Publications for Joakim Samuelsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Keywords

teaching student skolan skills pupils när mathematic matematik lärares learning handlar gunnel förs errors elevernas elever children arithmetic arbete --

Journal Articles

Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson and Autio Ossi
  Tracing the development and patterns of sloyd teachers’ efficacy beliefs over the course of their careers
  Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 2015, 22(1), 30-43.

Joakim Samuelsson and Karin Forslund Frykedal
  Task influences on students' collaboration in mathematic teaching
  Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2014, 4(1), 35-46.

Ulf Träff and Joakim Samuelsson
  An analysis of errors in multi-digit arithmetic and arithmetic word problem solving in children with mathematical learning difficulties
  Specialusis ugdymas, 2013, 28(1), 121-132.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Teaching Reading in Special Education Contexts
  Baltic Journal of Special Education, 2013, 2(29), 174-183.

Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Learning number sense in a special education treatment group
  Baltic Journal of Special Education, 2013, 1(28), 146-159.

Emilia Fägerstam and Joakim Samuelsson
  Learning arithmetic outdoors in junior high school - influence on performance and self-regulating skills
 
Altmetric usage: 2

  Education 3-13, 2012, 42(4), 419-431.

Marcus Samuelsson and Joakim Samuelsson
  Yrkeserfarenhetens betydelse: Självskattning av undervisningseffektivitet hos svenska lärare i textilslöjd
  Didaktisk Tidskrift, 2011, 20(4), 249-272.

Joakim Samuelsson
  Important prerequisites to educational success in mathematics in lower secondary school
  International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 2011, , 1-30.

Joakim Samuelsson
  Development of self-regulated learning skills in mathematics in lower secondary school in Sweden
  Nordisk matematikkdidaktikk, 2011, 16(3), .

Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Joakim Samuelsson
  The importance of self-assessed oral and written language ability for boys' and girls' grades in school
  Journal of Theory and Practice in Education, 2011, 7(2), 174-191.

Joakim Samuelsson
  The Impact of Teaching Approaches on Students’ Mathematical Proficiency in Compulsory School in Sweden
  International Electronic Journal in Mathematics Education, 2010, 5(2), .

Joakim Samuelsson
  Teaching activities
  Mathematics Teaching, 2010, 219, .

Joakim Samuelsson
  The effect of peer collaboration on children’s arithmetic and self-regulated learning skills
  Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 2010, 4(2), 130-153.

Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Barns möte med matematik i en specialpedagogisk kontext
  LOCUS - tidskrift för forskning om barn och ungdomar, 2010, (1), 40-59.

Joakim Samuelsson and Karolina Lawrot
  Didaktik för elever med låsningar i matematik
  Didaktisk Tidskrift, 2009, 18(3), 337-353.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Studier av läslärande i en specialpedagogisk kontext
  Locus, 2009, , 20-42.

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Villkor för implementering av naturvetenskap och teknik för alla, NTA
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2009, 5(1), 89-102.

Joakim Samuelsson
  The impact of different teaching methods on students' arithmetic and self-regulated learning skills
  Educational Psychology in Practice, 2008, 24(3), 237-250.

Joakim Samuelsson
  Classroom settings, self-regulated learning skills and grades in mathematics.
  Nordisk matematikkdidaktikk, 2008, 13(1), .

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat.
  Nordisk Pedagogik, 2008, 28, 272-286.

Joakim Samuelsson
  Students' interaction when they are working with mathematics in an ICT context.
  Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 2007, 3(2), 12-12.

Joakim Samuelsson
  Student Teachers' Experiences with Math Education
  Essays in Education, 2007, 19, 66-84.

Joakim Samuelsson and Kjell Granström
  Important prerequisites for students' mathematical achievement
  Journal of theory and practice in education, 2007, 3, 150-170.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Lärande samtal i specialpedagogiska kontexter
  Didaktisk Tidskrift, 2007, 17(1-2), 51-58.

Joakim Samuelsson
  Lärarstudenters emotioner för skolmatematik
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 2006, 2, 85-103.

