Upplevelseproduktion i händelsernas centrum
  Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum, Nya Doxa, 2001, 364-397.


Johan Fornäs
  Yokel Jazz with Yodeling Negroes and Swinging Lapps: Swedish Others 1920-1950
  The Aesthetics of Popular Art, Høyskoleforlaget/Senter for kulturstudier, 2001, 175-198.


Johan Fornäs
  Modernt och populärt i svenska jazzdiskurser
  Populära fiktioner, Symposion, 2000, 146-157.


Johan Fornäs
  Digitaaliset rajaseudut. Identiteetti ja vuorovaikutteisuus kulttuurissa, mediassa ja viestinnässä
  Johdatus digitaaliseen kulttuuriin, Vastapaino, 1999, 29-50.


Johan Fornäs
  Interaktivitet i digitala medier
  Fyra dagar om bilden, skolan och samhället 10-13 mars 1998, Konstfack, 1999, 77-80.


Johan Fornäs
  Kulturstudier, modernitet och medialisering
  Fyra dagar om bilden, skolan och samhället 10-13 mars 1998, Konstfack, 1999, 53-564.


Johan Fornäs
  Resor och tomrum: Identifikation och tolkning i svensk karaoke
  Samtidskultur. Karaoke, karnevaler och kulturella koder, Nya Doxa, 1999, 286-303.


Johan Fornäs
  Filling Voids Along the Byway: Identification and Interpretation in the Swedish Forms of Karaoke
  Karaoke Around the World: Global Technology, Local Singing, Routledge, 1998, 118-135.


Johan Fornäs
  Medialiserad ungdom: medierna i ungdomen och ungdomen i medierna
  Metodboken: Svenska i grundskolan, Almqvist & Wiksell, 1997, 300-308.


Johan Fornäs
  Populärkultur i medierna: reflektioner kring ett polariserat forskningsfält
  Populärkultur under press. Studier av finländska tidningstexter om populärkultur, Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1997, .


Johan Fornäs
  Självspeglandets gåtor
  Syns du inte, finns du inte, Tiden, 1997, 136-141.


Johan Fornäs
  Rockens pedagogiseringsproblem
  Rockmusik och skola. Rapport från konferens 29-30 mars 1996 i Piteå, Musikhögskolan, 1996, 43-48.


Johan Fornäs
  Youth, Culture and Modernity
  Youth Culture in Late Modernity, Sage, 1995, .


Johan Fornäs
  Medier, kommunikation och kultur
  Kommunikationens korsningar. Möten mellan olika traditioner och perspektiv i medieforskningen, NordicomSverige, 1994, 47-67.


Johan Fornäs
  Senmodern kulturpolitik
  Förnyelse och kontinuitet: om konst och kultur i framtiden, Fritzes, 1994, 47-56.


Johan Fornäs, Erling Bjurström and Keith Roe
  Sweden
  International handbook of adolescence, Greenwood Press, 1994, 374-385.


Johan Fornäs
  Tio svar till ungdomskulturforskningens kritiker
  Ungdomsforskning - kritik, reflektioner och framtida möjligheter, USU, Stockholms universitet, 1994, 47-58.


Johan Fornäs
  Ungdom, kultur och modernitet
  Ungdomskultur i Sverige, Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz och Bo Reimer (red.), Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1994, 13-26.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Rockens morgondag
  Musik & morgondag. En debattbok om musiken i framtiden, Kungl. Musikaliska akademien/Bo Ejeby Förlag, 1993, 154-187.


Johan Fornäs
  Sfärernas disharmonier: Om ungdomskultur, makt och motstånd
  Ungdomar i skilda sfärer, Johan Fornäs, Ulf Boëthius och Bo Reimer (red.), Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1993, 13-102.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Särkoppling och sammanfogning: Ungdomskulturens senmoderna könstransformationer
  Køn i forandring. Ny forskning om køn, socialisering og identitet, Forlaget Hyldespjæt, 1993, 118-137.


Johan Fornäs
  Texternas musik
  Läsebok. En festskrift till Ulf Boëthius, B. Östlings bokförl. Symposion, 1993, 249-262.


Johan Fornäs
  Dimensions of modernity
  Moves in modernity, Almqvist & Wiksell International, 1992, 13-26.


Johan Fornäs
  Navigationer på kulturfloden: Stilproduktion som kommunikativ praxis
  Unga stilar och uttrycksformer, Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Hillevi Ganetz och Bo Reimer (red.), Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1992, 11-162.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Otherness in youth culture
  Ethnicity in youth culture, USU, Stockholms universitet, 1992, 11-25.


Johan Fornäs
  Narcissus och det Andra: Könsordningens särskiljanden och sammanfogningar
  Kön och identitet i förändring, Johan Fornäs, Ulf Boëthius och Sabina Cwejman (red), Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1991, 11-92.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Särkoppling och sammanfogning: Könsperspektivets betydelse
  Vad kan ungdomsforskare vara bra på? Vem är ungdomsforskare bra för?, USU, Stockholms universitet, 1991, .


Johan Fornäs
  Thinking about more than one thing at a time
  Construction of youth, VAPKPublishing/Finnish Youth Research Society, 1991, 87-96.


Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Ungdomens kraft. Aspekter på ungdomens kultur
  Perspektiv på barn och ungdom, Utbildningsradion, 1991, 68-87.


Johan Fornäs
  Konsten att tänka mer än en sak i taget: Aspekter på komparativ tvärvetenskaplig ungdomskulturforskning
  Metodfrågor i ungdomskulturforskningen, Symposion Bokförlag & Tryckeri AB, 1990, 9-25.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Popular music and youth culture in late modernity
  Popular music research, NordicomSverige, 1990, 29-40.


