Göm menyn

Publications for John Boman


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Sara Lindfors, John Boman and Kristina Alexanderson
  Strategies used to handle stress by academic physicians at a university hospital
  Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 2012, 43(2), 183-193.
 Web of Science® Times Cited: 2

Anthologies

John Boman
  Viljan att förstå
  Meddelande Tema, Hälsa och samhälle, 1998:1, Tema, Linköpings universitet, 1998.


Chapters in Books

John Boman
  George Herbert Mead
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 91-104.


John Boman
  Livet med stroke
  Sjukdomsvärldar: Om människors erfarenhet av kroppslig ohälsa, Studentlitteratur, 2005, 305-322.


John Boman
  Hälsa för alla?
  Viljan att förstå, Linköpings universitet, 1998, .


John Boman
  Drabbad
  Ett lapptäcke: Filosofiska essäer om hälsa och samhälle, Linköpings universitet, 1997, .


Ph.D. Theses

John Boman  Viljans vägar och villovägar: Den politiska diskussionen om klasskillnader i hälsa under 1980- och 90-talet
  2002.


Reports

Jenny Andersson and John Boman
  En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Östergötland
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Christer Johansson, John Boman, Ulrik Lögdlund and Emelie Melander
  ESF-projektet SPIK!: Studier, Poolarbete, Idrott, Kompetens
  Sociologi i Linköping, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Ulrik Lögdlund, John Boman, Jenny Andersson and Christer Johansson
  Kvalitet i kommunals fackliga utbildningar
  Sociologi i Linköping, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik Lögdlund and Christer Johansson
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

John Boman and Margareta Bredmar
  Rörlighet, hälsa och inlåsning i arbetslivet
  HELIX working papers, 2009:1, 2009.


  Fulltext PDF

John Boman and Magnus Blondin
  Vägen till anställningsbarhet: Rekryteringsprogrammet i Stockholms stad
  Sociologi i Linköping, 2009:01, 2009.


John Boman, Sara Lindfors, Cecilia Nordqvist, Louise Nordström and Kristina Alexanderson
  Konstruktiva strategier för att hantera stress bland disputerade specialistläkare vid ett universitetssjukhus
  2005.


Christian Ståhl, John Boman and Helena Klöfver
  BUS-projektet i Åtvidaberg: En utvärdering
  2004.


John Boman and Stefan Johansson
  Organiseringen av individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län: En pilotstudie
  2004.


John Boman, Bengt Richt and Cecilia Nordqvist
  Ett bättre liv: Ett bidrag till utvärderingen av dagverksamheten vid Cedersborgs Resurscentrum i Norrköping
  Mimer Norrköpings kommun, 1997:45, 1997.


John Boman
  Varken barn eller vuxna. Nio Linköpingungdomars fritidsföreställningar
  Idrottspedagogiska rapporter, 5, 1993.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21