Joakim Samuelsson
  Pojkar och flickors upplevelser av lärandemiljön och dess betydelse för resultaten i matematik
  Didaktisk Tidskrift, 2006, 16(4), 67-88.

Joakim Samuelsson
  ICT as a change agent of mathematics teaching in Swedish secondary school
  Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 2006, 11(1), 71-81.

Books

Arne Engström, Margareta Engvall and Joakim Samuelsson
  Att leda den tidiga matematikundervisningen
    Skapande vetande, 2007.


Chapters in Books

Joakim Samuelsson and Jonas Hallström
  Matematiksvårigheter i åtgärdsprogram: skolornas intentioner med elever i behov av särskilt stöd
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 51-71.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Att utveckla ett yrkesspråk
  Lärares etik och professionella arbete: Skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 27-39.


Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson Gustavsson
  Att lära sig - hur kan det gå till?
  Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan, Studentlitteratur, 2011, 73-96.


Joakim Samuelsson
  Matematiklärarstudenten och lärandet
  Matematiklärarstudenten och lärandet: en samlingsskrift om matematiki olika former och arbetssätt, Linköpings kommun, 2008, 34-34.


Joakim Samuelsson
  Skolmatematik
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 247-264.


Joakim Samuelsson
  Att begripa vad de begriper
  Att leda den tidiga matematikundervisningen (x-x), Skapande vetande, 2007, .


Joakim Samuelsson
  Matematiken i grundskolan
  Att leda den tidiga matematikundervisningen (x-x), Skapande vetande, 2007, .


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson and Joakim Samuelsson
  Undervisningsspråket - en del av lärares yrkesspråk
  Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007, 69-83.


Conference Articles

Margareta Engvall and Joakim Samuelsson
  Lärarstudenten och skolmatematiken
  Att erövra världen,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Rickard Östergren
  Mathematical Learning Disability: Cognitive Conditions, Development and Predictions
  2013.


  Fulltext PDF

Margareta Engvall
  Handlingar i matematikklassrummet: En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus
  2013.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Anders Albinsson
  ”De va svinhögt typ 250 kilo”: Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken
  2016.


  Fulltext PDF

Cecilia Sveider
  Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6: Vad görs möjligt för eleverna att erfara?
  2016.


Klara Kerekes
  Undervisning om växande geometriska mönster: En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet
  2015.


  Fulltext PDF

Reports

Lisa Björklund Boistrup, Joakim Samuelsson, Margareta Dalsjö and Lena Ingelshed
  Elever som skriver och ingriper: Aktionsforskning om bedömning i matematik
  2013.


  Fulltext PDF

Lisa Björklund Boistrup and Joakim Samuelsson
  Betydelsen av tystnad: aktionsforskning om bedömning i matematik
  2013.


  Fulltext PDF

Lisa Björklund Boistrup and Joakim Samuelsson
  Smittande samtal mellan lärare och elev: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping HT 2012
  2013.


  Fulltext PDF

Lisa Björklund Boistrup and Joakim Samuelsson
  Fuskböcker och agenter i matematikklassrummet: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping VT 2013
  2013.


  Fulltext PDF

Joakim Samuelsson
  Den skicklige matematikläraren
  LiU-PEK-R, 258, 2013.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Didaktiska samtal i specialpedagogiska kontexter: En studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik
  LiU-PEK-R, 246, 2007.


  Fulltext PDF

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Utprovning av NTA i skolår 7-9. En studie av möjligheter och hinder i den vardagliga praktiken.
  2007.


Joakim Samuelsson
  Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning: vad händer med elever när de inte förstår?
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 244, 2005.


  Fulltext PDF

Joakim Samuelsson
  Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning
  2005.


Joakim Samuelsson
  Forskaröga på skolutvecklingsprojektet "Attraktiv matematik F-12".
  2005.


Joakim Samuelsson
  Datorstöd i matematikundervisning.
  1996.


Joakim Samuelsson and Ulla Riis
  Kartläggning av pågående FoU-projekt mm rörande utbildning och informationsteknologi
  Tema T Arbetsnotat, , 1996.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.