Johan Fornäs
  Senmoderna dimensioner
  Ungdom och kulturell modernisering, Johan Fornäs och Ulf Boëthius (red.), Symposion Bokförlag & Tryckeri AB, 1990, 9-57.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Speglingar. Om ungas mediebruk i senmoderniteten
  Medier och kulturer, Carlsson, 1990, 149-170.


Johan Fornäs
  Tid, ord och ungdom
  Spelrum. Om lek, stil och flyt i ungdomskulturen, Filmförlaget, 1990, 187-206.


Johan Fornäs
  Linjer i ungdomskulturen
  Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur, Symposion, 1989, .


Johan Fornäs
  Rummets dimensioner. Om modernitet och ungas rörelser
  Rum och rörelser. Om ungas inre och yttre livsrum, Byggforskningsrådet, 1989, 25-345.


Johan Fornäs and Erling Bjurström
  Ungdomskultur i Sverige
  Sverige - vardag och struktur, Norstedts, 1988, 433-460.


Johan Fornäs
  Identity is the Crisis. En bakgrund till kulturella uttrycksformers funktioner för ungdomar i senmoderniteten
  Forskning om populärkultur, NordicomSverige, 1987, 29-39.


Conference Proceedings

Martin Fredriksson and Johan Fornäs
  Inter: A European cultural studies conference in Sweden, Norrköping 11-13 June 2007
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 25, Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Johan Fornäs
  Kulturforskning i kulturaliseringens tidsålder: Verksamma föreställningar och nyttig kritik
  Kritisk kulturforskning - dannelse og praksis,2008, 2008.


Johan Fornäs
  Inter: The transversal spaces, processes and networks of cultural studies
  INTER: A European cultural studies conference in Sweden, 11-13 June 2007,2007, 2007.


Johan Fornäs
  Introducing MediaCities
  Cities and media: Cultural perspectives on urban identities in a mediatized world ESF-LiU Conference,2006, 2007.


Johan Fornäs
  Estetisering i det akademiska skrivandet
  Estetisering i det akademiska skrivandet,2005, 2005.


Johan Fornäs
  Kulturstudiernas brott och broar
  Kulturstudier i Sverige,2005, 2005.


Johan Fornäs
  Ungdomskultur och hälsa
  Varken barn eller vuxen - ungdomsmedicin i praktiken. Läkardagarna i Örebro 2005,2005, 2005.


Johan Fornäs
  Estetisering: Kulturexpansionen och dess gränser
  Estetisering: Kulturexpansionen och dess gränser,2004, 2004.


Johan Fornäs
  Meanings of Money: The Euro as a Medium of (Trans-) National Identification
  5th Crossroads in Cultural Studies international conference,2004, 2004.


Johan Fornäs
  Media and the public sphere
  Media and the Public Sphere,2004, 2004.


Johan Fornäs
  Stadscentrum som köpcentrum. Tid, rum och makt i konsumtionens mediepassager, lecture at Det kommunikativa handlandet
  Det kommunikativa handlandet ¿ ett seminarium om shopping, mediekonsumtion och konst, organiserat av Konstnärscentrum Öst,2004, 2004.


Johan Fornäs
  Text wars: Textual analysis in cultural studies
  Text Wars: Textual Analysis in Cultural Studies,2004, 2004.


Johan Fornäs
  Intermedial passages in time and space: Contexts, currents and circuits of media consumption
  16th Nordic Conference for Media and Communication Research,2003, 2003.


Johan Fornäs
  Limits of Musical Freedom
  International Association for the Study of Popular Music,1997, 1998.


Johan Fornäs
  Text + music
  International Association for the Study of Popular Music,1995, 1998.


Johan Fornäs
  Listen to Your Voice! Authenticity and Reflexivity in Karaoke, Rock, Rap and Techno Music
  International Association for the Study of Popular Music,1993, 1995.


Johan Fornäs
  Moving rock: Youth culture and popular music
  1789-1989. Musique, histoire, démocratie. Music, history, democracy. Vol. II. IASPM conference,1989, 1992.


Ph.D. Theses

Martin Fredriksson
  Skapandets rätt: ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia
  2010.


  Fulltext PDF

Ann Werner
  Smittsamt: En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer
  2009.


Helene Egeland
  Det ekte, det gode og det coole: Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen
  2007.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Andreas Gunnarsson
  Genetik i fiktion
  2006.


  Fulltext PDF

Reports

Johan Fornäs and Johanna Dahlin
  ACSIS Jubileumsrapport: De första tio åren 2002-2012
  ACSIS publications, , 2012.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Cities and media: Cultural perspectives on urban identities in a mediatized world. Proceedings from an ESF-LiU Conference in Vadstena 25-29/10 2006
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 20, 2007.


Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Projektet Populära Passager. Slutrapport
  2006.


Bodil Axelsson and Johan Fornäs
  Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13-15 juni, 2005, Norrköping, Sweden
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 15, 2005.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Limits of musical freedom
  2002.


Johan Fornäs
  Networks in Borderlands: Creativity Governance of Movements, Alternative Public Spheres and Subcultures
  2002.


Johan Fornäs
  Advancing Cultural Studies in Sweden: An Infrastructural Initiative
  ACSIS publications, , 2001.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs
  Advancing Cultural Studies: Report from an international workshop at Södertörn Conference Center, Lidingö near Stockholm, 4-5 February, 1999
  ACSIS publications, , 1999.


  Fulltext PDF

Åsa Bäckström, Johan Fornäs, Michael Forsman, Hillevi Ganetz and Adrienne Sörbom
  Nätverk för ungdomskulturforskning. Verksamhet 1987-1998
  JMK skriftserie, 2, 1998.


Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman and Bo Reimer
  Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige: Slutrapport
  JMK skriftserie, 4, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21